Воинска (толтекска) молитва

Вече съм отдаден на силата, която направлява съдбата ми.
Не се вкопчвам в нищо, така не ще имам какво да браня.

Нямам мисли, така че ще виждам.
Не се страхувам от нищо, така че ще си спомням себе си.

Необвързан с нищо и с покой изпълнен,
ще се стрелна покрай Орела, за да бъда свободен.

Карлос Кастанеда

Author signature

-V-