Упражнение с кристали

- Може би кристалите ще ти помогнат да пренасочиш намерението си и блокираната енергия - меко каза Клара.

Движена от някакъв странен подтик, аз плъзнах кристалите между показалеца и средния пръст на двете си ръце. Те прилегнаха удобно, сякаш се закрепиха за ръцете ми.

- Виждам, че вече знаеш как да ги държиш - отбеляза тя. - Майсторът магьосник ме инструктира, ако видя, че сама си открила как да ги държиш правилно, тогава да ти покажа едно много важно движение, което можеш да правиш с тези кристали.

- Какво движение, Клара?

- Движение на силата - отговори тя. - Ще ти обясня нещо повече за произхода и предназначението му по-късно. Засега нека само да ти покажа как се прави.

Тя ми каза да притисна силно кристалите между показалеца и средния пръст. Като ми помагаше, застанала зад мен, тя леко ме насочи да протегна ръце пред себе си на височината на раменете и да направя кръг в посока обратна на часовниковата стрелка.

Започнахме с много големи кръгове, които постепенно все повече се стесняваха, докато движението спря и кристалите станаха две малки точки, насочени към далечината, а въображаемите линии, които излизаха от тях, се събираха в една точка на хоризонта.

- Когато правиш тези кръгове, трябва да държиш дланите си обърнати една към друга - поправи ме тя. - И винаги започваш с големи, плавни кръгове. По този начин ти събираш енергия, която после можеш да фокусираш над всяко нещо, над което искаш да въздействаш, независимо дали това е предмет, мисъл или чувство.

- Как може насочването на кристалите да им въздейства? - попитах аз.

- Когато движиш кристалите и ги насочваш по начина, който ти показах, ти взимаш енергия от нещата - обясни ми тя. - Ефектът е, като да обезвреждаш бомба. А тъкмо това искаш да направиш на този етап от подготовката си. Затова никога, при никакви обстоятелства не бива да въртиш ръцете си по посока на часовниковата стрелка, докато държиш кристалите.

- Какво ще стане, ако ги въртя в тази посока?

- Така ти не само ще направиш бомба, но и ще запалиш фитила и ще предизвикаш гигантски взрив. Движението по посока на часовниковата стрелка е за зареждане на нещата, за натрупване на енергия за всякакво начинание. Ще запазим това движение за по-късен случай, когато станеш по-силна.

- Но нямам ли нужда от това точно сега, Клара? Да натрупам енергия? Чувствам се толкова изтощена.

- Естествено, че имаш нужда да натрупаш енергия - съгласи се тя, - но точно сега трябва да правиш това, като премахнеш склонността си да се отдаваш на абсурдни неща. Ти можеш да разполагаш с голямо количество енергия, просто като не правиш нещата, които си свикнала да правиш, като например да се оплакваш, да се самосъжаляваш или да се тревожиш за неща, които не могат да се променят. Освободиш ли се от тези тревоги, това ще ти даде положителна, захранваща енергия, която ще помага за равновесието и изцеляването ти.

- От друга страна - продължи тя, - енергията, която би събрала, като движиш кристалите по посока на часовниковата стрелка, е опасен вид енергия, опустошителен взрив, който в момента ти не можеш да издържиш. Затова обещай ми, че в никакъв случай няма да се опитваш да го правиш.

- Обещавам ти, Клара. Но това звучи по-скоро като изкушение.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-