Стратегия за постигане на целта

From: piligrim22@hotmail.com, To: riml@gmtu.runnet.ru, Subject: strategy

Абстрактна цел: свобода на възприятията.
Конкретна цел: успех във всяко начинание.

1. Намерение

a. Формране не непреклонно намерение за постигане на целта.

b. Поемане на отговорност за решенията си, т.е. да бъдеш готов да умреш за тях.

Отменянето на решения може да става само чрез други решения (3-ия принцип на сталкинга).

2. Контрол

a. Да постигнеш осъзнаване на всяка стъпка; да си даваш сметка за всяко действие;

b. Расчет

-1) Отчитане на възможностите:

-(a) Трезво да прецениш способностите си и възможностите за тяхното развитие; Да прецениш състоянието си, преимуществата и слабостите;

-(b) Оценка на обстановката и мястото на битката (1-вия принцип на сталкинга);

-(c) Оценка на силата на противника: навици, психология, подреждане на живото; заемане на неговата гледна точка (в качеството на противник може да бъде използвано всичко: дребни тирани, неблагоприятни обстоятелства, собственото его, смъртта и т.н.).

За правилния отчет е необходима колкоте се може повече информация и практически опит:

--- знанието е сила ---

-2) Отчет за времето: разчет на темпото на действията; отчитане ритъма на фона; да не бързаш и да не се бавиш; търпеливо да чакаш точния момент; да не губиш нито секунда; да можеш да сгъстяваш времето (6-ия принцип на сталкинга); да налагаш на противника свой ритъм, или непознат за него ритъм; да умееш точно да уцелваш момента за основния и окончателен удар.

-3) Отчет на последствията: Готовност за влошаване; смъртта като съветник.

-4) Избор на стратегия: нападение или защита.

Стратегия на Нападение

-(a) Развитие на силите.

-(b) Поемане на инициативата. (внезапност; нестандартно поведение; налагане на противника на своя темп на действие; бързи маневри); Тактически удари по слабите места. Капани, жертви.

-(c) Принцип на окончателния разгром.

Стратегия на Отбрана

-(a) Оценка на слабостите си

-(b) Чувство за опасност

-(c) Изчакване, печелене на време, объркване на противника.

-(d) Опростяване на позицията; замяна на активните сили на противника със своите пасивни.

-(e) Търсене на възможности за контраатаки (жертви, капани)

3. Дисциплина

a. Ефективност. Точно да си изпълняваш решенията. Да правиш най-доброто, на което си способен където и да попаднеш. Най-добрата позиция за събирателната точка при статегически действия, както е известно е точката на безжалостност.

b. Съхраняване на енергията:

-1) Избягване на изтощението;

-2) Задоволявай се с необходимото; ограничи си потребностите;

-3) Не оставяй следи (7-и принцип на сталкинга);

-4) Бъди гъвкав (5-и принцип на сталкинга);

-5) Умение да се разтоварваш (4-и принцип на сталкинга);

-6) Да се освободиш от всичко, което не е необходимо (2-и принцип на сталкинга);

c. Настойчивост. Издържливост. Търпение.

Практикувай сталкинг във всякакви ситуации.

P.S. Дадената стратегия е приложима повече за подготовка и реализация на дългосрочни цели. В случай на неочаквани ситуации, където е необходима мигновена реакция, тази стратегия не може да помогне. При такива обстоятелства всичко зависи от личната сила и опита.

Author signature

-V-