Преглед: припомняне на целия живот

Тайша Абелар: Рекапитулацията е много древна техника предадена ни от старите магьосници от линията на дон Хуан, но тя е била забравена по някаква причина от тях, защото те са се интересували повече от силата, от властта над хората. За тях идеята за загубване на собствената значимост била най-последното нещо. Новите матьосници обаче съживили тази техника, а ние сега я разглеждаме като най-фундаментална техника в магьосничеството от всички други техники, които сме научили за преместване на събирателната точка. Подробно за прегледа...

----------------

Да обсъдим тази техника. Кой от вас я практикува?

Author signature

-V-