Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Почистване на тонала - практикум


Почистване на тонала - практикум

Posts 1 to 20 of 21

1

В книгата "СКАЗАНИЯ НА СИЛАТА", глава "СТРАТЕГИЯТА НА МАГЬОСНИКА", КАРЛОС КАСТАНЕДА описва диалога си с дон Хуан, в който старият индианец прави равносметка на целия процес на обучението. Основната задача на учителя се свежда до това да почисти, да преподреди тонала на ученика по такъв начин, че всичко излишно и енергоемко да мине на заден план и да загуби първостепенното си значение:

— Това е страната на тонала — отвърна той. — Учителят винаги се обръща към тази страна. Като показва на своя ученик пътя на воина, той го насърчава към разсъдъчност, уравновесеност в сила на характера и тялото. От друга страна, като го поставя в невъобразими, но реални ситуации, с които ученикът не може да се справи, по този начин го кара да разбере, че разумът му, макар и великолепен, може да обхване една твърде малка област. Когато воинът разбере, че не може да осмисли всичко чрез разума си, той ще положи всички усилия, за да подпомогне претърпелия поражение разум. За целта ще приведе на помощ всичко, с което разполага. Учителят се грижи за това, като го пришпорва безмилостно дотогава, докато цялата му представа за света се окаже в едната половина на мехура. Другата половина — освободената — може да се предостави на онова, което магьосниците наричат воля.
За по-голяма яснота можем да кажем, че задачата на учителя е да разчисти едната половина на мехура, като пренареди всичко в другата половина. Задачата на покровителя след това е да отвори мехура откъм разчистената страна. Веднъж разчупи ли се печатът, воинът никога вече не с същият, той владее целия себе си. Половината мехур е върховният център на разума, тоналът. Другата половина е върховният център на волята, нагуалът. Такъв е необходимият ред. Всякакъв друг ред е безсмислен и жалък, защото противоречи на природата ни, ограбва нашата унаследена магическа способност и ни свежда до нищо.

Процеса на преподреждане на тонала не е описан в книгите като ясна последователност, най-вече защото и на самия Кастанеда не е представен по такъв начин. Информацията е разхвърляна хаотично в 12-те книги и не е лесно да се извлече и подреди, но все пак я има. Идеята на този практикум е да се опитаме да съберем тази информация и да я превърнем в действие.

Ще започнем с един цитат от интервюто с Флоринда Донер-Грау, Таиша Абелар и Карол Тигс от Конча Лабарта:

Подготовката ни е най-простото нещо на света: ние се подготвяме по двадесет и четири часа на ден за тази среща с безкрайността. Старият нагуал успя да премахне погрешната ни представа за безсмъртие и равнодушието ни към живота, убеди ни, че като същества, които ще умрат, ние можем да разширим възможностите си за избор в живота. Магьосниците твърдят, че човешките същества са магически същества, способни на изключителни действия и постижения, веднъж освободят ли се от идеологии, които ги превръщат в обикновени човешки същества.

За да се превърне обикновеният човек в магическо същество е необходимо да се освободи от идеологиите, в които вярва и за които се бори с думи и действия и съответно прахосва енергията си. Първата задача от практикума ще бъде да открием (всеки за себе си) тези идеологии в нашето съзнание и да потърсим начини да се освободим от тях.

2

И така, първо да изясним какво ще търсим, т.е. какъв точно е смисъла на думата идеология.

Идеологията (на гръцки: ιδεολογία, ιδεα — образ, идея; и λογος — разум, учение) е добре организирана система от възгледи и идеи, характерна за определена социална група, класа или политическа партия и изразяваща нейните интереси. Идеологията обединява символично натоварени възгледи и ценности, които дават обяснение и оценка за света и обществото и които целят да мотивират определен тип обществени действия и да ги направляват. Идеологията не е наука, макар да използва научни знания.
Основната цел на повечето идеологии е да промени обществото или да създаде и се придържа към определени идеали чрез нормативен мисловен процес. Идеологията е система от абстрактни идеи, приложени към реално общество и обществени дейности и поради тази причина основано използвана в политиката. Всяка политика или икономика предполага някаква идеология зад тях, явно или неявно.

Казано по-просто, идеологията е една идеална представа за устройството на света, за това как би трябвало да бъде организирано обществото, какви са най-висшите ценности, какви би трябвало да са отношенията между хората и т.н. Различните социални групи вярват в различни идеологии, отделно всеки представител на групите приспособява общата идеология към своите разбирания и начин на живот. Всяка такава група(класа, партия, религия) се опитва да убеди другите, че нейната идеология е най-добрата и като такава да я наложи за единствено правилна, което до постоянни противоречия, спорове, а и до доста по-лоши неща. Историята на политическите и религиозните борби е достатъчно показателна какви неописуеми количества енергия поглъщат идеологиите.

3

ЗАДАНИЕ ПЪРВО.

Отделяйте за изпълнение на заданието по половин час дневно. Настанете се удобно в позата и мястото където правите преглед (препоръчително, но не задължително). Целта на заданието е да изясните за себе си идеологиите, в които вярвате. За да стане това си отговорете възможно най-подробно на следните въпроси:

I. Религия - този раздел не се отнася за хора, които не считат себе си за вярващи
1. Каква е моята религия?
2. Вярвам ли в Бог и/или други висши сили?
3. По какъв начин е създаден света (Вселената)?
4. По какъв начин е създаден човека и какво е мястото му в света?
5. От какво е съставен човека (тяло, душа и т.н.)?
6. Какви правила трябва да спазвам за да бъде Бог доволен от мен?
7. Какво според мен става след смъртта?

II. Други идеологии
1. Вярвате ли в някаква конкретна идеологическа система?
2. Какво според вас трябва да бъде устройството да държавата, каква политическа система?
3. Към каква социална група (класа) принадлежите?
4. Вярвате ли в определена идеология специфична за вашата социална група?
5. Каква трябва да бъде собствеността върху средствата за производство - частна, държавна, смесена?
6. Какъв е правилния начин за разпределение на благата (заплащане на труда)?
7. Какви трябва да бъдат приоритетите на държавата и какви на обществото?
8. Какво трябва да бъде възпитанието и ценностната система на всеки отделен член на обществото?
9. Какво трябва да бъде отношението на държавата, на обществото като цяло и на всеки отделен индивид към хората в неравностойно положение?
10. Какво трябва да бъде отношението на държавата, на обществото като цяло и на всеки отделен индивид към престъпността, включително и наказанията?
11. Какви би трябвало да бъдат отношенията между хората?

Вътре в себе си всеки има отговор на всеки от тези въпроси. Заданието се свежда до това отговорите да се извадят на повърхността и да се изразят с думи. Сериозното изпълнение на това задание е много важно преди да преминем към следващите.

П.П. Не е задължително да пишете всичките си отговори във форума. Важното е да изясните нещата за себе си. Споделяйтв само това, което ви се стори важно.

4

Задание първо

Това е настроението на времето, модалността на времето. И сега е много по- различно от времената, когато Кастанеда е писал книгите. Ценносттната система на средната класа е имал предвид, когато се е представял. Сега не мога дори да кажа и средна класа. Защото, какви са класите днес?!

Отделих малко повече от половин час, за да изясня въпросите на себе си.
И е трудно, който и да било да пише пръв.

Знам, че скоро предстоят избори. Зная и датата, когото ще се гласува. Нямам представа, кои са кандидатите. Рядко се случва някой кандидат на мен да ми харесва. Напоследък, гласувам защото за доста неща има значение - гласувал ли е човек, или не. И ако е гласувал - за кого. Т.е. от това зависи ходи ли на работа средноаритметичния човечец, освобождават ли го, намира ли си работа и т.н. Защото в магазина и за тока искат пари все още. Зависиш от някои неща в това общество. Има хора, които са решили да не зависят. И са го направили всеки по свой начин. Този въпрос не стои пред мен. Избрала съм, което съм сметнала за правилно.

Държава, или някаква организация на обществото е необходимо да има. Без правила не става. Харесва ми значението на думата демокрация. В тоя криворазбран й вид, ако е демокрация в момента - не я разбирам.

Начинът на заплащането за труда, според изработеното, според нуждите ..., Като при комунизъм (в точния му смисъл и значение на думата), примерно, или друг строй - това си е утопия и едва ли ще видя такава утопия да се случи, утопия ще си остане.

Много трудни въпроси. Честно казано един път в годината, сигурно, ми минава през ум един, или друг от тях. Не съм очаквала, че сталкерски практикум ще бъде по- труден от практикум по сънуване. Подцених го сигурно. С това искам да кажа, че идеята е супер. Поне в първото задание. Хубаво е да се види човек, на къде е.

Ще продължа по- късно, че е нужно време за мислене.

Благодаря за предоставеното място - форума - отново за писане!! :)

Още не съм видяла, къде са емотиконки, усмивки. И за въпроси свързани с форума и писането.

Last edited by Силвия М (21.10.2016 18:00)

Author signature

Животът прошепва: Няма да издържиш бурята...
Воинът отговаря: Аз съм бурята!!

5

Следването на определени идеологии се отнася за всички и учениците на дон Хуан не са изключение. Разбира се има разлики в зависимост от социалната група, към която принадлежи индивида.

- Хуан Матус - продължи той - веднъж ми зададе един важен въпрос; попита ме „Какво е според теб университета?" Аз, разбира се, отговорих като социален научен работник: „Център за висше образование". Той ме поправи и заяви, че университетите трябва да се казват „Институти на средната класа", защото това е институцията, която посещаваме, за да затвърдим своите среднокласови ценности. „Посещаваме институцията, за да станем професионалисти", рече той. „Идеологията на нашата социална класа ни учи, че трябва да се подготвим да заемем ръководни длъжности". Хуан Матус каза, че мъжете отиват в институцията на средната класа, за да станат инженери, адвокати, лекари и така нататък, а жените отиват там, за да си намерят подходящ съпруг, опора в живота им и баща на децата им. „Подходящ", естествено, според критериите на среднокласовите ценности.

Исках да му възразя. Исках да му изкрещя, че познавам хора, които не гонят кариера или пък спътник в живота; че познавам хора, които се интересуват от идеи, от познанието като такова. Но не познавах такива хора. Усетих невероятен натиск в гърдите си и се задавих от суха кашлица. Но не беше кашлицата или пък физическото ми неразположение причината да се сгърча на мястото си и да не мога да споря с него. Причината беше увереността ми, че говореше за мен: аз постъпих в университета точно за да си намеря подходящ съпруг.

Целта на първото задание е да изясним къде се намираме, какво е текущото състояние, от което тръгваме. Срока за изпълнение е една седмица.

6

Идеологиите определят целите, стремежите, желанията, ценностната система на членовете на социалната група и обществото като цяло. Идеологията казва къде да живее дадения индивид, как да обзаведе жилището си, каква кола да кара и т.н. Хората следват линия на поведение, определена почти изцяло от идеологиите и търсят одобрението на социалната група, към която принадлежат за действията си. По такъв начин идеологиите се явяват една система от ограничения, превръщаща живота на обикновения човек в живот на затворник.

От друга страна идеологите пораждат определени очаквания у индивида, очаквания към хората, към институциите и обществото, очаквания, които по правило не се сбъдват. А несбъднатите очаквания са причина за конфликти - вътрешни и външни, които изсмукват енергията ни.
Целта да воина е да се освободи от всички идеологии и предразсъдъци, насадени му от семейство, училище, медии и други обществени институции:

Клара каза, че рано или късно аз ще отхвърля всичките си предубеждения за добро и зло, Бог и религия и ще мисля само с понятията от съвършено нов инвентар.
— Искаш да кажеш, че добро и зло не съществуват ли? — попитах аз, въоръжена с дежурния порой от логични доводи за свободната воля и за съществуването на злото, заучени през всичките години на католическото ми възпитание.
Но преди да започна, Клара каза:
— Именно в това моите спътници и аз се различаваме от установения ред. Казвала съм ти, че за нас свобода означава да си свободен от всичко човешко. Това включва също Бог, добро и зло, светци, Богородица и Светия дух. Ние смятаме, че извънчовешкия инвентар е единствената възможна свобода за човешките същества. Ако складът ни продължи да си е все така препълнен с желания, чувства, идеи и вещи от нашия човешки инвентар, къде тогава е свободата?
(Магическият преход, Тайша Абелар)

7

ЗАДАНИЕ ВТОРО. "Свидетел".

Първо още един цитат за да се изясни напълно позицията на Кастанеда (дон Хуан) относно всичките човешки идеали, идеологии и прочее:

— Искам да се обърна към твоя аналитичен ум — каза дом Хуан. — Замисли се за миг и ми кажи как би обяснил противоречието между интелигентността на един инженер и глупостта на неговата система от убеждения, или глупостта на противоречивото му поведение. Магьосниците смятат, че именно хищниците са ни дали нашата система от убеждения, схващането ни за добро и зло, обществените нрави. Те именно са ни вложили нашите надежди и очаквания, мечти за успех, опасения от провал. Те са ни дали алчност, ненаситност и страхливост. Именно хищниците ни правят самодоволни, невъзприемчиви, егоманиаци. (Активната страна на безкрайността, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Воините имат съвсем различно отношение и съответно поведение:

Воинът се научава да третира нещата правилно. Нещата, които хората правят, при никакви условия не могат да бъдат по-важни от света. И затова воинът третира света като една безкрайна мистерия, а това, което хората правят — като едно безкрайно безумие. (ЕДНА ОТДЕЛНА РЕАЛНОСТ, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

В това задание просто ще бъдем свидетели на безумието на ближните си. И на нашето собствено безумие, разбира се, но заради факта, че е "по-лесно да видиш сламката в чуждото око, отколкото гредата в собственото", първоначално ще наблегнем върху наблюдението на околните.

Воинът не желае нищо и вместо да си играе с ближните си като с играчки, той ги опознава всред тяхното безумие. Единствената разлика между тях е, че воинът контролира своето безумие, докато ближните му не могат. (ЕДНА ОТДЕЛНА РЕАЛНОСТ, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

И самото задание:
Наблюдавайте поведението на хората около вас. Опитайте се да отбелязвате всяко проявление на различни идеологии (убеждения) в разговорите и действията им.
Наблюдавайте до каква степен хората държат на убежденията си и как винаги и за всичко "знаят" как трябва да се прави и как трябва да бъде.
Наблюдавайте емоциите и промените в настроението на хората, които се появяват при разминаване между действителността и убежденията им.

Време за изпълнениe : 2 седмици.

Last edited by Hombre (26.10.2016 13:15)

8

Безсрочно задание - "Никога не се самоизтъквай!"

Такива задания ще се появяват между основните задания в практикума. Те не отменят текущото задание, а се изпълняват в паралел с него. В повечето случаи ще става дума за вредни навици, които трябва да се отстранят. Подхода винаги е един и същ:
1. Издебване на проявленията на навика в собственото ни поведение.
2. Изкореняване на навика

За основа на конкретното задание ще ни послужат два цитата:

По отношение на дон Хуан едва ли имаше нещо по-вярно от това. Неговата празнота отразяваше безкрайността. Той никога не изпадаше в гняв, никога не се самоизтъкваше. (Активната страна на безкрайността, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Всичко, което се случваше в живота ни оттогава насам, беше дълбоко повлияно от Флоринда Матус и въпреки това тя никога не се изтъкваше. Винаги беше фигура на втори план, мъдра, забавна, безмилостна.(Колелото на времето, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Самоизтъкването може да бъде направено по много директен и груб начин : "Аз направих това", "Без мен нямаше да се случи онова", "Аз притежавам еди какво си" и т.н., но може да бъде и доста по-фино и незабележимо. Например хората (практически всички) имат навика при всяка възможност да вмъкват в разговора по няколко изречения за собствените си заслуги, за собствените си качества. Това обикновено са паразитни изречения, които или нямат никакво отношение към темата, или разговора спокойно може да мине и без тях. Независимо по кой от двата начина се проявява, самоизтъкването е един, меко казано излишен навик.

Заданието се състои в това да издебнем желанието "да кажем няколко добри думи за себе си", а в последствие и да го блокираме и не му позволим да се развие и да се превърне в действие. Срока на заданието е постоянен, т.е. докато навика бъде ликвидиран. Не е необходимо да се качват отчети всеки ден, но поне веднъж седмично трябва да се оценява прогреса по изпълнение на заданието.

9

Първите две задания бяха само подготвителни, един вид загрявка. С третото задание започваме битката по отстраняване на някои от внедрените ни от летачите убеждения. (Магьосниците смятат, че именно хищниците са ни дали нашата система от убеждения, схващането ни за добро и зло, обществените нрави.(Активната страна на безкрайността, КАРЛОС КАСТАНЕДА))

Идеологиите създават във всеки от нас една идеална представа какъв би трябвало да бъде света, какви би трябвало да са човешките отношения и самите хора. Тази идеална представа в реалността не съществува, но тя води до желанието да променим света, едно неизпълнимо желание, което в крайна сметка се изразява единствено в безкрайно говорене съпроводено с много емоции. Същевременно поражда и едно безумно очакване към хората и света като цяло да отговорят на нашите идеални представи, което никога не се сбъдва. А това е причината постоянно да критикуваме хората, че не са толкова идеални колкото ние ги искаме, постоянно да се оплакваме от държавата, от службата и всичко около нас.

Помислете от тази гледна точка: в света на всекидневния живот каквото и да правим, ние изобщо не се променяме. Така че какво да правим? Да си оставаме същите, докато говорим ли говорим за нереалистични идеали? Именно по този въпрос магьосниците направо ни размазваха. Те ни казваха, че ако искаш истински да се промениш и да бъдеш различен, ти трябва да отблъсваш летачите. Не го ли правиш, не си и помисляй за промяна - всичко, което би правил през целия си живот, е само да говориш колко си прекрасен. (Разговор с чакмулите)

10

ЗАДАНИЕ ТРЕТО - Да заживеем в реалността!

Хората страдат не от това, което се случва, а от отношението си към случващото се. (Мишел дьо Монтен)

Да се променим означава да се отървем от идеалните си представи и да се научим да приемаме света и хората такива каквито са в действителност. Света е обективна даденост със своите правила и закони, по които се развива и променя. Хората не са нито добри, нито лоши. Те са такива каквито са и няма причина да бъдат други. Ние трябва да променим отношението си към тях, обратното е невъзможно.

— Грешката не е на хората около теб — каза той. — Те не могат нищо да направят със себе си. Грешката е твоя, защото ти можеш да си помогнеш на дълбоко ниво на мълчание, но вместо това предпочиташ да ги съдиш. Всеки идиот може да съди. А когато ги съдиш, можеш да получиш само най-лошото от тях. Всички ние, хората, сме затворници и именно този затвор ни кара да се държим толкова жалко. Предизвикателството за теб е да приемаш хората такива, каквито са си! Остави ги на мира.(Активната страна на безкрайността, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Ще изпълняваме заданието на две нива. Първо ще изследваме миналото си чрез преглед на процеса на развитие на настоящите ни идеологически и религиозни ни убеждения в училище, в семейството, а също и влиянието на приятели, медии, литература. Паралелно с това ще изследваме себе си, своето поведение,  реакции, емоции и мисли в реално време.

Воинът е обърнат към себе си, но не егоистично, а в смисъл, че щателно и постоянно изследва своето „аз". (Огънят отвътре, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

И самото задание:

1. Отделяйте поне по половин час дневно за преглед по заданието. В прегледа проследете как са се развивали идеологическите и религиозните ви убеждения от настоящия момент назад до детството ви. Изследвайте по какъв начин убежденията определят мислите и действията ви, конфликтите (вътрeшни и външни), в които влизате заради тях и как това се е променяло през годините.

2. Стремете да запазвате в себе си неутрално отношение към всичко, което се случва около вас, към всичко, което виждате и чувате. Първоначално това ще е много трудно, защото постоянно ще се случва нещо, което влиза в противоречие с убежденията ви.

3. Когато все пак се появи емоционална реакция на някакво събитие, тогава изследвайте причините за тази реакция. Когато човек има отношение към някакво събитие, това поражда в него реакции - емоции, диалог(вътрешен и външен), практически действия. А отношението по правило е следствие от идеологическите ни убеждения. Стремете се да разкриете цялата последователност и търсете решение, което да ви избави от нежелани реации. По правило промяната на убежденията прекъсва с един удар цялата верига.

Време за изпълнениe : 2 седмици.

Last edited by Hombre (08.11.2016 11:08)

11

Продължаваме с цитати, които изясняват отношението на магьосниците към понятия и идеи от света на тонала:

За дон Хуан Матус, един прагматичен и изключително трезв шаман, „духовност" винаги е означавало празен идеализъм, понятие без никакви основи, което обаче ние смятаме за много красиво, защото е избродирано с литературни схващания и поетични изрази, но то никога не отива по-далеч от това. Шамани като дон Хуан са по самата си същност практични. За тях съществува само една изначална, хишническа вселена, в която разумът и съзнанието са продукт от предизвикателства, които са въпрос на живот и смърт. Той самият се смята пътешественик в неизвестното и казва, че за да можеш да пътуваш през неизвестното като шаман, нужни са ти безпределен прагматизъм, безгранична трезвост и стоманена воля. От гледна точка на всичко това дон Хуан смяташе, че „духовност" е просто описание на нещо. което не може да се постигне в рамките на света от всекидневния живот и не е реален начин на действие. (ПЪТЕШЕСТВИЕ В НЕИЗВЕСТНОТО - Интервю с Карлос Кастанеда, Даниел Трухильо Ривас)

Дон Хуан казваше, че перцепцията си е перцепция, и няма нищо общо с категории като добро или зло. Той представяше това положение като едно от най-важните компоненти на воинския път; като факт, който всички магьосници трябва да приемат. Твърдеше, че тъй като главната постановка на воинския път е, че ние сме възприемащи същества, всичко което възприемаме трябва да бъде определено като перцепция сама по себе си без да й предаваме каквато и да е ценност – позитивна или негативна. (Читатели на безкрая. Четири основни положения: Перцепцията трябва да бъде възнамерена в цялата си пълнота,Карлос Кастанeда)

12

Запомнете добре този цитат :

Когато човек се освобождава от идеализма и несъществуващите цели, негова движеща сила става само практичността. Шаманите наричат това безупречност. (Коментар на Карлос Кастанеда по случай 30-тата годишнина от първото издание на книгата "Учението на Дон Хуан: Пътят на знанието на индианците яки" 1998 г.)

Това е първата дефиниция за безупречност, има още още много и всяка е различен поглед върху поведението на воина. Когато практичността в поведението ни стане с най-висок приоритет, това е знак за успех в борбата с летачите.

13

В своя разказ дон Хуан подчерта, че магьосниците, предишни или сегашни, често търсят убежище в стабилни институции, каквато е например Църквата. Той заяви, че поради изключителната си дисциплина те са надеждни служители, ревностно търсени от такива институции, които винаги изпитват остра нужда от подобни личности. Според дон Хуан, стига само някой да не е наясно с действията на магьосниците, те изглеждат като образцови работници, понеже са напълно лишени от идеологически убеждения.(Изкуството на сънуването, Карлос Кастанеда)

Да разгледаме по-внимателно този цитат. Магьосниците са напълно лишени от идеологически убеждения. Поради тази причина каквото и да се случва на работното им място, то никога не влиза в противоречие с убежденията им, просто защото те нямат такива. Те нямат готова представа как би трябвало да е организирано всичко, какво би трябвало да е отношението към тях, нямат никакви очаквания, никога не се чувстват недооценени или ощетени. Приемат случващото се като предизвикателство и се стремят да изпълняват задълженията си перфектно.

14

Безсрочно задание - "Не ставай протагонист*!"

Като източник на заданието ще използваме един цитат на Флоринда Донър:

Основната цел е как ние възприемаме света и разрушаването на параметрите на възприятието, включително и това как възприемаме себе си. Но ние не искаме да се съсредоточаваме над „аза". Ние искаме да бъдем свидетели. Тъй като всичко в нашето общество се филтрира през „аза", през „мен", ние сме неспособни да разкажем една история или случка, без да превърнем себе си в главния протагонист - винаги е така. Вижте, за дон Хуан най-важното беше да оставиш събитието само да се разгърне и тогава то става безкрайно по-богато, защото именно тогава то се отваря и развива изцяло. Дори и в обикновения свят просто се опитвай да бъдеш само свидетел, не ставай протагонист. И тогава се разкриват удивително много неща. (Интервю с Флоринда Донър Грау, Александър Блеър-Евърт)

Можете ли докато разказвате да говорите така, че да не се превръщате в главен герой на собствения си разказ? Опитайте, важно е да го постигнете.

*протагонист - Протагонистът представлява главен герой (централна или основна фигура) в драма или история. Съществителното "протагонист" произлиза от гръцката дума πρωταγωνιστής (protagonistes), буквално "играещият първостепенна роля, главен актьор". В древногръцкия театър трима актьори играят всички основни драматични роли в трагедията; главната е изиграна от протагониста, а останалите две от деутерагониста и тритагониста.

15

ЗАДАНИЕ ЧЕТВЪРТО - Бъди внимателен!

Това е една задача, която Кастанеда е давал на своите ученици:

Нагуалът ми зададе неочакван въпрос. „Виж дали можеш ли да си спомниш креслото в офиса си? – попита той, а аз отговорих, - „Креслото в офиса? Защо дa не мога, помня го – макар и смътно. „Смътно?!! – скочи той, - „Как няма да можеш да си го спомниш, след като седиш на него по осем часа в денонощието! Как смяташ да управляваш сънното си внимание, ако не си в състояние да бъдеш внимателен дори в ежедневието? Той каза, че като отделяме внимание на дребните неща от ежедневието, ние придобиваме способността да запълваме липсващите места и в практиката на прегледа, като си спомняме не само най-прости детайли, но и онези, които сме пропуснали и да възстановим картината напълно. Ставаме способни да виждаме шаблоните и повторенията, които не сме забелязали по-рано. За някои от нас това означава навика да гледаме само към неправилните неща, какво са направили хората с нас, от какво са ни лишили, как сме претърпели неуспех... (Митът дон Хуан през очите на Брендън Скот и Дариен Донер, двама ученици на Карлос Кастанеда. Автор - Dimitri Buffa. "Re Nudo" N 34 - Октомври 1999)

Целта на задачата е да обърнем посоката на вниманието, което обичайно е насочено навътре и е заето с вътрешния диалог. Това насочване е причината да не забелязваме подробности от заобикалящата ни среда. Със смяната на посоката на вниманието, освен наблюдателност се постига и намаляване на вътрешния диалог.

Започваме наблюдението от момента, в който излизаме от дома на път за работа. Стремим се да запомним колкото се може повече подробности от маршрута, по който минаваме всеки ден. След това продължаваме с наблюдението на работното си място. Това включва сградата отвън, маршрута, който изминаваме пеша, както и самото работно място.

Вечерта отделете половин час за припомняне. Припомнете си пътя от дома сутринта и до дома на връщане от работа. Изградете мислена картина на работното си място в пълни подробности - стаята, тапетите, вратата, прозорците, мебелите, осветлението и всички предмети в стаята.

Двете части на задачата (наблюдение и припомняме) са еднакво важни. С припомнянето всъщност проверяваме как сме се справили с наблюдението, откриваме пропуските си и на следващия ден ги попълваме.

Време за изпълнениe : 2 седмици.

16

Продължаваме с цитатите изясняващи заданието.

Дон Хуан посочи, че в древни времена хората са имали много реалистични представи за естеството на възприятието и за съзнанието, защото техните възгледи са се основавали на наблюденията им над заобикалящата ги вселена. Съвременните хора, напротив, имат абсурдно нереалистични представи за възприятието и съзнанието, понеже техните възгледи произтичат от наблюденията им над общественото устройство и от мястото, което заемат в него.(Изкуството на сънуването, Карлос Кастанеда)

Една от целите на новото задание е да пренасочи вниманието от мисли за общественото устройство към наблюдение на света навън.
И още един цитат свързан със засилване на наблюдателността.

Нестор ме попита дали съм забелязал нещо в настроението на Паблито малко преди да скочим. Трябваше да призная, че тогава не бях в състояние да забележа нещо толкова неуловимо като настроението на Паблито.
— Воинът трябва да забелязва всичко — каза той. — Това е неговият трик и, както казва Нагуалът, в него е предимството му.(Вторият пръстен на силата, Карлос Кастанеда)

17

Безсрочно задание - "Нe се обяснявай толкова!"

Започваме с 2 цитата от различни книги:

Както обикновено, усетих вътрешна необходимост да се защитя. По правило дон Хуан, изглежда се стремеше да ме улучи в най-слабото ми място. После си спомних, че всеки път. когато се опитвах да се защитя от критиката му, накрая се чувствах като глупак и спрях, преди да съм започнал дългата си обяснителна реч.
Дон Хуан ме изгледа с любопитство и се разсмя. Каза ми много мило, че, както вече ми е обяснявал, всички сме глупаци: аз не бях изключение.
Ти винаги се чувстваш задължен да обясняваш постъпките си, сякаш си единственият човек на земята, който греши — каза той. — Това е старото ти чувство за значимост. Голям запас имаш; твърде голяма е и биографията ти. От друга страна, ти не поемаш отговорност за постъпките си; не използваш смъртта си като съветник и, освен всичко това, си прекалено достъпен. С други думи, животът ти е объркан толкова, колкото и преди да те срещна. (Пътуване към Икстлан, КАРЛОС КАСТАНЕДА)


— Нe се обяснявай толкова — каза дон Хуан със строг поглед. — Според магьосниците във всяко обяснение се крие извинение. Така че когато обясняваш защо не можеш да направиш едно или друго, ти всъщност се оправдаваш за неудачите си с надеждата, че който те слуша, ще бъде така любезен да прояви разбиране към тях.
Когато ме нападат, най-честата ми маневра винаги е била да изключа нападателите си просто като не ги слушам. Дон Хуан обаче имаше отвратителната способност да улавя като в капан цялото ми внимание. Както и да ме нападаше, каквото и да казваше, той винаги успяваше да прикове вниманието ми към всяка споя дума. В случая това, което каза за мен, ми беше крайно неприятно, защото си беше голата истина.(Активната страна на безкрайността, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Ние се чувстваме задължени да обясняваме грешките си, да се оправдаваме по всякакъв начин, което е просто един безполезен и ненужен навик, една потребност на нашето его. Заданието се състои в това да спрем с обясненията. По-добре да отделим време и енергия за изследване на причините за грешките, вместо за обяснения.

18

ЗАДАНИЕ ПЕТО - Почти непобедимата небрежност

Думата небрежност според тълковния речник означава немарливост, нехайство, нередовност, разпуснатост, непридирчивост. Практически всеки човек проявява небрежност в някаква област от поведението си. Това може да е външния вид, хранителните и хигиенните навици, изпълнението на служебните задължения, отношението към околните, речта и т.н. Такова поведение е нормално за обикновения човек, но за воините то е недопустимо.

Ясновидецът трябва да е образец във всяко едно отношение, за да може да преодолее почти непобедимата небрежност, характерна за хората.(Огънят отвътре, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

И един пример за безупречността на дон Хуан, който показва до какво съвършенство довежда и най-дребните детайли истинският воин:

Отново се срещнахме с дон Хуан на следващия ден по обяд в същия парк. Той пак бе облечен в кафявия си костюм. Седнахме на една пейка. Той свали сакото си, сгъна го много внимателно, но някак си напълно безучастно, и го постави на пейката. Неговата безучастност явно бе добре премерена и изглеждаше съвсем естествена. Улових се, че съсредоточено го наблюдавам. Той явно съзнаваше какъв парадокс ми изглежда това и се усмихна. Затегна вратовръзката си. Носеше бежова риза с дълъг ръкав, която му стоеше много добре. (СКАЗАНИЯ НА СИЛАТА, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

За успеха на задание, както и на всяко друго задание свързано със сталкинг е от изключителна важност осъзнаването на собствените действия:

Един воин трябва да се научи да осъзнава всяко свое действие, защото ще бъде тук, на този свят, за съвсем кратко време, всъщност прекалено кратко, за да стане свидетел на всичките му чудеса.(Колелото на времето, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

И още два цитата поясняващи вътрешната нагласа на воина и отношението му към всяко действие, дори и най-обикновеното:

Воинът трябва първо да знае, че действията му са безсмислени, въпреки това да продължи да действа така, сякаш не го знае. Това е тъй наречената контролирана глупост на шаманите. Воинът вижда, че никое нещо не е по-важно от което и да било друго. След като нищо не е по-важно от нещо друго, воинът избира което и да било действие и го извършва така, сякаш то има значение за него. Неговата контролирана глупост го кара да казва, че това, което прави, има значение, и го кара да действа, като че ли наистина е така, и все пак той знае, че няма значение; затова когато извърши действието си, той се оттегля в покой и вече не го интересува дали действията му са били добри или лоши, полезни или не.(ЕДНА ОТДЕЛНА РЕАЛНОСТ, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Действията имат сила. Особено когато, извършвайки ги, воинът съзнава, че тези действия са последната му битка. Има едно особено, изгарящо щастие в това да действа с пълното съзнание, че всяко нещо, което прави, може да бъде последното му действие на земята.(Пътуване към Икстлан, Карлос Кастанеда)

И самото задание :
Стремете се да осъзнавате всяко свое действие. Изпълнявайте всичко, което правите внимателно и осъзнато, стремейки се да го направите колкото се може по-добре. Това означава никога и нищо да не претупвате, независимо колко незначително и маловажно изглежда.

Стремете се да не допускате никаква проява на небрежност нито вкъщи, нито на работното си място. Никога не закъснявайте за работа. Подържайте ред и сътветната хигиена на работното си място. И изобщо, бъдете образец във всяко едно отношение.

Време за изпълнениe : 2 седмици.

19

Безсрочно задание - "Как се представяме пред света?"

Първо цитата, от който е извлечено заданието:

Според Дон Хуан чувството, че сме значими, винаги е било не само най-големия враг на магьосниците, но и проклятието на човешкия род. Доводът на дон Хуан беше, че ние изразходваме повечето от енергията, за да поддържаме своята значимост. Този факт се проявява най-очебийно в безкрайните ни тревоги за начина, по който се представяме пред света, за това дали другите ни се възхищават, харесват или приемат. Ето защо, както ми бе обяснено, ако ни се удаде да загубим част от значимостта си, две необикновени неща ще се случат с нас. Първо, ще освободим енергията си от усилията да поддържа илюзията за нашето величие; и, второ, ще се сдобием с достатъчно енергия, за да влезем във второто внимание и да зърнем действителното величие на вселената.(Изкуството на сънуването, КАРЛОС КАСТАНЕДА)

Ако следим поведението си няма да е трудно да открием мислите и чувствата, свързани с това как се представяме пред света. Това обикновено са притеснения дали сме се представили добре,  какво са си помислили за нас когато направихме еди какво си или дори страх да направим нещо за да не се изложим или да предизвикаме негативно отношение към нас.
Задачата е да се проследяват такива мисли и емоции, да осъзнаем, че те са свързани с чувството ни за собствена значимост и да търсим начин да ги преодолеем.

20

Намерението ми беше това да бъде един много дълъг практикум. Събрал съм доста материали от руски сайтове, но не от онези, в които разни фантазьори си разказват измислиците, а глупаците ги слушат с отворена уста и ги аплодират. Има и други сайтове, в които братушките се опитват да изследват наследството на Кастанеда и то не с думи, а с действия. Обаче живота така се стече, че точно сега ще сменям жилището, а след това ще се наложи да си потърся и нова работа. Така че ще добавя и още едно последно, безсрочно задание, а в някакъв удобен момент, евентуално ще продължим.


Безсрочно задание - "Усъвършенствайте своя ум по всякакъв начин!"

Заданието се отнася до нещо напълно пренебрегвано от повечето хора, считащи себе си за последователи на Кастанеда.


...
Дон Хуан отговори, че събирателната точка и ореолът й са признак за наличието на живот и съзнание. Неминуемото заключение на древните магьосници било, че съзнанието и възприятията вървят ръка за ръка и са свързани с тази точка и обкръжаващото я сияние.
-  Има ли вероятност тези магьосници да са сбъркали в своето виждане? - поисках да зная аз.
- Не съм в състояние да ти обясня защо е така, но един магьосник не може да сбърка по отношение на виждането си - заяви дон Хуан с тон, който не търпеше възражение. - Е, изводите, до които е достигнал благодарение на него, биха могли да са погрешни, поради наивност или изостаналост. За да избегне тази беда, той трябва да усъвършенства своя ум по всякакъв начин.(Изкуството на сънуването, Карлос Кастанеда)

И още малко цитати, обясняващи как и защо един магьосник трябва да усъвършенства ума си.


...
Дон Хуан го попитал какво точно му направил нагуалът Хулиан. Въпросът му прозвучал по-зряло и интелигентно, отколкото му се искало. Нагуалът Елиас му отговорил съвършено неразбираемо. Казал, че нагуалът Хулиан обучава дон Хуан, примамвайки събирателната му точка в позицията на разума, за да го направи мислител, а не част от една простодушна, но емоционално заредена публика, която обожава спретнатите произведения на разума. в същото време нагуалът Хулиан обучавал дон Хуан да бъде истински магьосник на абстракта, а не просто част от една отблъскващо неука тълпа от любители на неизвестното.
Нагуалът Елиас уверил дон Хуан, че единствено човешкото същество, което е образец на разум, може с лекота да придвижи събирателната си точка и да стане образец на безмълвното познание. казал още, че само онзи, който е бил точно в едната от двете позиции, е в състояние да види ясна срещуположна позиция, и че именно така е настъпило просвещението. Позицията на разума се виждала ясно от тази на безмълвното познание...(СИЛАТА НА БЕЗМЪЛВИЕТО, карлос кастанеда)


...
- Защо дон Хуан изискваше от учениците си да имат интелектуална подготовка? - попитах аз.
- Защото интелектът е единственото, което може да ни защити от неминуемите атаки на непознатото, от страха от непознатото - отговаря Кастанеда. И продължава: - Интелектът е единственото, което може да утеши един магьосник; утехата на магьосника не идва от огъня или от чувствата; интелектът е това, което го спасява. (Срещи с Кастанеда, Кармина Форт, 1990)

Кой по какъв начин ще усъвършенства ума си, това всеки ще реши сам. Важното е да го прави и да споделя резултатите си.

И накрая пожелавам весели празници на всички, които по някаква причина се навъртат във форума. Нека новата година ви донесе преди всичко упоритост и трудолюбие, останалото ще постигнете и сами.

Quick post

Write and submit your messageYou are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » #Учението на дон Хуан » Почистване на тонала - практикум