Правило на триделните Нагуали

Правилото е окончателно, но неговата реализация и устройство се намират в постоянно развитие. Но в противовес на това, което мислят еволюционистите, които виждат в адаптацията на живота случайни генетични мутации, виждащите знаят, че в правилото не съществуват случайности.

Те виждат как командата на орела под формата на вълни енергия блъска от време на време енергията на потомствената линия, произвеждайки нови етапи в магията.

По-точен начин да се обясни това е да се каже, че ако всички възможни варианти на правилото се съдържат в предишната матрица, то това, което се изменя с времето, е степента на знание, което магьосниците имат в тази съвкупност, и акцента, който те правят върху някои части. Тези периоди на промяна са циклични и те са представени чрез числото три.

Защо три?

Защото древните толтеки са свързвали числото три с динамиката и реконструкцията. Те са забелязали, че троичните формирования предизвикват неочаквани изменения.

Правилото казва, че от време на време в потомствените линии се появява специален тип нагуали, на които енергията има не четири дяла, а само три. Виждащите ги наричат триделни нагуали.

Аз го попитах по какво те се различават от другите.

Той ми отговори:

Тяхната енергия е променлива, те винаги се намират в движение. Поради тази причина за тях е трудно да натрупат сила. От гледна точка на потомствената линия тяхната структура е дефектна: те не могат да станат истински нагуали. За компенсация на този недостатък, вместо срамежливост и резервираност, с които се характеризират класическите нагуали, те притежават необикновена способност да импровизират и да се свързват.

Може да се каже, че триделните нагуали са подобни на кукувицата, която е отгледана в гнездо на други птици. Те са опортюнисти, но са необходими. За разлика от четириделните нагуали, чиято свобода се състои в това да преминат незабелязано, триделните нагуали са достъпни лица. Те разкриват тайните и показват фрагменти от учението, но без тях потомствените линии биха угаснали много отдавна.

Сред новите виждащи има правило старият нагуал да си отиде, оставяйки потомство под формата на нова магьосническа група. Но някои поради огромния излишък от енергия са способни да помогнат за организирането на второ и дори трето поколение виждащи.

Например нагуалът Елиас Улоа е живял достатъчно време, за да създаде група на своя приемник и да влияе на следващата. Но това не означавало разклонения на потомствената линия: всички тези групи са били части от все същата линия на приемственост.

От друга страна триделните нагуали са упълномощени да предадат знанието в радиална форма, което поддържа разнообразието на потомствената линия. Неговото луминисцентно яйце произвежда ефект на разпад на групата, която нарушава линейната структура на приемственост и подбужда у воина желания за изменения, действия и преместване, активизиращи смесването със себеподобни.

Това ли е, което се е случило с вас?

Правилно. Заради моята луминисцентна конфигурация аз нямам проблем с това да оставям центрове на знанието навсякъде, където искам да има. Аз знам, че се нуждая от огромно количество енергия за изпълнение на задачата си, както и че мога да го получа само в широк мащаб. Поради тази причина аз съм готов да разпространявам знание, да преобразувам и преразглеждам парадигмите.

Част от правилото на триделния Нагуал

Както знаеш, моят учител влязъл в контакт с правилото на триделния нагуал, когато се опитвал да анализира някои аномалии вътре в новата група. Като че ли аз не съм си пасвал с останалата част от учениците. Тогава той ми посветил достатъчно внимание, за да види, че аз съм си маскирал моята енергийна конфигурация.

Искаш да кажеш, че видението на Дон Хуан било грешно?

Естествено че не! Това, което той неправилно изтълкувал, било в неговото видение. Видението било висша форма на възприятие: там няма външно, така че е невъзможно да се объркаш. Обаче в процеса на натиска, който той ми оказвал в продължение на години, моята енергия се борела да приеме неговата форма. Това е обичайно сред учениците. И тъй като той бил четириделен, аз също съм започнал да демонстрирам подобен отпечатък енергия в моите действия.

Когато накрая съумях да отстраня неговото влияние (а за това ми бяха необходими 10 години тежка работа), ние открихме нещо удивително: моето сияние имаше само три дяла. Това не съответстваше на обикновен човек, който има само два дяла, но и не съответстваше на нагуал. Това откритие предизвика силен потрес в групата на виждащите, тъй като всичко предвещаваше дълбоко изменение в потомствената линия.

Тогава Дон Хуан се върна към традициите на своите предшественици и покрития с прах аспект на правилото. Той каза, че изборът на нагуал изобщо не може да се счита за лична прищявка, защото всеки път духът избира приемника на потомствената линия. Следователно моята енергийна аномалия е била част от командата. Предугаждайки всичките ми неотложни въпроси, той ме увери, че в съответстващото време вестител ще ми обясни функцията на моето присъствие като триделен нагуал.

След години, когато бях на посещение в една от залите на Националния музей по антропология и история, аз видях индианец, облечен като тарахумара, който изглеждаше сякаш проявява дълбок интерес към една от експозициите, показани там. Обикаляйки в кръг, той я разглеждаше от всички страни и показваше такава абсолютна концентрация, че любопитството ми беше събудено и аз се приближих към него.

Когато ме видя, той завърза разговор с мен. Започна да ми обяснява значението на групите рисунки, щателно изсечени на камъка. Докато си мислех относно това, което той ми разказваше, аз си спомних обещанието на Дон Хуан и разбрах, че този човек беше посланник на духа, имащ за цел да ми предаде част от правилата на триделния нагуал.

И какво казва тази част?

Тя твърди, че както групата има матрица енергия с числото 17 (2 нагуала, 4 жени сънувачки, 4 прикривача, 4 воина и 3 куриера), потомствената линия, формирана от последователността на групата, има също така енергийна структура с числото 52. Орелът е наредил на всеки 52 поколения нагуали с 4 раздела да се появява нагуал с 3 раздела, така че това да случи като очистващо действие за разпространението на нови квадратични потомствени линии.

Правилото също казва, че триделният нагуал се явява разрушител на установения ред, защото природата му не се явява съзидателна и хранителна, а той има тенденция да поробва всички, които го обкръжават. Допълнително тези нагуали трябва да достигат свободата си самостоятелно, защото тяхната енергия не се настройва за ръководство на група воини.

Както всичко в енергийна среда, блоковете от по 52 поколения са разделени на две части: първите 26 – за разширяване и създаване на нови линии, следващите се ориентират на съхранение и изолация. Този образец се повтаря хилядолетие след хилядолетие, така че маговете знаят, че това е – част от правилото.

В резултат на действието на триделния нагуал знанието се разпространява и се формират нови ядра четириделни нагуали. От тази точка насетне, потомствените линии възвръщат традицията си на предаване на обучението в линейна форма.

Колко често се появяват триделните нагуали?

Приблизително веднъж на хилядолетие. Това е възрастта на потомствената линия, на която аз принадлежа.

Армандо Торес. "Срещи с Кастанеда"

Author signature

-V-