Местата и предметите на силата, Илия Иванов

Старите чародеи разбрали, че земята чувства и това чувстване може да влияе на хората. В зависимост от излъчването си мястото е добро или лошо.

Такива места има във всяка къща или стая. Обикновеният човек може да познае добрите места по това, че на тях се чувства спокойно, наспива се добре, възстановява се бързо и е здрав и бодър. На лошите пък е нервен, сънува кошмари, разболява се и дори може да умре.

Подобни места излъчват неуловими импулси от енергия. Всички животни могат да ги откриват. За виждащия магьосник добрите, или местата на силата, както ги нарича дон Хуан, са с жълтеникав оттенък, а лошите са наситени със зелен цвят. Нагуалът съветва те да бъдат избягвани.

Някои предмети също имат определена сила, която магьосниците владеят с помощта на приятелски духове. Предметите са инструменти на смъртта и са създадени да убиват. Силата на един предмет зависи от силата на неговия притежател.

Всеки брухо има 48 царевични зърна, като в средата на всяко е поставена червена жилка. Едно такова зърно може да убие човек. При настъпване или докосване до него силата му влиза в жертвата, а самото зърно се променя и става излишно. Поразеният се разболява и след три месеца умира.

Интересен случай с предмет на силата разказва Кастанеда в книгата си "Дарът на Орела". Ла Горда, една от ученичките на дон Хуан, намерила едно камъче с чужда енергия в руините на Монте Албан. В същия миг попаднала под влиянието на собственика на камъчето, живял преди векове. Притежателят бил магьосник, който бил победен от някой по-могъщ от него.

Победителят искал да го изяде жив, за да получи силата му, но другият предусетил намерението му и концентрирал силата си в камъчето. Попаднала под чуждото влияние Ла Горда започнала да чува и вижда убийците. За да я извади от това състояние, дон Хуан я заровил в земята, където тя престояла в продължение на девет дни.

Author signature

-V-