Популяризация на обучението, Армандо Торес

В други наши беседи Карлос ми говореше, че въпреки че в много отношения старите и новите виждащи са били неетични, има някои неща, които никога не са подлагали на обсъждане: необходимостта да крият знанията.

Те преобразували езика на толтеките в гора от метафори, където почти всяко нещо можело да бъде казано с почти всякаква комбинация думи. Те са били тези, които натоварили предиспаноговорещите общества с непоносим товар от ритуали, процедури и пароли. Вместо да усили магията, това я отслабило.

Наследството на тайната все още виси върху групите на хората на знанието, въпреки че аз опитах да го изтупам оттам.

Аз го попитах за причината, поради която маговете се опитват да скрият знанието.

Той отвърна, че всеки цикъл виждащи имал свои собствени причини за това.

Древните започнали с разбирането, че ние сме преходни, но те си позволили да се развратят със съблазнителните идеи относно оцеляването. В резултат се напълнили с важност и се затворили в изключителност.

Те били като пирамидите, които строели: точно толкова очевидни и крещящи, колкото и затворени и непристъпни. Те се наслаждавали, държейка на разстояние хората от народа, които считали недсотойни и невежи. Но в същото време били неспособни да минат без вниманието на последователите. Това противоречие предизвикало дълги войни за господство и разрушило голяма част от истинското знание.

Личната важност и нейните неприятни родственици: секретност и изключителност-е храна за фиксацията на събирателната точка. по тази причина голям интерес за древните представлявало това да създадат твърди традиции, за да получат по този начин максимална стабилност в лоното на обществото. Фактически, техният интерес към духа бил силно смесен с техните амбиции за временна власт.

Новите виждащи прекратили всичко това. Те преместили на първо място подвижността на събирателната точка. Те забелязали, че че как само тази точка се премести, идеята за тайната става глупост, защото в царството на енергията няма твърди граници между съзнателните същества. Впоследствие за тях имало максимално значение да се откажат от спекулацията и да отделят практичната страна на пътя.

Обаче много скоро се натъкнали на тъжната действителност, че простите хора не ги разбирали. Напротив-те се боели от тях и се опитвали да ги унищожат навсякъде, където ги видели.

Херметизацията на новите виждащи била предизвикана по стратегически причини, а не от чувство за превъзходство като у техните предшественици. те били принудени да живеят в условията на изключително преследване и били принудени да се защитават.

Това е историческа ирония, че независимо от различните мотиви с времето стратегията на новите виждащи ги довела до същите резултати, както и високомерните древни. След столетия херметизъм цялата им енергия отишла за скриване на знанието и много завършили с това, че забравили онова, което се опитвали да скрият.

Сега модалността на времето бързо се променя. В резултат се променя и това, което се е считало за неотменно-способът на предаване на знанието. В настоящето новите нагуали са принудени да търсят нови пътища за енергията, даже ако това значи да разрушат и най-закостенялите обичаи.

Защо се е случило това изменение?

Доколкото обстоятелствата изпреварили традицията, да се държи знанието скрито вече не се явява жизнена необходимост. Има хора, които могат да ви критикуват за всичко това, но днес вече никой не убива по тази причина.

Така че продължаването на практиката на укриване на част от знанията станало катастрофа за цялата цел на магията. При отсъствие на необходимост от тях, тези ферменти в нас служат за храна на закоравялото чувство за собствена важност.

Първото нещо като нагуал беше да сложа край на херметизма на предшествениците си, изгаряйки тайните. Изборът на истинските воини е свободата. Сега ние можем да говорим онова, което искаме, поставяйки слушателите си или в положение да приемат това, което казваме, или да си тръгнат. Това предизвика екстраординарно последствие, от което предходните нагуали никога не можеха да се възползват: популяризация на учението.

Популяризирането е нашият клапан на безопасност. вие можете да излъжете разума на човека, защото в крайна сметка разумът не е нещо, което му е присъщо. Но вие не можете да излъжете луминисциращата маса на стотици или хиляди намерения, съсредоточени в колективната форма за целите на свободата.

Масата е енергия, а енергията позволява да се разчупва застоя на вниманието. Чрез колективната практика на магическите паси аз бях свидетел на реалното проявление на енергията в целия свят, нещо, което ми позволи за пръв път да повярвам в изпълнимостта на моята задача.

Моите приятелки и аз бяхме толкова развълнувани от случващото се, че нямахме думи да го опишем.

Армандо Торес. "Срещи с Кастанеда"

Author signature

-V-