Текущата задача на виждащите, Армандо Торес

Чрез проверката на правилото на триделните нагуали Дон Хуан изведе, че времето на новия вид воини, тези, които аз нарекох съвременни виждащи, неизбежно се приближава.

Има ли някаква особеност в луминисцентния състав на тези войни?

Не. През всички времена образецът на енергията на човека е бил много еднороден, така че организацията на партията е същата. Обаче сегашните воини променят яркостта и към зелено, което означава, че те си връщат характеристиките, свойнствени на древните виждащи. Това е нещо случайно-въпреки, че по всяка вероятност то е разгледано в правилото.

Истинската разлика между древните и новите виждащи е поведението. В днешно време ние не сме подложени на същите репресии, както в миналото, и затова маговете имат по-малко ограничения. Това има ясна цел: популяризация на обучението.

Аз трябваше да живея тук по времето на обновлението. Моята задача се състои в това да заключа със златен ключ потомствената линия на нагуала Хуан матус и да открия възможностите на този, който ще дойде по-късно. Поради тази причина аз казах, че съм последният нагуал от моята линия, не в абсолютен смисъл, а по отношение на една в известен смисъл радикална промяна.

На това място Карлос направи пауза в разказа си и ми напомни за беседата, която протече в началото на нашите отношения.

По това време аз го помолих да ми разкаже историята на силата. Той отвърна, че не може да откаже на молбата ми, но да ми предостави тези истории без предварително преминаване по този път ще означава да ги тривиализира.

Надявам се, че това, което ти видя през всичките тези години, напълно удовлетвори очакванията ти. Аз направих, каквото мога, имайки предвид твоите и моите ограничения. Аз знам, че ти вече си започнал да формираш двойника си в сънуването и това е гаранция, че можеш да продължиш самостоятелно. Твоят двойник няма да те остави на мира, докато не дойдеш до своята цялостност. Теоретичната част завърши и сега е време да ти направя последния подарък.

Тонът - нещо средно между фамилиарност и тържественост, с който Карлос изрече всички тези думи, ме застави да концентрирам цялото си внимание.

крайното учение казва, че отношенията, заключени с намерението на всички хора, които подхождат на нагуала, се състоят в това, че всеки заема своето място в пълния контекст на правилото. Така че ти не си сам-маговете чакат това онова от теб.

Какво? - запитах аз малко сконфузен.

Той ми обясни.

Всички воини имат задача. Твоята се състои в това, че ти си длъжен да изпълниш онова, което ти е наредил духът. това е твоят път към силата.

И каква е тази задача?

Добре, твоята лична мисия е това, което твоят бенефактор ще ти съобщи някой ден. Обаче, давайки ти правилото за триделния нагуал, аз следвам дългосрочна стратегия, разработена от Дон Хуан, и това те съединява с намерението на моя учител.

Това, което се очаква от теб, е да кажеш това на онези, които те обкръжават:

Вие сте свободни, вие можете да летите самостоятелно. Вие вече имате необходимата информация, какво чакате още? Действайте безупречно и ще видите как силата ще намери начин да ви насочи.

Кажете на всеки, че, започвайки с кулминацията на линията на Дон Хуан, знанието стана открито. Всеки воин е отговорен за себе си и той може да бъде обезпечен с минималната възможност, която се състои в това да организира своя собствена партия.

Армандо Торес. "Срещи с Кастанеда"

Author signature

-V-