Излизане на енергията през ушите

- Всяко нещо има форма - започна тя, - но освен външния вид съществува и едно вътрешно осъзнаване, което управлява нещата. Това мълчаливо осъзнаване е духът. То е една всеобхватна сила, която се проявява различно в отделните неща. И тази енергия общува с нас.

Тя ми каза да се отпусна и да направя няколко дълбоки вдишвания, защото ще ми покаже как да упражнявам вътрешното си вслушване.

- Защото именно с вътрешното ухо човек е в състояние да различи повелите на духа.

- Когато дишаш - продължи тя, - остави енергията да излезе през ушите ти.

- Как се прави това? - попитах аз.

- Когато издишваш, съсредоточи вниманието си на отвора на ушите и чрез намерението и концентрацията си насочи протичането на енергията.

Тя следеше опитите ми известно време, като ме поправяше.

- Издишвай през носа, със затворена уста, а върха на езика опри до небцето - каза тя. - Издишвай безшумно.

След няколко опита усетих как ушите ми сякаш се отпушиха и синусите ми се прочистиха. Тогава тя ми нареди да разтьркам длани една в друга, докато се затоплят, и да ги поставя на ушите така, че връхчетата на пръстите почти да докосват тила ми.

Направих, каквото ми казваше. Клара добави да разтрия с кръгови движения и лек натиск ушите си; после, все така с длани на ушите и показалец, кръстосан със средния пръст,трябваше многократно да се потупвам зад ушите, като щраквам показалци в унисон.

При това перване с пръстите чувах един звук като приглушен екот на камбана в главата си. Повторих това потупване осемнадесет пъти, както ми каза тя. Когато свалих ръцете си, забелязах, че съвсем отчетливо чувах и най-лекия шум сред околната растителност, докато преди всичко се сливаше в общ, приглушен шум.

- Сега, с пречистени уши може би ще успееш да чуеш гласа на духа - каза Клара. - Но не очаквай нещо като вик от върха на дърветата. Това, което наричаме "глас на духа", е по-скоро чувство. Или пък може да е хрумване, което внезапно ти прищраква в главата. Понякога може да е влечение да отидеш на някое бегло познато място или да направиш нещо малко познато.

Тайша Абелар. "Магическият преход. Пътешествието на една жена"

Author signature

-V-