Книги на Карлос Кастанеда

Учението на дон Хуан (The Teachings of Don Juan) 1968

https://i.imgur.com/hvh4TW4.jpg

Изтегли "Учението на дон Хуан" (The Teachings of Don Juan) 1968
https://chitanka.info/book/1548-uchenieto-na-don-huan

Една отделна реалност (A Separate Reality) 1971

https://i.imgur.com/8wZTK4M.jpg

Изтегли "Една отделна реалност" (A Separate Reality) 1971
https://chitanka.info/book/1549-edna-otdelna-realnost

Пътуване към Икстлан (Journey to Ixtlan) 1977

https://i.imgur.com/jgd4jjA.jpg

Изтегли "Пътуване към Икстлан" (Journey to Ixtlan) 1977
https://chitanka.info/book/1550-pytuvane-kym-ikstlan

Сказания за силата (Tales of Power) 1974

https://i.imgur.com/IshLyIy.jpg

Изтегли "Сказания за силата" (Tales of Power) 1974
https://chitanka.info/book/1618-skazanija-za-silata

Вторият пръстен на силата (The Second Ring of Power) 1977

https://i.imgur.com/HmBOxTr.jpg

Изтегли "Вторият пръстен на силата" (The Second Ring of Power) 1977
https://chitanka.info/book/1619-vtorija … -na-silata

Дарът на Орела (The Eagle's Gift) 1981

https://i.imgur.com/7lpF0FR.jpg

Изтегли "Дарът на Орела" (The Eagle's Gift) 1981
https://chitanka.info/book/1551-daryt-na-orela

Огънят отвътре (The Fire from Within) 1984

https://i.imgur.com/02Fa8oA.jpg

Изтегли "Огънят отвътре" (The Fire from Within) 1984
https://chitanka.info/book/1620-ogynjat-otvytre

Силата на мълчанието (The Power of Silence) 1987

https://i.imgur.com/OJbJp0h.jpg

Изтегли "Силата на мълчанието" (The Power of Silence) 1987
https://chitanka.info/book/1621-silata-na-bezmylvieto

Изкуството на сънуването (The Art of Dreaming) 1993

https://i.imgur.com/0pnXFhy.jpg

Изтегли "Изкуството на сънуването" (The Art of Dreaming) 1993
https://chitanka.info/book/1552-izkustv … synuvaneto

Активната страна на безкрайността (The Active Side of Infinity) 1997

https://i.imgur.com/DlOs7TU.jpg

Изтегли "Активната страна на безкрайността" (The Active Side of Infinity) 1997
https://chitanka.info/book/1622-aktivna … krajnostta

Колелото на времето (The Wheel Of Time) 1998

https://i.imgur.com/WyKnw4k.jpg

Изтегли "Колелото на времето" (The Wheel Of Time) 1998
https://chitanka.info/book/1623-koleloto-na-vremeto

Магическите движения (Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico) 1998

https://i.imgur.com/yqDbIla.jpg

Изтегли "Магическите движения" (Magical Passes: The Practical Wisdom of the Shamans of Ancient Mexico) 1998

----------------

Шест обяснителни постановки (приложение към испанското издание на Дарът на Орела) 1981

https://i.imgur.com/MfF5nhO.jpg

Изтегли "Шест обяснителни постановки"

Author signature

-V-