Упражнение с което се долавят енергийните линии

Упражнение за спиране на мислите, с което се долавят енергийните линии.

Каза, че ще ми покаже друго упражнение за спиране на мислите, с което се долавят енергийните линии. Иначе ще продължа да правя все това, което си знам: да се омайвам от представата за себе си.

Клара ми каза да седна с кръстосани нозе и да се накланям настрани, докато вдишвам, първо надясно, после наляво, и да усетя как сякаш ме придърпва една хоризонтална линия, която излиза навън от отворите на ушите.

Тя каза, че за изненада линията не се олюлява с движението на тялото, а оставала напълно хоризонтална и това била една от загадките, които тя и нейните сподвижници открили.

- Като се накланяш по този начин - обясни тя, - от това нашето осъзнаване, което обичайно винаги е насочено напред, сега се движи настрани.

Нареди ми да отпусна мускулите на челюстите, като с дъвчещи движения три пъти извлека слюнка и после я преглътна.

- И какво става от това? - попитах аз, като преглъщах.

- Дъвченето и преглъщането придвижват част от енергията, намираща се в главата, надолу към стомаха, като така се облекчава натоварването на мозъка - каза с усмивка тя. - В твоя случай ти често трябва да правиш това упражнение.

Искаше ми се да стана и да се поразтъпча, защото краката ми бяха изтръпнали. Но Клара ми нареди да остана седнала още известно време и да продължа това упражнение.

Накланях се на двете страни, опитвайки се с всички сили да усетя тази неуловима линия, но все не можех. Успях обаче да спра обичайната си лавина от мисли. Измина може би около час в пълна тишина без ни една мисъл.

Дочувах около нас жуженето на щурци и прошумоляването на листата, но повече вятърът не ми довяваше никакви гласове. Известно време дочувах лая на Манфред от неговата стая, отстрани на къщата. После, сякаш задвижени от нечута команда, мислите отново нахлуха в ума ми. Осъзнах каква спокойна и пълна тишина беше при абсолютното им отсъствие.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-