Джимсъновата трева, халюциногенната гъба и пейотът, Илия Иванов

Приготвяне и ефект.

Джимсъновата трева трябва да бъде пресадена и отгледана от чирака. Негова работа е да намери място за засаждане по свой вкус. Условието е то да бъде тайно и никой да няма достъп до него.

След засаждането на тревата чиракът се грижи за нея без чужда помощ и сам отглежда своето растение, докато то даде семена. Това е знак за нагуала, че чиракът е готов за обучение.

От джимсъновата трева дон Хуан придобил такава сила, че с един удар убил човек; хвърлял огромни каменни блокове, които и двадесет мъже не можели да помръднат, подскачал много високо, чак до върховете на дърветата.

При гъбите нещата са малко по-деликатни, тъй като от този вид има много разновидности. Това изисква повишено внимание от чирака при събирането им.

Случайното объркване е свързано със смъртна опасност. Заедно с още пет вида треви гъбите се накъсват и слагат в кратуна да се изсушат. Изваждат се след една година и се стриват на много фин прах. Събират се пак всички съставки от новата реколта и чак тогава сместа може да се пуши с лула.

Прахът от петте съставки изгаря лесно, а този от гъбите - не, и затова се поглъща. Впоследствие димът трансформира човека, дава му сила и го премества от тялото. Духовното зрение се отваря, той започва да вижда и чувства нещата в тяхната същност, става свободен във въздуха - може да измине хиляди километри, преминава дори през материални обекти. Силата, придобита от дима, е личен съюзник на дон Хуан и той я нарича хумито, т.е. малък дим.

Димът отвежда човека там, където е съюзникът. Това значи, че съюзникът не е в дима. Когато човекът стане едно със съюзника (т.е. със силата), вече не е необходимо да пуши отново.

Употребата на кактуса пейот изисква първо да бъде отрязана връхната му част и да се изсуши. След това се дъвче и поглъща. При особени обстоятелства връхната част може да бъде погълната и свежа.

Поглъщането на пейота се извършва на събрания на магьосници (наречени митоте) при следния ритуал: седем мъже сядат в кръг и пълна кошница с пейотени пъпки обикаля в посока, обратна на часовниковата стрелка. Четири пъти последователно всеки си взима по две пъпки, като през това време изпява една песен, наречена "пейотена".

По време на сеанса обикалят още две кошници, пълни със сушени плодове и месо. Накрая всички пият много вода. Крайната цел е магьосниците да навлязат в състояние на необикновена реалност. При известни условия по-чувствителните натури могат да навлязат в това състояние, дори ако само седят близо до кактуса.

Author signature

-V-