Правило на четириделните Нагуали

Силата, която направлява съдбата на всички живи същества, се нарича Орел; не защото е орел или има нещо общо с орела, а защото се появява на ясновидеца като неизмерим смолисточерен орел, със стойката на орел, и височината му стига до безкрайността.

Докато ясновидецът гледа чернотата, каквато Орелът представлява, четири пламъка разкриват всъщност какво е Орелът. Първият пламък, който прилича на мълния, помага на ясновидеца да различи контурите на тялото на Орела.

По него има бели петна, които приличат на орлови пера и нокти. Вторият пламък като светкавица разкрива увисналата, ветрообразуваща чернота, наподобяваща орлови крила. При третия светкавичен блясък ясновидецът съзира едно пронизващо, нечовешко око. Четвъртият и последен пламък показва какво прави Орелът.

Орелът поглъща съзнанието на всички създания, които, живи на земята преди миг, а сега мъртви, са полетели към човката на Орела като безкраен рояк от светулки, за да се срещнат със своя господар, с причината да са имали живот. Орелът разчленява тия малки пламъчета, изравнява ги, както кожарът изглажда кожата, а после ги поглъща; защото съзнанието е храната на Орела.

Орелът, тази сила, която направлява съдбите на всички живи твари, отразява по равно и наведнъж всички тия живи същества. Ето защо не съществува начин човек да се моли на Орела, да иска услуги, да се надява на милост. Човешката част от Орела е твърде незначителна, за да трогне цялото.

Единствено по действията на Орела ясновидецът може да каже какво иска. Орелът, макар и да не се трогва от обстоятелствата на която и да е жива твар, е принесъл дар на всяка от тях. По свой начин и по свое право всяка от тях, стига да пожелае, има силата да запази пламъка на съзнанието, силата да не се подчини на призивите да умре и да бъде погълната.

Всяка жива твар е получила силата, стига да я желае, да търси излаз към свободата и да премине през него. За ясновидеца, който съзира този излаз, и за създанията, които преминават през него, е очевидно, че Орелът е принесъл този дар, за да увековечи съзнанието.

С цел да направлява живите твари към този излаз, Орелът е създал Нагуала. Нагуалът е двойно същество, на което е било разкрито правилото. Дали то е във формата на човек, животно, растение или друга жива твар, поради своята двойност Нагуалът е призван да търси този скрит коридор.

Нагуалът идва по двойки - мъжка и женска. Един двоен мъж и една двойна жена стават Нагуал, само след като правилото е казано на всеки от тях и всеки от тях го е разбрал и напълно го е приел.

За окото на виждащия един мъж Нагуал и една жена Нагуал се появяват като сияйно яйце с четири отделения. Противно на обикновения човек, който има само две страни, лява и дясна, Нагуалът има лява страна, разделена на два продълговати сектора, и дясна страна, също разделена на две.

Орелът е създал първите мъж Нагуал и жена Нагуал като ясновидци и незабавно ги е сложил в света да гледат. Предоставил им е четири жени воини, които са прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер, които те трябва да хранят, да развиват и да доведат до свобода.

Жените воини ги наричат четирите посоки, четирите ъгъла на квадрата, четирите настроения, четирите вятъра, четирите различни типа женски личности, съществуващи в човешката раса.

Първата е изток. Тя се нарича ред. Тя е оптимист, с леко сърце, спокойна, устойчива, като силен, нестихващ летен бриз.

Втората е север. Тя се нарича сила. Тя е изобретателна, неотклонна, директна, твърда, като силен вятър.

Третата е запад. Тя се нарича чувство. Тя е вглъбена, съзерцателна, лукава, хитра, като студен порив на вятъра. Четвъртата е юг. Нарича се растеж. Тя е като майка-хранителка, шумна, стеснителна, топла, като горещ вятър.

Тримата мъже воини и куриерът са представители на четирите типа мъжка дейност и темперамент.

Първият тип е знаещият мъж, ученият; благороден, надежден, открит човек, изцяло посветен на изпълнението на своята задача, каквато и да е тя.

Вторият тип е мъж на действието, силно подвижен, голям шегобиец и непостоянен другар.

Третият тип е организаторът зад сцената, загадъчният, непознаваем човек. За него не може да се каже нищо, защото той не позволява да се изплъзне нищо от него.

Куриерът е четвъртият тип. Той е асистентът, мълчаливецът, мрачният човек, който се справя много добре, стига да бъде майсторски направляван, но който не е самостоятелен.

За да се улеснят нещата, Орелът е показал на мъжа Нагуал и на жената Нагуал, че всеки от тия типове сред мъжете и жените на земята си има специфични черти в своето сияйно тяло.

Ученият има плитка вдлъбнатина, ярка ямка на слънчевия си сплит. При някои мъже тя прилича на езерце от силно сияние, понякога гладко и лъскаво, като огледалце без отражение.

Мъжът на действието има влакна, които излизат от областта на волята. Броят на влакната варира от едно до пет, като размерът им върви от проста нишка до плътно, камшикообразно пипало с дължина до два и половина метра. Някои имат и три такива влакна, развити в пипала.

Мъжът зад сцената се разпознава не по някой белег, а по способността си да сътворява съвсем неволно изблик от сила, която успешно блокира вниманието на ясновидците. В присъствието на този тип мъже ясновидците се озовават потопени в неприсъщи подробности, а не във виждане.

Асистентът няма явна конфигурация. За ясновидците той се явява като ясен блясък в идеална черупка от сияйност.

Жената Изток се разпознава по почти незабележимите петънца в сияйността, нещо като малки обезцветени области.

Жената Север има всеобхватно излъчване; тя изпуска червеникави блясъци, почти като жега.

Жената Запад е обгърната от тънък слой, който я прави да изглежда по-тъмна от останалите.

Жената Юг има постоянен блясък; за момент тя лъсва, после потъмнява, само за да блесне отново.

Мъжът Нагуал и жената Нагуал имат в сияйните си тела две различни движения. Дясната им страна се вълнува, докато лявата се вихри.

По отношение на личността, мъжът Нагуал е опора, твърд, непроменлив. Жената Нагуал е същество войнствено и все пак отпуснато, винаги нащрек, но без напрежение. И двамата отразяват четирите типа на своя пол, като четири начина на поведение.

Първата заповед, която Орелът е наложил на мъжа Нагуал и на жената Нагуал, е да намерят, всеки сам за себе си, друга група от четири жени воини, четири посоки, точни копия на прикривачите, но които да са сънувачи. За ясновидците сънувачите се отличават с това, че имат в пъпната си област завеса от прилични на косъмчета влакна. Прикривачите имат подобна завеса, но вместо от влакна, тя се състои от безброй малки, обли издатъци.

Осемте жени воини се делят на две групи, наречени дясна и лява планети. Дясната планета се състои от четири прикривача, лявата - от четири сънувача. Воините на всяка планета са научени от Орела на правилото на специфичната си задача: прикривачите са научени на прикриване; сънувачите - на сънуване.

Двете жени воини от всяка посока живеят заедно. Те така си приличат, че са огледално отражение една на друга и единствено чрез безупречност могат да намерят утеха и предизвикателство в това отразяване една в друга.

Мъжете воини и куриерът могат да образуват също независимо звено от четирима мъже, или всеки може да функционира като самотно същество - както го налага необходимостта.

След това на Нагуала и неговия екип се заповядва да намерят още трима куриери. Те могат да бъдат мъже или жени, или смесено, но мъжете куриери трябва да бъдат от четвъртия тип мъже, на асистента, а жените трябва да бъдат от юга.

За да е сигурно, че първият мъж Нагуал ще води групата към свобода и няма да се отклонява от пътя или да е продажен, Орелът е взел в другия свят жената Нагуал, за да служи като маяк, направляващ групата към излаза.

После на Нагуала и неговите воини е заповядано да забравят. Те са били пуснати в тъмнината и са им били дадени нови задачи: задачата да си спомнят за себе си и задачата да си спомнят за Орела.

Заповедта да забравят е била тъй категорична, че всеки е бил отделен от другите. Те не си спомняли кои са. Орелът имал намерение, в случай че те са способни отново да си спомнят за себе си, да ги накара да открият тоталността на самите себе си. Едва тогава щели да имат силата и търпението, нужни да търсят и да намерят отреденото им пътешествие.

Последната им задача, след като вече си били възвърнали тоталността на самите себе си, била да се сдобият с нов чифт двойни същества и да ги превърнат в нов мъж Нагуал и нова жена Нагуал, като им разкрият правилото. И точно както първите мъж Нагуал и жена Нагуал били снабдени с минимален екип/те трябвало да снабдят новата двойка Нагуали с четири жени воини - прикривачи, трима мъже воини и един мъж куриер.

Когато първият Нагуал и неговата група били готови да преминат през коридора, първата жена Нагуал ги чакала, за да ги насочи. Тогава на тях им било наредено да вземат новата жена Нагуал със себе си в другия свят, за да служи като маяк за нейните хора, а да оставят новия мъж Нагуал в света, за да повтори цикъла.

Докато са в света, минималният брой под водачеството на Нагуала е шестнайсет: осем жени воини, четирима мъже воини, включително Нагуала, и четирима куриери. В момента на напускането на света, когато с тях е жената Нагуал, броят на групата на Нагуала е седемнайсет. Ако личната му сила позволява да има повече воини, могат да се добавят още, но кратно на четири.

Карлос Кастанеда. "Дарът на Орела"

Author signature

-V-