Съзнателното сънуване, Илия Иванов

Между съзнателното сънуване и обикновения сън има голяма разлика. Обикновеният сън се осъществява несъзнателно по време на спане. При съзнателното сънуване воинът съзнателно напуска тялото си заедно с енергийния си двойник и навлиза в алтернативни светове.

Там престоява в зависимост от количеството енергия, което е натрупал по някой от посочените методи.

След привършване на енергията, съзнателно се връща в нашия свят. Несъзнателното сънуване е неконтролируемо и няма цел, а съзнателното е под контрол и има цел.

В енергийния поток на Вселената съществуват входове и изходи. Те имат врати, които съзнателно сънуващият трябва, постепенно, една след друга, да отвори. Първата врата на сънуването се отваря, когато сънуващият успее да погледне ръцете си насън.

Втората се отваря, когато сънуващият се събуди от един сън в друг. Третата - когато самият сънуващ се вижда насън как спи. И четвъртата врата се отваря тогава, когато сънуващият започне да пътува с енергийното си тяло до специфични, точно определени места.

Тази врата може да бъде отворена по няколко начина: чрез пътуване до конкретни места от този свят; чрез пътуване до места извън него; чрез пътуване до светове, които съществуват само в намерението на други хора. Естествено последният начин е най-труден и опасен, но е и предпочитан от древните магьосници.

Дон Хуан не препоръчва методите на съзнателното сънуване да се практикуват самостоятелно. Те се извършват само под ръководството на нагуал, защото по време на сънуването чиракът се вманиачава и склонността му към сънните пътешествия се превръща в наркотична.

Древните магьосници виждали Вселената като хищническа. Затова при най-малкото невнимание човек може да изгуби енергийния си двойник в света на т.н. неорганични същества и повече да не се събуди.

Author signature

-V-