Алтернативата на мага, Армандо Торес

Попитах го – има ли обикновеният човек каквато и да е възможност да избегне смъртта?

Той ми отговори, че винаги има възможност и тя е: Пътят на воина.

“Ако искаш да разбереш, не гледай на това в черно и бяло. По-добре го погледни в светлината на движението на събирателната точка. Предизвикателството пред воина се състои в това, да фиксира своето внимание, борейки се за продължаването на осъзнаването на своята индивидуалност даже след смъртта.”

“Когато достигнем някакъв праг на възприятие, ние виждаме, че физическата смърт – това е предизвикателство. Така, както има два начина на живот, има и два начина на умиране. И в двата случая можеш да действаш или като безупречен воин, или като безсъзнателен идиот. Това е единствената разлика.“

Ти имаш предвид, че това което се случва след смъртта, зависи от нашата подготовка?

Разбирайки насоката на въпроса ми, той отговори:

“Да, но не по начина, по който ти го разбираш. Идеята, че ако сме добри или изпълняваме някои заповеди (the Ten commandments - библ. десетте божи заповеди), ще си облекчим положението е заблуда, която ни е придадена от социалния порядък. Единствената подготовка, заслужаваща внимание, това е суровостта на пътя на воина, който ни учи как да съхраняваме енергията и как да бъдем безупречни.”

“Така, както има два начина на живот и на смърт, така има и два вида хора- тези, които се чувстват безсмъртни, и тези, които вече са мъртви. Първите таят надежди, последните – не. Воин е този, който знае, че неговото време вече е свършило, но все още продължава да се бори, защото това е неговата природа. Ако го погледнеш в очите, ще съзерцаваш пустотата.”

Тогава, в какво всъщност се заключава алтернативата на магьосника?

“Има един единствен начин, с помощта на който човек може да се доближи до своята цел: това е управлението на енергията. Това управление се състои от сънуване, прикриване и преглед. Тези три метода довеждат до един и същ резултат: оформянето на нашето енергийно тяло.”

“В общия случай, продължителността на нашето съществуване в голяма степен зависи от това, как ние се отнасяме към енергията. Ние се оставяме животът да ни изпълни съ всекидневни грижи, ние се износваме от нещата, които виждаме и с които си взаимодействаме, и по тази причина ние умираме. Но ако ние си поискаме обратно всичката тази жизнена сила чрез Прегледа, смъртта повече не може да бъде същата, защото ние ще имаме нашата цялостност(ще бъдем цялостни).

“От гледна точка на виждащия, воин, който е направил преглед на живота си, не умира. Неговото внимание е така компактно, че става непрекъсната и последователна линия, която не се разсейва. Неговият преглед никога не завършва, това продължава през вечността, защото това е работа по събирането на следите, ежедневно ходене по себе си, за да бъдеш цялостен.”

“Така както ние се нуждаем от известно количество опит, за да функционираме като индивиди, така от магьосника се изисква достатъчно практика във второто внимание, за да бъде действително магьосник; иначе няма да е готов, когато дойде неговото време, и си замине в безкрайността нецялостен. Обаче воин, който е предприемал усилия в течение на целия свой живот, за да достигне параметрите на безупречността, има втора възможност. Той може да обедини събитията от живота си и да събере разсеяната енергия, за да встъпи в света на нагуала.

Попитах го, какво правят магьосниците в този свят. Той ми отвърна:

“За повечето хора да умреш означава да встъпиш в измерение на тихи и необичайни аспекти, същите такива като тези, за които сме свидетелствали в обикновените си сънища. Там нищо няма линейна последователност, и нито понятието за време и пространство, нито гравитацията са в сила. Представи си всичко това, и какво може да направи един воин, който има контрол над двойника си от сънуването , в пътешествие от такъв характер! Както сам разбираш – това е подвиг на осъзнаването.”

“Магьосник е този, който води живота си така, че да придобива добри качества чрез трудна дисциплина. Когато дойде неговото време, той се сблъсква със смъртта като с нов етап по своя път. За разлика от обикновения човек, той не се опитва да прикрие своя страх с лъжливи надежди.”

“Воинът тръгва на своето окончателно пътешествие с радост, и неговата смърт го приветства и му позволява да запази своята индивидуалност като награда. Неговото чувство за съществуване е настроено в такава степен, че той става чиста енергия и изчезва с огъня отвътре. По такъв начин той може да продължи съществуването на своята индивидуалност на милиарди години.”

“Милиарди години??”

“Да. Ние сме деца на Земята, тя е нашият последен източник. Изборът на магьосниците се състои в това, да се обединят с осъзнаването на Земята, за всичкото време на нейното съществуване.”

Армандо Торес. "Срещи с Кастанеда"

Author signature

-V-