Асамблиращата точка, Илия Иванов

Сияйната форма е отделен елемент от физическото тяло и е два пъти по-голяма от него.

Тя е т.н. двойник, който по време на смъртта се отделя от физическото тяло. На повърхността на всяка сияйна форма, на разстояние около 60 см назад от върха на дясната лопатка, има кръгло петно с наситен блясък, голямо колкото топка за тенис.

Чрез него човек получава възприятия. Дон Хуан го нарича асамблираща точка. Тя няма нищо общо с физическото тяло, а е част от енергийната същност на сияйното яйце.

Асамблиращата точка може да променя обичайното си място. Когато е в нормалното си положение, възприятията и нивото на съзнание на човека са нормални. Промяната на местоположението води до по-странно поведение, съзнанието става различно.

Колкото по-голямо е преместването на точката, толкова по-необичайна промяна настъпва в поведението, а очевидно и в съзнанието на възприятията.

Блясъкът на асамблиращата точка при умиращи, изпаднали в безсъзнание и болни е слаб, а при трупове липсва. Поради това магьосниците предполагат, че асамблиращата точка е съзнанието.

Блясъкът й е признак за наличие на живот и съзнание. Следователно съзнанието и възприятията са неделими и са свързани с точката на обкръжаващото я сияние.

При променено местоположение на асамблиращата точка възприеманият свят не съвпада със света на всекидневието. Преместването на точката става чрез енергийни потоци, чрез разтърсване вътре в енергийната форма или извън нея. Един от начините е т.н. нагуалски удар, нанесен между плешките в гърба на чирака.

Асамблиращата точка се раздвижва и се закрепя в нови позиции. За да осъществят преместването, магьосниците от толтекската епоха си служили със следните методи: поглъщане на растения, способни да причиняват различни промени в съзнанието; подлагане на стресови състояния; чрез подлагане на глад и умора; чрез контролиране на сънищата.

Те направили и специални скулптури, които променят мястото на асамблиращата точка след като бъдат наблюдавани. С преместването й древните магьосници можели да се превърнат в каквото пожелаят - в други хора, в животни или птици. Закрепването на асамблиращата точка в нови позиции наричали второ внимание.

Author signature

-V-