Второто внимание, Илия Иванов

Според древните магьосници всяко човешко същество има три типа внимание, които са независими един от друг и са завършени сами в себе си. Първото внимание е съзнанието на обикновения човек.

Второто е развито при човека на знанието - чрез него той съзнава своето тяло; второто внимание е неговото поле на действие. То е стъпалото към третото внимание, до което се достига много трудно и което е неизмеримо съзнание. Второто внимание има два аспекта - лесен и труден.

Лесният е свързан с концентрацията на воина върху неща от този свят, например пари и власт над хората. Вторият аспект е по-труден, защото е съсредоточен върху неща, които не идват от този свят.

Първият тип съзнание се нарича "дясно" и съпътства всекидневието, а вторият се нарича "ляво" и е мистично.

С включването на второто внимание се осъществява спиране на света. По-ясно казано, спират се мисловните процеси, свързани с всекидневието и се прекратява вътрешният диалог. Едва тогава се отваря вратата към света на магьосниците.

Този тип внимание се развива на няколко нива:

1) Около обяд воинът се взира в купчина листа, камъни, растения.

Осъществява се и чрез пушене на психотропни растения и сънуване.

2) Взиране в периодично повтарящи се природни явления като дъжд, мъгла и др.

3) Взиране в далечината и в облаците, но не в буреносните, тъй като гръмотевиците носят опасност.

4) Взиране в огън, пушек и сенки.

Има още две нива, отделни от другите. Те са взиране в звезди и във вода, но са само за чародеи.

Author signature

-V-