Дневник на Навигатора (публикувано от Cleargreen)

Въведено: 21 март 2000 г.

До всички участници от семинара в Помона, които ни изпратиха своите първи открития относно Дневника на Навигатора.

Както казахме в писмото изпратеno до всички вас, откритията, които ни изпратихте чрез е-поща ясно показват нова трезвост и прагматизъм в усилията да бъдем съзнателни и да действаме в съответствие с енергийния факт, че ние сънувамв в ежедневния живот. Ако сте участвали в изследването и не сте получили отговор, моля да ни уведомите.

Въведено: четвъртък, 23 декември, 1999 г.

Получихме прекрасни отзиви от учасниците в женския семинар, които изпратиха описания от практикуването на Лунната форма и извадки или обобщения от Дневника на навигатора.Учаниците могат да проверят електронната си поща за отговор. Ако сте изпратили наблюденията си по факс , моля свържете се с нас, за да ни информирате къде да изпратим отговор.

Въведено: 14 декември, 1999 г.

Бихме искали да благодарим на участниците в женския семинар. Многобройните описания, които ни изпратихте за новите ви възприятия са част от един нов консенсус на съзнанието, който беше пробуден по време на семинара и който идва от директното възприемане с утробата.

В отговор на многобройните запитвания за изследователското упражнение “дневник на навигатора”, което бе дадено на семинара, бихме искали да дадем някои пояснения. Упражнението е за това да записвате мислите си всяка вечер.

В неделя на 19 декември да прочетете това, което сте написали и да направите ясно и кратко обобщение на това, какво сте открили от това упражнение, във формата обяснена по време на семинара. Също така сте поканени да изпратите по същото време кратко описание на вашите наблюдения и опити свързани с практикуването на Лунната серия.

Бихме искали да помолим участниците, които имат достъп до интернет да препратят това съобщение до тези, които нямат. Моля, вижте тази страница след 19 декември за нова информация!

Въведено: 9 декември, 1999 г.

С наближаването на женския семинар бихме искали да обърнем внимание на един върпос, който е задаван от много практикуващи и който е свързан с темата на семинара, както и с всички практикуващи.

На последния семинар споменахте, че трябва да открием какво означава да бъдеш мъж или жена. Бихте ли казали нещо повече за това?

Сериите магически пасове показани в град Мексико, наречени “сънуващи същества” са идеална илюстрация на тази тема. Името на тази серия рефлектира и намерението й. Следвайки пътя на навигатора, целим отдалечаване от безмислените повторения в поведението ни, нещо което според Карлос Кастанеда е изразено в историята “фигури пред огледало”, описана в увода на книгата “Активната страна на безкрайността”.

Това, което навигаторите се сремят да направят, каза той, е да разпознаят и спрат тези безмислени повторения, за да могат да станат сънуващи същества – същества, които сънуват всекидневния си живот.

Кастанеда казваше, че за да стане това, ние първо трябва да станем съзнателни за съществото си сега: за самотата ни, връзките ни с познати от същия пол, за преживяванията ни на връзки със срещуположния пол, което включва ухажването и позирането, както и вскички останали чувства, които ги придружават.

Навигаторите, ставайки съзнателни за тези поведения, могат да ги отхвърлят или възприемат като контролирана глупост, а не като натрапчиви импусли. Това се разбира под откриването какво значи да бъдем мъж или жена във всекидневието. Всеки един от нас има възможността да види, както Карлос Кастанеда написа, че ние сме “правещи фигури пред огледалото”, танцуващи нечия друга мелодия, хипнотизирани от собствените си отражения - и да премине отвъд това състояние.

Карлос Кастанеда повтаряше, че битката ни не е с хората. Той казваше, че да се бориш с хората, да търсиш вниманието или одобрението им, или недостатъците им е загуба на време. Битката е отвъд хоризонта, в безкрайността, където човека престава да бъде човек. Това дори не е битка, казваше той. Това е приключение!

Ние се впускаме в това приключение – приключението на сънуването – не като мъж или жена, а като същество, което ще умре. Никой не може да сънува вместо нас, но можем да срещаме един друг в сънуването; всеки носейки своята жизненост, ентусиазъм и изящното си усилие да поддържа съня.

Последно, в тези серии магически пасове, както и в нашето пътуване на съзнанието, всеки от нас е сам пред безкрайността. Ставайки съзнателни за това, то може да се превърне в едно радостно откритие, вместо причина за самосъжаление. Можем да работим заедно, като мъже, жени, като същества, защото всеки един от нас има всичко необходимо, за да продължи самотното пътешествие в безкрайността.

Записано: 23 февруари, 1999 г.

Писмо до практикуващите

~ Клиъргрийн благодари на всички участници в семинара проведен в Помона. Те бяха насърчени да започнат постоянно практикуване на двете серии магически пасове, които научиха на семинара: форма от Сериите за подготовка на намерението наречена: Позицията на война, и форма от Разделяне на лявото тяло и на дясното тяло: Топлинните серии, както и да ни изпращат своите коментари.

Бихме искали да отправим покана към всички заинтересовани практикуващи да започнат постоянно практикуване на Сериите за подготовка на намерението вър формата, в която ги знаят (дългата серия или като последователност от отделни движения така както са описани в книгата "Магически пасове", или като Позицията на война); Тигърът на намерението известна още като Саблезъбия Тигър – Форма с Дишане; и Топлинните Серии, също в каквато форма ги познават (като дълга серия или като последователност от отделни движения по начина описан в книгата "Магически пасове", или като формата показана на семинара в Помона, която включва: магическите пасове за разбъркване, смесване, дишане и съзерцание, и група наречена Пристрастието на лявото тяло и на дясното тяло).

Ако някои членове на практикуваща група участвали в семинара в Помона биха желали да покажат на други заинтересовани практикуващи Позизията на война, Възнамеряване на нов поглед, и Разделяне на лявото и дясното тяло: Топлинните серии по начина по който бяха показани там, то нека те се чувстават свободни да го направят, като не забравят, че пасовете от Топлинните серии трябва да се практикуват умерено.

Бихме желали да насърчим всички участници да изпращат своите коментари до Дневника на практикуващите като същевременно благодарим на всички, които вече са го сторили и ги подканяме да продължават.

Клиъргрийн е щастлива да обяви започването на дейността по издаването на видео касети със Сериите за подготовка на намерението, Разделянето на лявото на дясното тяло: Топлинните серии, и Жеста на война към магическото намерение, още позната като магическия пас на Обич към земятa. Коментарите на практикуващите относно изпълнението на тези серии ще бъде много ценна помощ за подбиране на най-ефективната им форма за представяне във видео касетата.

Както беше заявено на семинара в Помона, Карлос Кастанеда смяташе, че е важно да бъде направена видео касета върху тези серии защото те са ключ към намирането в рекапитулацията на отговор на въпроса: Къде те са прищипали крилете ти? Или кога ти си прищипал крилете си? Къде си решил да ограничиш себе си?

Магическите пасове от Сериите за подготовка на намерението първо бяха показани публично в Мексико и след това на два семинара в Окланд, Калифорния. Карлос Кастанеда пожела участниците от семинарите в Окланд и други практикуващи, които желаят да се присъединят към тях, да направят нещо уникално: да практикуват тези магически пасове редовно в продължение наопределен период от време.

Това което той видя беше нещо, което той намираше за много вълнуващо. Той го описа като събуждане на насоченост, едно общо намерение сред практикуващите.

Той казвваше, че практикуващите никога немогат да се преситят от тези серии, защото това е начин да се свържат с това, което шаманите наричат намерение на безкрайността и тази връзка трябва да бъде постоянно изглаждана. Освен това той препоръча постоянно практикуване на Топлинните серии, за всеки който иска да възвърне рожденното си право за навигира в съзнанието. Той предупреждаваше, че Топлинните серии трябва да се практикуват редовно, но с умереност – тъй като те притежават голям потенциал и трябва да се подхожда към тях с трезвост.

~ Бихме искали да отговорим на някои въпроси зададени от практикуващите:

~ Първият, въпрос зададен от няколко групи практикуващи: Можем ли да обявяваме публично кога и къде нашата група се събира да практикува?

Без съмнение. Единственото, което бихме искали при такива обяви е ясно и точно да се спомене, първо че вашата група е организирана самостоятелно и второ че единственото заплащане което се разпределя по равно между всички е за покриване на наема за помещението.

Ако не сте сигурни дали вашата обява отговаря на тези изисквания може да изпратите една ваша примерна обява за отговор до Practitioners':

11901 Santa Monica Boulevard, Suite 599
Los Angeles, California 90025
Attention: Practitioners'
e-mail: log@cleargreen.com

~ Много практикуващи питат за практикуване на магическите пасове на открито и по-специално формата наречена Жеста на воина към магическото намерение, позната още като Магическите пасове на обич към Земята.

За отговор на този въпрос ще цитираме наръчника на практикуващия магически пасове – книгата "Магически пасове":

“За изпълнението на магическите пасове, както е показано в Тенсегрити, не се изисква задължително определено място или предварително определено време. В същото време движенията трябва да се изпълняват далеч от силни въздушни течения.

Дон Хуан ненавиждаше въздушни течения при запотено тяло. Той твърдо вярваше, че далеч не всяко въздушно течение е предизвикано от повишаване или намаляване на температурата в атмосферата и че някои въздушни течения всъщност са предизвикани от конгломерати от консолидирани енергийни полета движещи се целенасочено през пространството."

"Дон Хуан беше убеден, че подобни конгломерати от енергийни полета притежават специфичен тип съзнание, силно увреждащ, тъй като човек не може нормално да ги различи и става уязвимо достъпен за тях. Увреждащият ефект на подобни конгломерати от енергийни полета предимно доминира в големи градове, където те биха могле лесно да бъдат прикрите ако не като друго, то като завихряне създадено от скоростта на преминаващите автомобили".

~ Друг въпрос, който бива задаван е: “Аз съм нов практикуващ и немога да запомня всички магически пасове показани на семинара в Помона. Бихте ли могли да публикувате описание на тези магически пасове?”

Както споменах по-горе, Клиъргрийн ще издаде видео касети върху Сериите за интент, включително Стойката на воина и Тигърът на намерението, а също така Топлинните серии, и Жеста на воина към Магическото намерение (Магическите пасове на обич към Земята).

Междувременно бихме ви насочили към книгата "Магически пасове": Дон Хуан казва на своите ученици, че огромния брой движения, с които той ги засипва е преднамерено:

“Когато ви преподавам магическите пасове”, казва Дон Хуан, “аз следвам традиционния магъоснически похват за замъгляване на вашия линеен поглед. Посредством насищане на вашата кинестетична памет аз отварям пътека към вътрешната тишина.

Той ги уверява че постоянна практика на движенията, които си спомнят ще им помогне да достигнат до "прага при който тяхната прегрупирана енергия ще наклони везните, което ще им позволят да боравят с магическите пасове с абсолютна яснота."

Те достигат до този праг и ни увериха, че съвременните практикуващи ще направят същото ако продължат да практикуват.

Сегашните практикуващи имат предимство дължащо се на техния брой - те могат да практикуват магическите пасове заедно и да си помагат в спомнянето.

~ И накрая ще приключим този запис в дневника с изявлението на инструкторката Рилен Демарис на семинара в Помона. Трите жени, ученички на Дон Хуан казаха, че това се отнася до всички постоянно практикуващи магическите пасове:

"Трите жени ученици на Дон Хуан желаят да ви прочетем следното:

'Изкуството на сънуването е изкуството на вниманието'.

"Те искат да ви поздравят за вашето огромно внимание на този семинар. Вашето внимание и посветеност е това което прави възможни тези движения. Карлос Кастанеда искаше да покаже сериите, които правим днес на първите семинари по Тенсегрити. Тогава това беше невъзможно, защото практикуващите не бяха все още на нивото на внимание небходимо за да ги направят. Някои от вас може да си спомнят, че първите семинари се състояха главно от шест или дванадесет отделни магически пасове изпълнявани в продължение на два дни.

Благодарение на вас, ние можем да правим това, което правим сега. Трите жени ученици на Дон Хуан казаха, че е невероятно да се види какво тези практикуващи, тези ученици правят. Вие сте ученици ако изберете да бъдете. Няма група - това което е, е подредба на изкуството на вниманието. Това е напълно очевидно днес."

Ето защо ние поканваме всички практикуващи, които четат този дневник да фокусират своето внимание върху Сериите за Подготовка на Намерението и върху Топлинните Серии. Периода от време даден на семинара беше тридесет дни от края на семинара (до 2 Март). Моля проверете дневника по това време за допълнителна информация.

Благодаря за вниманието ви.

Въведено: 31 декември 1998 г.

Благодарим за попълването на въпросниците изпратени до всички групи от практикуващи. Няколко групи зададоха въпроси относно това кои магически пасове би трябвало да практикуват и как би трябвало да боравят с новите магически пасове научени на последния семинар, когато се съберат с членове от групата, които не са посетили семинара.

Инструкторите препоръчват практикуването на независимо кой магически пас групата избере, но да се акцентира на практикуване на движенията от книгата Магически Пасове и на магическите пасове преподавани на последния семинар, който и да е той, посетен от членове на групата. Посетилите семинара могат да покажат магическите пасове, които те са научили, на останалите от групата.

Важното е не колко магически пасове групата знае, а това да вземат каквито магически пасове знаят и ги практикуват с абстрактна обич и себеотдаденост, било то като група или самостоятелно.

Entry: June 22, 1998 г.

Това изявление се публикува в отговор на многочислените въпроси oтправени към Клиъргрийн във връзка с проявеното от страна на пресата внимание към Карлос Кастанеда:

Дон Хуан Матус въвежда своя ученик, Карлос Кастанеда в когнитивния свят на шаманите от древно Мексико. Карлос Кастанеда пише е писал подробно за обучението си при дон Хуан, по време на което дон Хуан му предава пътя на воина. За дон Хуан, воина е същество което живее живот изпълнен с изседване на безкрайните възможности на човешкото съзнание, които обикновено остават недокоснати, същество, което се впуска, когато времето дойде на окончателно пътешествие на крилете на съзнанието, към пълната свобода.

Дон Хуан описва тази възможност на ученика си: “ воините могат да запазят своето съзнание, което обикновено се освобождава по време на умиране. В момента на преминаване, тялото в неговата цялостност е изпълнено със знание. Всяка клетка става съзнателна сама за себе си и в същото време съзнателна за цялостността на тялото.”

Карлос Кастанеда напусна света по същия начин, както неговия учител дон Хуан Матус: в пълно съзнание. В света на ежедневието не съществува описание съответстващо на подобно явление. За това поради изискванията на този свят - юридически и за архивни цели, Карлос Кастанеда бе обявен за умрял.

Карлос Кастанеда работи неуморно, с огромна грижа, за да направи достъпен света на магьосниците от древно Мексико и воинския път за всеки, който иска да учи. Напускайки света като самотен воин, в пълно съзнание, Карлос Кастанеда остави зад себе си знание достъпно за всеки, който желае да се отправи към безкрайните нива на съзнание достъпни за човешките същества.

Според дон Хуан, пътешествието започва тук, в този свят, свят …толкова потаен и богат колкото нещо може да бъде. Всичко от което имаме нужда, за да видим чудесата в света на ежедневния живот е непривързаност. Но повече от непривързаност имаме нужда от достатъчно обич и страст.

“Воинът трябва да обича този свят” казва дон Хуан“, за да може този свят, който изглежда така обикновен да се разтвори и да разкрие чудесата си.”

Цитат: Карлос Кастнеда, Колелото на времето (1999)

Ще продължим да отговаряме на въпроси в следващи записи в дневника. Въпроси на практикуващите са добре дошли. Моля изпращайте ги на log@cleargreen.com

или до:

11901 Santa Monica Boulevard, Suite 599
Los Angeles, California 90025
Attention: Practitioners' Log

Author signature

-V-