Упражнения за лице: бързо освежаване и тонизиране

Тя придвижи креслото си срещу мен, така че коленете ни почти се докосваха. После силно потърка всеки от палците си в дланта на другата ръка и ги постави върху горната костна част на носа. След това с леки, равномерни потупвания ги придвижи нагоре над веждите и настрани към слепоочията.

- Това движение предотвратява образуването на бръчки между веждите - обясни тя.

След това бързо разтърка показалците си, подобно на две пръчки за разпалване на огън, и ги плъзна хоризонтално встрани от носа и по бузите няколко пъти.

- Това е за прочистване на синусовите кухини - каза тя, като съзнателно свиваше ноздри. - Вместо да си чоплиш носа, прави това движение.

Не ми стана приятно от думите й, че си чопля носа, но опитах да направя движението и то наистина прочисти синусите ми, както беше казала тя.

- Следващото е, за да не се отпускат бузите - каза Клара.

Тя чевръсто разтри дланите си една в друга и с продължително, стегнато потупване ги придвижи по бузите си към слепоочията. Повтори това движение шест-седем пъти все така с бавно, твърдо потупване нагоре.

Забелязах, че лицето й пламна, но тя още не спираше. След това постави вътрешното ръбче на ръката си с палец свит над дланта върху горната си устна и я разтри с кратки, силни движения като на трион.

Тя обясни, че когато се разтърка силно мястото, където се свързват носът и горната устна, това стимулира енергията да протича в меки, плавни приливи. Но ако ни е нужен по-голям приток от енергия, той може да се постигне, като се бодне една точка в средата на горния венец, под горната устна и носната преградка.

- Ако ти се доспи, докато правиш прегледа в пещерата, разтъркай рязко тази точка и това временно ще те ободри - каза тя.

Разтърках горната си устна и усетих как носът и ушите ми се прочистиха. Усетих също едно леко изтръпване на небцето. То продължи няколко секунди, но направо ми спря дъха. Остави ми чувството, че всеки момент ще открия нещо, което е било забулено.

След това Клара свали показалците си под брадичката и направи същите бързи, подобни на трион движения наляво-надясно. Тя ми обясни, че стимулирането на тази точка под брадичката предизвиква състояние на повишено внимание. Добави, че можем да активираме тази точка и като опрем брадичка на ниска масичка, седнали на пода.

Последвах съвета й и като свалих възглавницата на пода, седнах на нея и опрях брадичка на един дървен сандък, който беше точно на нивото на лицето ми. Навеждайки се напред, аз леко засилих натиска върху тази точка на брадичката, която бе посочила Клара.

След малко почувствах как тялото ми се отпуска; по гърба ми пропълзя гъделичкащо усещане, навлезе в главата и дишането ми стана по-дълбоко и ритмично.

- Друг начин да се пробуди този център под брадичката - продължи Клара - е да легнеш по корем и да поставиш брадичката си на двата юмрука, сложени един върху друг.

Препоръча ми, когато правя това упражнение с юмруците, да ги напрягам силно, за да увелича натиска под брадичката, а после да ги отпускам, за да освободя напрежението. Напрягането и отпускането на юмруците, каза тя, поражда едно пулсиращо движение, което изпраща малки приливи от енергия към жизнените центрове, пряко свързани с основата на езика.

Тя подчерта, че това упражнение трябва да се прави предпазливо, иначе може да предизвика болно гърло.

Върнах се отново на палмовото кресло.

- Тази група от магически движения, която ти показах - продължи Клара, - трябва да се практикува всекидневно, докато престанат да приличат на масаж и станат това, което в действителност са: магически движения.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-