Гледането и виждането, Илия Иванов

През втория цикъл на обучението дон Хуан учил Кастанеда предимно как да вижда. Нагуалът правил разлика между гледане и виждане.

Гледането е обикновеният начин, по който се възприема света, а виждането е свързано с възприемането не само на света, но и на същността на нещата. Това става с помощта на психотропните растения. По-честото прибягване до тях води до по-бързо отваряне на духовното зрение.

С отварянето му се открива нов свят и човек започва да чувства и вижда недостъпни за обикновените хора неща. От този момент той става човек на знанието - толтекски воин.

Със свръхестественото си възприятие чиракът вижда човешките и всички живи същества да излъчват бледа, жълтеникава светлина. При животните тя е по-жълта, при хората - по-бяла, а при чародеите е с цвят на кехлибар, подобен на капка мед, огряна от слънчева светлина. При някои жени чародейки светлината е зеленикава. Светлината, излъчвана от древните хора, е имала яйцевидна форма, а при днешните наподобява надгробна плоча.

Сиянието, което излиза от човешките същества, е съставено от нещо като светлинни нишки или фибри. Те са пипаловидни и излизат от зоната около пъпа. Въртят се отпред-назад и именно те придават яйцевидната форма.

При здравите и силни хора нишките са дълги и яки, а при слабите и болните са много къси, почти невидими. По нишките виждащият може да разбере дали човек е здрав или болен, зъл или добър.

Мъртвите хора и животни нямат сияние. По време на сексуалния акт, в момента на зачатието, лъчистите нишки дават съзнание на новото чувстващо същество. По тази причина секс би трябвало да се прави само за създаване на живот.

Сексуалната енергия не бива да се изразходва напразно, а да се пести, за да се преориентира за други цели.

Дон Хуан разделя хората на два типа - завършен и незавършен. От завършения тип според него е този човек, който не е имал деца, а от незавършения - който е оставил потомство.

Първият е енергийно цялостен, т.е. е пълен с енергия, а вторият е празен, тъй като има енергийна дупка в областта на корема. Енергийната дупка е видима за чародеите. Ако се намира отляво, детето е от същия пол, а ако е отдясно, е от противоположния.

Дупката отдясно е черна, а отляво е тъмнокафява. С раждането си детето открадва живеца на родителите си и по този начин се притъпява духът им. За да си възвърне живеца, родителят трябва да се откаже от любовта към детето. Живецът на духа на умиращ се връща обратно при онзи, който му го е дал.

Author signature

-V-