Съюзникът и Мескалито, Илия Иванов

Съюзникът, според дон Хуан, е силата, придобита от джимсъновата трева и гъбата. Това е многозначно понятие, което включва следните аспекти:

1. Съюзникът няма форма.
2. Приема се като качество.
3. Съюзникът е опитомим.
4. Той има правило.

Съюзникът е същност, която съществува извън човека. Той е безформен и невидим, за разлика от други сили с осезаеми очертания. Възприема се като качество на чувствата и притежава характер, подобен на човешкия.

Сам по себе си съюзникът не е нито добър, нито зъл, но може да служи на магьосниците за угодни на тях цели. Силите, които се съдържат в джимсъновата трева и гъбите, са от различен вид и могат да бъдат манипулирани - магьосникът извлича силата като манипулира съюзника.

Между един съюзник и Мескалито има голяма разлика, тъй като Мескалито може да бъде видян, а съюзникът - само ако приеме някаква форма. Съюзникът има способността да приема лъжливи форми на хора или животни. Разликата между истинските и преструващите се е в това, че истинските хора и животни имат сияние около себе си, а фалшивите нямат.

Сиянието може да бъде видяно само от един магьосник. Кучето и враната също виждат и не се лъжат. Според дон Хуан много хора на улицата не са истински, а са съюзници. Тези съюзници не могат да действат директно, а само индиректно. Един брухо (магьосник) може да извлича сила от тях.

Мескалито има уникална сила, подобна на съюзник. Както и съюзникът, Мескалито се съдържа в определено растение с тази разлика, че Мескалито и растението са идентични. Мескалито не е съюзник, защото няма правило, както съюзникът. А Мескалито без правило не може да бъде манипулиран. Следователно той е достъпен за всички хора, но с някои е несъвместим.

Наричан е учител-закрилник, защото може да ръководи човека към правилно поведение и начин на живот. Мескалито има определена видима форма и се възприема различно от различните хора и от един и същ човек при различни случаи. С индивиди, с които е несъвместим, приема непроменяща се форма. Мескалито е същност - вън и независимо от човека.

Мескалито и съюзникът предизвикват идентични състояния на необикновена реалност.

Author signature

-V-