Защита от "същностите" в сънуването

Алексей Ксендзюк "Праговете на сънуването"

Както вече казах, моят опит ме е убедил, че всички тези съюзници, скаути, демони, ангели или чудовища са енергийни паразити. Една част от тях освен това са и "провокатори" на конкретните премествания на събирателната точка: те активно привличат нашето възприятие в области, където им е най-удобно "да работят" с нас.

Тъкмо този агресивен и прилепчив тип същества по-често от останалите кара сънувача да преживява специфични вибрации, рев и тътен, което е субективно отражение на нехармоничното и рязко преместване на събирателната точка, предизвикано от приближаването на "провокатор".

Много практикуващи, сблъсквайки се с подобни същности забелязват, че те сякаш ни "запомнят" и после се опитват отново и отново да влязат в контакт с нас. С това неорганичните същества показват, че в нашата защита има "слабо място" и те са го открили.

Практиката потвърждава една проста закономерност - ако енергийният тонус на сънувача е висок, ако наяве той е максимално безупречен и се е научил да проследява всички изтощаващи реакции, тогава същността (независимо към кой тип принадлежи) бързо губи интерес към сънуващия. Следователно повтарящите се атаки трябва да се разглеждат като диагноза, разкриваща скритите проблеми и несъвършенството на вашата психоенергийна защита. Разбира се, във всеки конкретен случай откриваме дълбоки индивидуални причини, които като цяло могат да се разделят на следните категории:

1) Психоемоционални причини

Мисля, че няма нужда да обяснявям какво имам предвид. Така или иначе, това са нашите "комплекси", нерекапитулираните ни страхове, надежди и желания. Те могат да бъдат предизвикани от ранно или късно импринтиране, от особености във възпитанието и социализацията, от тайна неудовлетвореност от собствената роля или образ, като далечен отглас на далечното минало или настояще.

Много е просто да разберете, че вашето "слабо място" има психоемоционална природа. Неорганичните същества откровено експлоатират вашите деструктивни емоции, буквално принуждавайки практикуващия да се замисли за тези проблеми и да ги рекапитулира.

За да се промени тази ситуация, трябва да се приложи целият комплекс от мерки за "очистване на тонала": рекапитулация, безупречност и сталкинг. Занимавайки се с рекапитулацията, сънувачът непременно ще намери ключовия дефект на своята емоционална конституция.

Но не бива да се ограничаваме само с един намерен проблем - за да се избавите от паразитиращите същества един път завинаги, не жалете сили за пълна трансформация на страха от смъртта, чувството за собствена значимост и самосъжалението.

Отстраненост и безстрастие, отказ от страха и загрижеността, развита способност за проследяване и на най-малките прояви на реакции, обусловени от комплексите - всичко това ви прави "неинтересни" за всички разновидности на неорганичните твари.

2) Телесни причини

За тях често се забравя. Енергийните слабости и дефекти на тялото могат да бъдат абсолютно незабележими наяве, но в сънуването да играят забележима роля за привличането на същества и чудовища. Обърнете внимание на енергетиката на тялото.

За това съществуват маса ефективни методики. Те могат да бъдат взети от традиционната хатхайога, от цигун, може да се ползват някои от пасовете на тенсегрити. Работете с тялото и наблюдавайте резултатите в сънуването. Само така, по емпиричен път, ще намерите "слабото си място" и своята индивидуална рецепта за "изцеление".

Подбирайки упражненията (асани, движения, пасове) трябва да помните, че вашата цел е преди всичко да усилите енергийния тонус на най-уязвимите зони - центъра на гърлото, слънчевия сплит и областта на пъпа.

Понякога "слабото място" се появява в проекцията на черния дроб, далака или бъбреците - това също трябва да се има предвид. По-рядко "проблемна зона" може да се окаже областта на междувежди-ето. "Безредието" в тази област се диагностицира най-лесно - с тревожност, емоционална неустойчивост, нисък самоконтрол, проблеми с вниманието и реагирането.

Дори стандартният комплекс на хатха-йога може да реши много проблеми, предизвикани от обичайната запуснатост на енергетиката на тялото. Например универсален ефект има ширшасана (стойка на глава), "позата на лъва" укрепва центъра на гърлото, уддияна, наули, йога-мудра усилват основните Центрове на фронталната пластина на пашкула (преди всичко слънчевия сплит, пъпа, долната част на коремната кухина).

Най-ефективна е паралелната работа с психоемоционал-ната и соматичната сфера. Есновременното усилване на тялото и психиката в повечето случаи ще ви избави от същностите, които се домогват до вашата енергия. Разбира се, когато ситуацията е особено запусната, ще ви се наложи да приложите доста усилия и настойчивост.

Author signature

-V-