Упражнения за вътрешната енергия

- А сега, преди да призовем света на сенките, ще ти покажа още две от неотменимите магически движения, които се съчетават с дишане - продължи тя. - Прави ги всеки ден и не само няма да се уморяваш или да се разболяваш, но и ще имаш много допълнителна енергия за своето възнамеряване.

- Моето какво?

- Твоето възнамеряване - повтори Клара. - За да възнамериш резултата от всяко нещо, което правиш. Спомняш ли си?

Тя хвана раменете ми и ме извъртя, докато застанах с лице на север.

- Това движение е особено важно за теб, Тайша, защото дробовете ти са отслабнали от прекалено хленчене и плач - каза тя. - Цял един живот да се самосъжаляваш, това не може да не вземе своята дан от дробовете ти.

Думите й ме сепнаха и събудиха вниманието ми. Вгледах се как сви леко колене и глезени, като зае изходното положение от бойното изкуство, наречено "изправен кон", понеже наподобява ездач, яхнал кон, като нозете са разтворени до ширината на раменете и са леко свити. Показалецът на лявата й ръка беше насочен надолу, а останалите пръсти извити от второто кокалче.

Когато започна да вдишва, тя плавно, но със сила завъртя глава наляво, докъдето можеше, и същевременно направи пълен кръг с лявата си ръка над главата и до долу, а като го завърши, сложи дланта си на опашната кост. Заедно с това изви дясната си ръка зад кръста и после, свита на юмрук, я постави върху опакото на лявата длан, притискайки я над лявата китка.

С десния юмрук тя изтласка нагоре лявата ръка по гръбначния стълб, докато напълно сгънатият ляв лакът опря до хълбока й, и свърши вдишването. Задържа дъх, докато преброиш до седем, после освободи напрежението на лявата ръка, спусна я отново до опашната кост и пак направи пълен кръг над главата отпред и накрая постави дланта на лявата си ръка върху лонната кост.

В същото време върна дясната си ръка през кръста отпред и сложи юмрука върху гърба на лявата длан, след това я изтласка нагоре по корема и завърши издишването.

- Прави това движение веднъж с лявата ръка и веднъж с дясната - каза тя. - По този начин ще уравновесиш двете си страни.

За демонстрация тя повтори още веднъж същата поредица движения, редувайки ръцете, като този път извиваше глава наляво.

- Сега опитай ти, Тайша - каза тя, като отстъпи настрани, за да ми остави място за пълния замах на ръката назад.

Повторих движенията й. Когато извивах лявата си ръка назад, усетих болезнено обтягане по вътрешната й страна, което минаваше от пръстите до ямката под мишниците.

- Отпусни се и остави енергията от дишането да премине през ръката ти и да изтече от върха на показалеца - каза тя. - Дръж го изпънат, а останалите пръсти извити. По този начин ще освободиш всякакво блокиране на енергия по пътечките в цялата ти ръка.

Когато придвижих сгънатата си ръка нагоре по гърба, болката се изостри още повече. Клара забеляза измъченото ми изражение.

- Не се насилвай толкова - предупреди ме тя, - иначе ще си разтеглиш сухожилията. А докато движиш ръцете си нагоре по гръбнака, свивай малко повече раменете.

След като изпълних движението с дясната ръка, усетих как мускулите на бедрата ми пламнаха от това, че стоях леко приклекнала. Макар че бях заемала същата поза всеки ден, когато практикувах кунг-фу, сега имах чувство, че краката ми вибрират, сякаш през тях преминава електрически ток.

Клара предложи да се изправя и да поразтръскам краката си в продължение на няколко минути, за да освободя напрежението.

Тя подчерта, че в това магическо движение въртенето и натискът нагоре на ръцете в съчетание с дишането придвижват енергия към органите в гръдния кош и ги оживяват. Това масажира дълбоките центрове вътре, които много рядко се активират. Извиването на главата масажира вратните жлези и същевременно отваря проход за енергията към тила. Тя обясни, че когато се разбудят и захранят с енергията от дишането, тези центрове могат да разкрият такива тайни, каквито изобщо не можем да си въобразим.

- За следващото магическо движение - каза Клара - застани със събрани крака и гледай право напред, сякаш във врата, която се каниш да отвориш.

Клара ми каза да вдигна ръце до нивото на очите и да извия пръсти така, сякаш ги пъхам в жлебовете за отваряне на плъзгащи се врати.

- Това, което ще отвориш обаче, е процеп в енергийните линии на света - обясни тя. - Представи си тези линии като опнати отвесни струни, които образуват параван пред теб. Сега трябва да сграбчиш по една стиска от тези фибри и да ги дръпнеш в двете страни с всичка сила. Дърпай, докато не се отвори достатъчно широк процеп, за да можеш да минеш през него.

Каза ми, че щом направя тази пролука, трябва да пристъпя напред с левия крак и използвайки го за опора после много бързо да се завъртя на сто и осемдесет градуса обратно на часовниковата стрелка, докато се окажа с лице към посоката, от която съм дошла. Като се завъртя по този начин, енергийните линии, които съм отдръпнала настрани, ще ме обвият.

За да се върна, каза тя, аз трябва отново да отворя линиите, като ги дръпна настрани по същия начин, както преди, след това да изляза навън с десния крак и бързо да се извъртя на сто и осемдесет градуса по часовниковата стрелка веднага щом направя стъпката.

По този начин аз ще развия обратно нишките и отново ще бъда с лице към посоката, от която съм започнала магическото движение.

- Това е едно от най-силните и тайнствени магически движения - предупреди ме Клара. - С него можем да отваряме врати към различни светове, естествено, при положение че сме натрупали допълнителна вътрешна енергия и сме в състояние да осъществим намерението на това магическо движение...

...- Докато пристъпваш вътре - каза тя, - тялото ти трябва да се почувства като вкоренено, тежко, изпълнено с напрежение. Но веднъж щом се озовеш вътре и се завъртиш в полукръг, трябва да се почувстваш лека и въздушна, сякаш се рееш нагоре. Когато влизаш през процепа, ти издишваш рязко, а после бавно и дълбоко вдишваш, изпълвайки докрай дробовете си с енергията иззад този параван.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-