Практика със свидетел

Упражнение:

Разказвачът описва своята случка (диалог), фразите (на другата личност), които са го "хванали", своя вътрешен диалог и положението на тялото в този момент.

След това свидетелят пита:

- за повече детайли от позицията на тялото и: "Къде е заклещен твоят вятър?"
- Чувстваше ли се под силата на другия или над него?
- (ако разказвачът се е почувствал "под" силата): "Какво мислиш, че ти е липсвало в сравнение с другата личност?"; (ако се е чувствал "над "): "Какво мислиш, че си имал в повече в сравнение с другия?"
- Какъв елемент от позицията на тялото би променил?
- Каква е новата ти гледна точка?
- Какво би казал на другия, ако имаше тази нова гледна точка?
- Какво е било намерението ти в тази сцена?

След това разказвачът и свидетелят разиграват случката, при това са напълно съзнателни за чувствата и позициите на тялото, които я съпътстват:

- свидетелят казва на разказвача фразата, която го е "хванала", а разказвачът казва своята нова фраза
- след това те си разменят ролите (свидетелят играе ролята на разказвача, а разказвачът - на другото лице в диалога)
- и отново си сменят ролите
- сега свидетелят изиграва ролята на раказвача, като има свободата да импровизира, как той би постъпил в същата ситуация

След което свидетелят и разказвачът споделят какво са почувствали.

След това свидетелят пита разказвача какво ново намерение би могъл да прибави в тази случка?...

Това упражнение ни прави по-съзнателни за повтарящите се модели: някои са общи за всички, други са специфични за нас, лично. Пример за общ модел: когато се чувстваме под силата на някой, ние не искаме да присъстваме в тази ситуация и усещаме, че енергията изтича - също можем да усетим, че връзката ни със Земята е прекъсната.

Във всяка ситуация нашето поведение, мисли и позиция на тялото са сумата на всички намерения, които носим в живота. Например, когато сме ядосани на някого, нашият гняв е резултат от натрупването на малки мнения (преценки), които имаме за тази личност.

Можем да направим два списъка: един за всички ситуации в които сме се почувствали под силата (властта) на някой и друг - за случаите, когато сме се чувствали над някого. След това можем да сравним двата списъка.

Author signature

-V-