Преглед, сексуален и енергиен вампиризъм

Задачата да направя списък и да започна преглед така ме стъписа, че изобщо не бях в състояние да мисля. Явно това беше някаква изчанчена и неволна реакция на ума ми - да стане абсолютно празен; след това заприижда такъв порой от мисли, че ми беше невъзможно да разбера откъде да започна. Клара ми обясни, че трябва да започнем прегледа, като съсредоточим вниманието си най-напред над миналия ни полов живот.

- Защо трябва да се започва оттам? - запитах аз подозрително.

- Защото тъкмо там е заловена най-много енергия - обясни Клара. - Затова трябва да освободим първо тези спомени!

- Не мисля, че половите ми контакти са били толкова важни.

- Все едно. Може и да си зяпала в тавана, отегчена до смърт, може и да си се чувствала на седмото небе или сред взрив от фойерверки - въпреки това другият човек оставя своя енергия в теб и отнася тонове от твоята.

Почувствах се окончателно отблъсната от това твърдение. Сега ми стана съвсем противно да се връщам назад към сексуалния си опит.

- Достатъчно противно ми е да съживявам детските си спомени. Но нямам никакво намерение да разисквам какво съм правила с мъжете.

Клара ме погледна с вдигната вежда.

- Освен това - продължих да споря аз, - ти вероятно очакваш да го споделя пред теб. Но наистина, Клара, не мисля, че това, което съм правила с мъжете, изобщо е нечия работа.

Сметнах, че съм се наложила. Но Клара решително поклати глава и каза:

- Нима искаш мъжете, които си имала, да продължат да се хранят от твоята енергия? Искаш тези мъже да стават по-силни, докато ти ставаш по-силна? Искаш да бъдеш за тях източник на енергия до края на живота си? Не. Струва ми се, че не разбираш от какво голямо значение е половият акт и целта на прегледа.

- Права си, Клара. Не разбирам смисъла на това твое странно изискване. И каква е тая работа, дето мъжете ставали по-силни, понеже съм била за тях източник на енергия? Аз не съм ничий източник или снабдител, бъди сигурна.

Тя се усмихна и каза, че май е сбъркала, като малко преждевременно е предизвикала сблъсък на възгледи в този момент.

- Имай търпение - помоли ме тя. - Това е възглед, който аз съм избрала да поддържам. Когато напреднеш с твоя преглед, ще ти разкажа откъде води началото си това схващане. Засега е достатъчно да ти кажа, че това е ключово важна част от изкуството, на което те уча.

- Ако е толкова важно, както твърдиш, Клара, може би е по-добре да ми го разкажеш сега - отбелязах аз. - Преди изобщо да продължим с прегледа, бих искала да знам в какво всъщност навлизам.

- Добре, щом настояващ - каза тя, кимайки.

Тя наля малко чай от лайка в чашите ни и сложи в своята лъжичка мед.

С авторитетния тон на учител, просвещаващ новопокръстен ученик, тя ми обясни, че жените, много повече от мъжете, са истинските крепители на социалния ред и за да изпълняват тази роля, те се възпитават еднакво по цял свят да бъдат в служба на мъжете.

- Няма никакво значение дали са били купени от пазар на роби, или са били изискано ухажвани и обичани - подчерта тя, - основното им предназначение и участ винаги са едни и същи: да захранват, подслоняват и служат на мъжете.

Клара ме погледна, за да се увери дали следвам нишката на мисълта й, както ми се стори. Смятах, че я следвам, но дълбоката ми реакция беше, че цялата й постановка изглежда погрешна.

- Това може да е вярно за някои случаи - казах аз, - но не мисля, че можеш да правиш такова всеобхватно обобщение, което да включва всички жени.

Клара бурно ми възрази.

- Най-дяволското в това сервилно положение на жените е, че то, изглежда, не е само социално предписание - каза тя, - а основна биологическа повеля.

- Един момент, Клара - възразих аз. - Как стигаш до този извод?

Тя ми обясни, че всеки вид има биологическата повеля да се продължава и съхранява и че природата е осигурила нужните средства, за да гарантира, че сливането на мъжката и женската енергия ще става по най-резултатен начин. Тя каза, че в сферата на човека, макар първичната функция на половия акт да е размножаването, той има и още една вторична, по-скрита функция - да осигурява непрекъснатото протичане на енергия от жените към мъжете.

Клара толкова силно наблегна на думата "мъжете", че трябваше да попитам:

- Защо го казваш така, сякаш това е еднопосочен път? Половият акт не е ли равен обмен на енергия между мъжа и жената?

- Не - каза твърдо тя. - Мъжете оставят специфични енергийни линии в тялото на жените. Те са като светещи тении в утробата, които изсмукват енергия.

- Това звучи направо зловещо - казах аз подигравателно.

Тя продължи изложението си с крайно сериозен тон.

- Те се оставят там с една дори още по-зловеща цел - каза тя, пренебрегвайки нервния ми смях, - и тя е да се осигури на мъжа, който ги е оставил, постоянно зареждане с енергия. Тези енергийни линии, които се установят чрез половия акт, отнемат и събират енергия от женското тяло, за да облагодетелстват мъжа, който ги е оставил.

Клара беше толкова категорична в това, което казваше, че не можех да се пошегувам, а трябваше да го приема на сериозно. Докато я слушах, усетих как нервният ми смях се превръща в сумтене.

- Не че приемам и за миг това, което говориш, Клара - казах аз, - но просто от любопитство, как изобщо си стигнала до такива абсурдни идеи? Някой ти ги е разказвал ли?

- Да, моят учител ми е говорил за това. Отначало и аз не му вярвах - призна тя, - но той също ме учеше и на изкуството на свободата, а това означава, че се научих да виждам протичането на енергията. Сега знам, че е бил съвсем точен в твърденията си, защото сама мога да видя тези подобни на червейчета нишки в женското тяло. Ти например имаш доста голямо количество от тях и всички са още активни.

- Да приемем, че това е истина, Клара - казах аз притеснено. - Само в името на спора, позволи ми да те попитам защо това трябва да е възможно? Това еднопосочно протичане на енергията не е ли несправедливо към жените?

- Целият свят е несправедлив към жените! - възкликна тя. - Но не това е главното.

- А кое е главното, Клара? Разбирам, че нещо ми се изплъзва.

- Повелята на природата е да се продължава нашият вид - обясни тя. - За да се осигури, че това ще продължи да става, жените трябва да носят допълнителен товар на основното си енергийно ниво. А това означава поток от енергия, който натоварва жените.

- Но ти пак не ми обясни защо това трябва да е така - казах аз, вече почти разколебана от силата на убежденията й.

- Жените са основата за продължаване на човешкия вид - отговори Клара. - От тях идва огромен обем енергия не само за да износят, родят и откърмят потомството, но също и за да гарантират, че мъжът ще играе своята роля в целия този процес.

Клара обясни, че според теорията този процес дава възможност жената да захранва енергетично своя мъж чрез нишките, които той оставя в тялото й, и така мъжът става тайнствено зависим от нея на етерно ниво. Това се изразява в явното поведение на мъжа, който се завръща към една и съща жена отново и отново, за да запази източника си на захранване. По този начин, каза Клара, природата гарантира, че мъжете освен непосредственото си влечение към сексуалната наслада ще установят по-трайни връзки с жените.

- Тези енергийни фибри, оставяни в утробата на жените, също така се смесват с енергийната конфигурация на потомъка, когато е станало зачеване - обясни Клара. - И това може би е зачатъкът на семейните връзки, защото енергията от бащата се слива с тази на ембриона и така кара мъжа да усети, че детето е негово. Това са някои от житейските факти, които майката на едно момиче никога не му казва. Жените са възпитавани да бъдат лесно прелъстени от мъжете, без и най-малката представа за последиците от половия акт от гледна точка на това източване на енергия, до което води той. Това е главното според мен и то именно не е справедливо.

Докато слушах Клара, трябваше да се съглася, че нещо от това, което казваше тя, ми изглежда вярно на дълбоко телесно ниво. Тя настоя не просто да се съглася или не с нея, а да го обмисля и оценя по един смел, непредубеден и интелигентен начин.

- Само по себе си е достатъчно лошо, че един мъж оставя енергийни линии в тялото на жената - продължи Клара, - въпреки че това е нужно за създаването на потомци и за осигуряване на оцеляването им. Но една жена да има в себе си енергийните линии на десет или двадесет мъже, които се хранят от нейното сияйно тяло, това е повече, отколкото може да издържи който и да било. Нищо чудно, че жените вечно не могат да вдигнат глави.

- Може ли една жена да се отърве от тези линии? - попитах аз, все повече убедена, че има известна истина в това, което говори Клара.

- Една жена носи тези светещи червейчета седем години - каза Клара, - след този период те изчезват или угасват. Но ужасното е, че когато наближи краят на тези седем години, цялата армия червейчета от първия мъж, който е имала една жена, до последния, всички те внезапно се оживяват, така че жената отново е притеглена да има полов акт. И тогава всички червейчета се вкопчват в живота по-силно отвсякога, за да се хранят от сияйната енергия на жената за нови седем години. И наистина се получава един безкраен цикъл.

- А какво става, ако жената се въздържа от полов живот? - попитах аз. - Умират ли просто тези червейчета?

- Да, ако тя издържи да не води полов живот седем години. Но в днешното време е почти невъзможно една жена да се въздържа толкова дълго, освен ако не стане монахиня или не разполага с достатъчно пари, за да се издържа сама. Но дори и при това положение тя все така ще има нужда от напълно различна обосновка.

- Защо е така, Клара?

- Защото жените имат полови контакти не само по биологическа повеля, но и като социален дълг.

Тогава Клара ми приведе един изключително смущаващ и потискащ пример. Тя каза, че като не сме способни да виждаме протичането на енергията, ние можем ненужно да затвърждаваме все повече тези схеми на поведение или емоционални интерпретации, свързани с невидимото протичане на енергията. Например погрешно е обществото да изисква жените да се омъжват или най-малкото да се предлагат на мъжете, както е погрешно жените да се чувстват неосъществени, ако нямат в себе си мъжка сперма.

Вярно е, че енергийните линии на мъжа им дават цел, позволяват им да изпълнят биологическото си предназначение: да захранват мъжете и техните потомци. Но човешките същества са достатъчно интелигентни, за да изискват от себе си нещо повече от простото изпълнение на репродуктивния си дълг. Тя каза, че например да се развиваш, е равностойна, ако не и по-голяма повеля от тази да се възпроизвеждаш; и че в този случай развитие означава пробуждането на жените за истинската им роля в енергетичната схема на възпроизводството.

Тайша Абелар "Магическият преход"

Author signature

-V-