Другата отделна реалност, Илия Иванов

Още магьосниците от времето на толтекската епоха успели да проникнат в същността на нещата и ги описали. Освен нашия, видяли още безброй светове, не по-малко реални от него.

Те съществуват в областта на второто внимание. Разположени са един в друг, както люспите на лука. Всички тези светове са едно безкрайно цяло, което се състои от обекти и всепроникваща енергия.

Енергията наподобява нишки от пламък, които се простират в безкрая, във всички възможни посоки. Те са надарени със собствено съзнание и сила по един непонятен за човешкия ум начин.

Древните магьосници нарекли силата стремеж или дух. Всичко, което съществува в необятния космос, е прикрепено към стремежа със здрава брънка.

В безкрайната Вселена магьосниците видяли и нещо, приличащо на орел в огромната чернота, мрак, тъмнина. Орелът непрекъснато излъчва енергийни импулси, еманации, които са източник на всички чувстващи същества.

Той създава съществата и те с живота си обогатяват съзнанието, което им е дал. В момента на смъртта съзнанието се отделя от телата и полита като вълмо лъчист памук, като се насочва директно към човката на Орела, за да бъде консумирано.

За древните магьосници това е доказателство, че чувстващите същества живеят само за да обогатят съзнанието си, което е храната на Орела.

Всичко това е много трудно за описание и затова виждащият трябва сам да му стане свидетел. За тази цел древните създали специална система за проникване в света на другата реалност.

Това се осъществява чрез съзнателен контрол над сънищата.

Author signature

-V-