Статия за прегледа, Уилис Ешенбах

Започна ваканцията и съм свободен цяла седмица, затова и ще пиша докато имам възможност ... темата днес ще бъде какво представляват многото пътища и ребуса на прегледа.

Какво прави прегледа?

Прегледа носи много и различни положителни ефекти. Без да ги степенувам ще ги изброя:

- Прегледа освобождава енергия, застинала в телата ни в областите на паметта, като прави телата ни по-леки и гъвкави.

- Прегледа ни позволява да съберем и преразпределим енергията натрупана в паметта ни (чрез жизнения опит).

- Прегледа ни позволява да се отървем от личната история.

- Прегледа ни позволява да освободим паметта си от вложения в нея опит, като така паметта ни става групирана. Нахранваме Орела без да загубваме жизнената сила.

- Прегледа позволява да следим повтарящия се цял живот идиотизъм и да се наситим на собствените си глупости.

- И накрая, което не е по-маловажно, прегледа ни позволява да практикуваме преместване на Събирателната точка на малки и контролируеми порции, а също да удържаме Събирателната точка в новата позиция. Тази практика има жизнено важно значение за преместването на Събирателната точка на големи разстояния.

Какво е прегледа?

Важно е да се знае, че Прегледа не е упражнение по психология. Той е дихателно упражнение. Резултатът от Прегледа не е психическо лечение, а преразпределяне на енергия.

В складовете на паметта ни лежи огромно количество енергия. Отношението към паметта ни е скъперническо, защото предполагаме, че тя ни прави различни, особени, или уникални, а всъщност тя свързва цялата ни жизнена енергия, като ни прави тежки и стари.

Как се прави преглед?

Прегледа, както вече казах е дихателно упражнение. Той се състои от две части.

- В първата част, „Възстановяване на Сцената”, ние визуализираме мястото, в което се е случило събитието от паметта ни.

- Във втората част ние мислено преминаваме през събитието, като изпълняваме „помитащо дишане”, което ни позволява да вдишаме в себе си оставената от нас енергия и да издишаме нежеланите последствия от събитието.

Как да направим така, че Прегледа да работи по-добре?

Основното изискване при Прегледа, за да работи по-добре са магическите паси за Прегледа. Разтърсвайки и активирайки всички „области от паметта” си, тези паси принуждават паметта ни да „позволи да бъде прегледана”.

Ето и още някои неща, помагащи на Прегледа да работи по-добре:

1. Пасите за Центъра за вземане на решения, помагат да се фокусираме върху намерението на Прегледа.

2. „Възстановяването на сцената” до най-малки подробности. Тъй като Прегледа предполага преместване на Събирателната точка в онази позиция, в която се съхранява спомена за събитието, ние искаме да направим това преместване колкото е възможно по-точно и всеобхватно. За да постигнем това следва да си представим колкото е възможно по-точен образ на сцената. В коя част на деня се е случило? Как е изглеждал пода? Откъде е идвала светлината? Какво е имало на масата? И т.н. – всички детайли от сцената.

3. Помитането на влакната излизащи от средната част на тялото, заедно с дишането засилва способността ни да събираме и преразпределяме застоялата енергия. Сияйните влакна на човешките същества излизат от средната част на тялото под пъпа. С тези влакна можем да помитаме сцената от паметта и да връщаме обратно огромно количество загубена енергия.

4. Тъй като никога не съм имал и най-малка представа къде отива цялата тази енергия, аз просто възнамерявам тя да отиде там, където и се полага да бъде. (Това е много удобна формулировка на намерението, която може да бъде използвана в много ситуации. Тя ви поставя в хармония с Духа и позволява да действате в ситуации, които излизат извън пределите на разбирането ви...)

5. Намерението на преместването на Събирателната точка. Прегледа е упражнение по преместване на Събирателната точка и това преместване ще стане много по-лесно ако имате ясно намерение да постигнете напълно това преместване.

6. Сталкинг (проследяване) на спомените. Може да използвате някои особени ситуации за освобождаване на „заключени”, „недостъпни” спомени. Нещо, което може да „подтикне” паметта ни в нужното направление.

Хоризонти на прегледа

Ами, това е най-добрия съвет, който мога да дам по повод обичайния Преглед.

Прегледа обаче има по-дълбока и по-особена страна, но за да споделя тази история ще ми се наложи да направя кратка екскурзия точно там, където това се случи с мен.

Когато бях на около двадесет години, веднъж бях се излегнал на една страна в полусънно състояние. Почти в съня си гледах пръстите на ръката, които лениво барабаняха по кревата докато ставаше все по-тъмно. Така известно време плувах по течението, барабанях с пръсти и ставаше все по-тъмно.

След известно време стана съвсем тъмно, а аз виждах искри, които хвърчаха от краищата на всеки от пръстите ми при допира им с кревата ... я чакай, какви са тези искри? Нали е тъмно, но аз можех да видя искри при всеки удар на пръста по кревата. Каква беше тази светлина?

Този случайно придобит опит стана основа в търсенето ми през целия ми живот – да разбера какво видях тогава. От всичко прочетено от мен с цел да разбера тези неща, написаното от Карлос Кастанеда ми изглеждаше най-ясно и убедително обяснение на случилото се.

Аз следвах книгите на Кастанеда в реда, по който той ги е писал, като се старех да следвам съветите му, но това не помогна много. Понякога след медитация или когато съм уморен и болен мога да видя светлина излизаща от пръстите ми, но в повечето случаи – не.

Сега знам, че отговорът е бил прост – не съм имал достатъчно енергия да възприемам нещата, които съм се опитвал да възприемам. След като отидох на първия семинар през 1995г., започнах редовно да правя паси. Оттогава способността ми да виждам протичащата енергия във вселената нарасна значително, до степен, че можеше да ми присвоят статут на абсолютен новобранец в способността за виждане на протичащата енергия...

Разбира се това много разшири способността ми да виждам, какво става при изпълнението на пасите. Възможността да виждам (дори и да не е съвсем ясно, то поне последователно) тайнствените области и потоците енергия около тялото ми ми позволиха да погледна на това, какво става с енергията при изпълнението на пасите. Способността да виждам тайнствените области имаше също любопитен ефект върху прегледа ми, - (най-сетне стигнахме до същността).

Започна с това, че реших да прегледам още веднъж смъртта на баща си. Аз бях с него вечерта преди да умре. По-рано аз бях преглеждал това събитие, но чувствах, че нещо в него е останало недовършено.

Затова и реших да направя допълнително преглед. Възстанових сцената по обичайния начин и после започнах да помитам чрез дишането и чрез влакната си. Както и по-рано, прегледах всичко в тази сцена, когато изведнъж осъзнах, че не прегледах тялото на баща си, лежащ в очакване на смъртта.

И така аз прегледах тялото му, докато то не си замина напълно... но после, когато погледнах, видях, че то не си е заминало напълно. Тялото му беше напълно прегледано, но оставаха всичките му енергийни центрове, всичките тайнствени зони.

Тогава, аз прегледах също и неговите тайнствени зони, всички. В тях имаше малко енергия, всички изглеждаха угаснали, бледи и слаби. Не знаех, какво да правя с цялата тази енергия, затова постъпих както обикновено, възнамерих енергията да отиде именно там, където и е мястото...

И като направих това, осъзнах, че на енергийно ниво всички ние създаваме точно енергийно копие или „модел” на всички хора, с които сме встъпвали в контакт. Понеже това моделиране се прави на енергийно ниво, а не с помощта на разума, то е съвършено и пълно до най-малки подробности.

Това осъзнаване ми помогна накрая да разбера някои загадки, останали у мен (мисля) след прочитането на „Активната страна на безкрайността”, относно това как Нагуалът Карлос е успял да прегледа човека, с когото никога не се е срещал, Нагуалът Елиас.

Аз разбрах, че за да стане възможен прегледа на Нагуала Елиас, Карлос е използвал предгед за изследване на паметта и гледната точка на Нагуала Хуан Матус, който познавал Нагуалът Елиас. Аз видях, че прегледа е много повече, отколкото можех да си помисля и че хора могат да бъдат прегледани в тяхната пълнота, да бъдат прегледани и физически, и енергийно, да бъдат прегледани цялостно, включително тяхната памет.

Всичко това бе толкова странно, можете да си представите... и така, аз продължавах да размишлявам за това, че когато пътя започне да ми изглежда странен, странностите имат продължение. В друг случай аз преглеждах смъртта на сестричката си Кристен.

Аз бях с нея, когато тя умря и аз прегледах всичко това. Нейните енергийни центрове бяха много по-слаби, отколкото на баща ми, почти невидими, мисля, че причината бе дългото й боледуване или заради голямото количество успокоителни, с които я натъпкаха в момента на смъртта. Аз също прегледах всичките и енергийни центрове.

После направих най-глупавата грешка. Понеже бях любопитен (и невнимателен), започнах да преглеждам също и търкалящата сила, която непрекъснато и нанасяше удари. Търкалящата сила е това, което отваря процеп в нашата сияйна сфера и ни довежда до смъртта. Правих прегледа прав.

Обаче, когато започнах да преглеждам търкалящата сила, тя се нахвърли върху мен. В общи линии знаех, че това е извънредно опасно и се закрих колкото можех по-бързо и всичко потъна в мрак...

Когато дойдох на себе си лежах на пода по гръб, с ръце събрани пред пъпа, без ни най-малък спомен за това, как съм попаднал там, усещах себе си много слаб. Знаех, че по процепа ми е нанесен смъртоносен удар и направих няколко магически паса, възнамерявайки той да се затвори отново. След известно време се почувствах по-добре и оттогава станах по-внимателен и не такъв идиот, че да се опитвам да преглеждам търкалящата сила...

Следващото ми изследване (няколко дни по-късно, когато отново бях в състояние) правих преглед на Жената-нагуал Карол Тигс. Когато го направих бях потресен – всичките и енергийни центрове и тайнствени области сияеха с ослепителен блясък, толкова ярък, че ми трябваше усилие, за да ги гледам.

Аз се научих да виждам собствените си тайнствени зони, които имаха различен цвят и не всички светеха и видях центровете на баща си и на сестра си някои от които бяха отпуснати и бледи почти невидими. Областите на Жената нагуал Карол нямаха нищо, което и най малко да прилича на тях.

В края на краищата прегледах Нагуала Карлос. И отново бях удивен. След прегледа на Жената нагуал очаквах, че неговите тайнствени зони също ще бъдат сияещи, но те макар да сияеха, не бяха бели. Освен това, областите от лявата страна на тялото му бяха много по-ярки, отколкото на дясната и притежаваха странно избухващо свойство. Докато правех прегледа веднага разбрах, че съм видял измененията предизвикани от това, че той толкова пъти е вземал растения на силата.

Тези прегледи на енергийните центрове, тайнствените зони и енергийните тела на другите хора значително засилиха моите собствени енергийни центрове и тайнствени зони. Това ми позволи също мимолетно да видя моята вътрешна връзка с всеки от хората, с които съм встъпвал в контакт и ми показа друга причина да продължа прегледа, до каква степен, дълбочина и интензивност мога да управлявам това.

И така, ето – „хоризонта” на прегледа. Той може да достигне много по-далеч от нашите лични спомени и да обхване паметта на други хора. Аз още не съм се опитвал да преглеждам паметта на баща си или на някой друг – както и с много други неща по пътя на война, аз мога да видя, как се прави това, но нямам достатъчно енергия, за да го направя. Но възможностите са ясни, а случаи има предостатъчно.

Всичко най-добро на всички вас, Благодаря, на духа и на всички вас.

Author signature

-V-