Енергия на необятната празнота

Тя отиде до килера, извади една сламена рогозка, разстла я на пода и ми каза да легна на нея. Когато се изпънах по гръб, тя ми каза да свия леко колене, да кръстосам ръце на гърдите си и да се изтърколя веднъж на дясната си страна, после веднъж на лявата. Накара ме да повторя това движение седем пъти.

Докато се извъртах, трябваше леко да извивам гръб в областта на плещите.

После ми каза да седна отново с кръстосани нозе на пода и да облегна гръб на дивана, а тя седна на креслото. Бавно и безшумно тя вдиша през носа. След това вдигна настрани и нагоре лявата си ръка и изящно я завъртя, сякаш пробиваше дупка във въздуха.

После я пропъхна вътре, хвана нещо и изтегли ръка обратно, като ми остави абсолютното впечатление, че изтегля дълга връв от дупката във въздуха. После направи същите движения с дясната си ръка...

... - Това движение е, за да се събира енергия от празнотата, разположена непосредствено зад всичко, което виждаме - каза Нелида. - Опитай се да направиш дупка, да достигнеш зад фасадата на видимите форми и да уловиш енергията, която ни крепи. Действай.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-