Крайната цел, Илия Иванов

Крайната цел на обучението, както вече споменах, е воинът да навлезе съзнателно в другия свят. За реализирането й той трябва да загуби човешката си форма.

През последния ден от живота си следва да направи жертвоприношение на Орела - един жертвен дар, открит и препоръчван от древните магьосници. Това е т.нар. преглед на жизнения път, пълна равносметка на живота в обратна посока.

Вождът извиква образите на спомените си до времето на детството си и ги наблюдава. После всеки образ се "издухва" с едно движение на главата отдясно наляво, все едно, че се измита от полезрението.

След това воинът вдишва продължително, като движи главата си отляво надясно. Дон Хуан нарича това "раздухване на събитието". По този начин воинът се освобождава от взаимодействия и обременителни емоции.

След жертвоприношението той се съсредоточава във второто внимание и отваря прозореца към света на другата отделна реалност. Като преодолява всички трудности по пътя, е необходимо да наближи колкото може повече Орела и тогава да се изплъзне, преди той да го е разкъсал и погълнал.

За целта воинът трябва да мине на пръсти от лявата му страна. Щом загуби човешката си форма, воинът вече не притежава човешки чувства и няма нищо, което Орелът може да погълне.

Орелът не познава съжаление - привлича всичко живо, което е готово да угасне, защото се храни с енергията му. Той наподобява огромен магнит, събиращ всички снопове светлина, които са жизнената енергия на умиращия.

Само загубилият човешката си форма чародей може да премине покрай Орела без да бъде изконсумиран. Това е върховното постижение и цел на учението на дон Хуан.

Author signature

-V-