Сънуването може да лекува

Алексей Ксендзюк "Праговете на сънуването"

Няма нищо чудно, че сънуването влияе върху цялостната психоматика на човека. Практикуващият, който работи над формирането и усилването на сънуваното тяло, може да установи тази взаимозависимост не от книгите, а от собствен опит.

Интересно е, че в редица случаи необходимата за целебния ефект осъзнатост възниква спонтанно. Това за сетен път потвърждава, че тялото е "по-мъдро" от нашия повърхностен ум и е способно в критични ситуации да се обърне към некласическо разрешаване на възникналия в организма проблем.

Ако здравето ви е заплашено, а вие (без сами да знаете това) сте предразположени към сънуване, болният организъм може по време на обикновен сън да премести събирателната точка в такава позиция, че второто, "сънуваческо" тяло да придобие впечатляващи възможности за самолечение (което всъщност и е разновидност на самотрансформацията).

Няма да се спирам на дългия списък от психологически и психофизически събития, които могат да тласнат тялото към такъв вариант на "самолечение".

Някои от тях са общи и очевидни и са свързани с психоенергийната конституция на всеки отделен човек (например през целия си живот някой често сънува ярки и дори осъзнати сънища, притежава нестандартна чувствителност и други необикновени способности на психиката), други са свързани с лично преживяване, потресение, особено отношение към своя недъг, убеденост в безсилието на медицината и накрая - с дълбоката вяра, че има сила, бог, които от милост или състрадание могат да върнат на страдащия неговото здраве.

Във всеки отделен случай сработва уникално съчетание от психологически и психоенергийни обстоятелства. Нагуалистичният подход към сънуването в тези случаи обяснява много неща и на тези проблеми би трябвало да се посвети отделен труд.

Тук искам само да напомня онова, което е известно на всички антрополози - шаманите на всяка една култура и ет-нос са използвали и продължават да използват сънуването, за да лекуват и себе си, и своите съплеменници.

Разбира се, трудно е да се предскаже ефективността на подобно лечение. Архаичните представи, от които се състои "светът на шамана" съчетават в себе си удивителни прозрения и в същото време безполезни предрадсъдъци, възникнали в процеса на специфичното творчество на съзнанието, поразено от "магическата параноя".

Ако говорим на езика на нагуализма, целебното сънуване винаги протича с активното участие на сънуваното тяло. Степента на неговата "събраност" зависи не само от намерението и способностите на сънувача, но и от характера на болестта.

Тъкмо "проблемната област" на тялото привлича към себе си основната част от енергията; тъкмо тук сънувачът извършва целебните действия. Когато светът на шамана-лечител е препълнен от традиционни образи и архетипи, сънуването е доста драматично: той тръгва на пътешествие, за да намери лекарство, преодолява различни прегради, сражава се с враждебни сили и т. н.

По този начин сънувачът с помощта на познати символи извършва определени енергийни действия, видоизменя и коригира енергообменните връзки, променя силата и качеството на полетата в онази част на организма, която има нужда от лечение.

Виждащият работи по друг начин. Той възприема процесите и явленията по най-прост и прагматичен начин - от характера на светенето, от неговата яркост и нееднородност. Но този начин на транслация на енергийните полета е много абстрактен за традиционния шаман сънувач и затова се използва само от онези, които са надарени с рядката дарба да свързват абстрактното и конкретното.

Крайната цел на тази процедура е корекцията на енергийните полета и потоци на сънуваното тяло по такъв начин, че болестта да премине.

Обърнете внимание:

1) оздравяването става по време на сънуването,
2) сънувачът извършва лечебните действия със сънуваното тяло.

Какво общо има тази "игра на образи" с нашата биофизика, биохимия и физиология? Въпреки това организмът оздравява.

И работата не е там, както твърдят почитателите на шаманизма, че сънуваното тяло ("астралното тяло") е свързано с физическото тяло и му влияе, и т. н. Работата е там, че тези "две тела" - за Реалността (или казано на езика на физиката, "квантовото поле") са едно.

Всичко, което ние правим със сънуваното тяло или чрез него има своите биологични "корелативи", изразявайки себе си посредством определени събития в клетките и тъканите, в хормоналната или друга активност. С този факт са свързани важните и неочаквани перспективи на психоенергийната медицина.

В последно време тази тема привлича вниманието на учените. По този повод са написани десетки монографии и безброй статии.

Изследователите са събрали материали за психични и физически изцеления в резултат на приложено осъзнато сънуване. Освен очевидния психотерапевтечен ефект (освобождаване от депресии, неврози с различен произход и т. н.) има и доста голям брой примери за влиянието на сънуването върху физиката.

Като правило се описват осъзнати сънища с драматично съдържание. Враговете са или митологични същества, или познати, родители, приятели и по-рядко непознати. В съня "враговете" атакуват онази част от тялото, която е обхваната от болестта. В други случаи лечението се изразява в "полети", определени пози, в които застава сънувачът, видения как болестта напуска тялото през устната кухина под формата на тъмна течност, дим и др.

След такива сънища е наблюдавано излекуване от язва на стомаха, гастрит, хипертония, диабет, артрит и други "по-леки" заболявания (грип, ангина, лумбаго). Известни са дори случаи, когато осъзнатото сънуване спира растежа на раков тумор. Също така има много съобщения за "подобряване" (ремисия) на тежко болни.

Author signature

-V-