Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Безупречност


Безупречност

Безупречност

Безупречност

Безупречността започва от едно отделно действие, което трябва да се извършва умишлено, точно и продължително време. Ако това действие се повтаря достатъчно дълго, човек придобива чувството за непреклонно намерение, което може да се приложи към всяко друго нещо. Постигне ли се това, пътят е чист. Едно нещо ще води към друго, докато воинът осъзнае пълния си потенциал.

****

Щом няма начин да се уверим дали разполагаме с още един миг живот повече, трябва да изживяваме всеки миг така, сякаш е последният. Всяко действие представлява последната битка на воина. Затова човек трябва винаги да действа безупречно. Не бива нищо да отлага за по-късно.

****

Воинът е само човек, един смирен човек. Той не може да промени плановете на своята смърт. Обаче безупречният му дух, който е натрупал сила след неимоверни изпитания, със сигурност ще може да спре за миг смъртта си, миг достатъчно дълъг, за да му позволи да се порадва за последен път на възможността да си възвърне силата. Може да се каже, че това е жест, който смъртта прави на хората с безупречен дух.

Откъс от лекция на Карлос Кастанеда

Когато човек се освобождава от идеализма и несъществуващите цели, негова движеща сила става само практичността. Шаманите наричат това безупречност.

За тях да бъдеш безупречен означава да действаш не само по най-добрия начин, но и малко по-добре. Те свързваха безупречността с непосредственото виждане на протичащата във Вселената енергия; ако енергията тече по определен начин, то следването на този поток именно, означава за тях безупречност.

Откъс от лекция на Тайша Абелар

Практикувайки безупречност, вие ще се запознаете с безупречността, когато вие няма да имете собствени интереси. Действайте без очакване на възнаграждение или компенсация. Действайте безупречно и събирателната точка ще се поместе в "место без милост".

Карлос Кастанеда "Вторият пръстен на силата" (Второто внимание)

— Да. Точно така — рече тя и се разсмя. — Защо не си го повториш няколко пъти, докато се почувстваш в безопасност? Нагуалът не веднъж ти е казвал, че единствената свобода, която воините имат, е да се държат безупречно.

Тя ми разказа как Нагуалът настоявал те всички да разберат, че безупречността е не само свобода, но и единственият начин да прогонят човешката форма.

Описах й начина, по който дон Хуан ме бе накарал да разбера какво се има предвид под безупречност. Веднъж с него се изкачвахме по една много стръмна клисура, когато един огромен молоз се откърти от мястото си на скалата и полетя надолу със страшна сила, като се приземи на дъното на каньона на около 20–30 метра от мястото, където стояхме. Поради размерите на молоза падането му бе много впечатляващо събитие. Дон Хуан се възползва от възможността за един драматичен урок.

Той каза, че силата, която управлява съдбите ни, е извън нас и няма нищо общо с нашите волеви действия. Понякога тази сила ще ни накара да спрем и да се наведем, за да си завържем обувките, както аз току-що бях направил. Карайки ни да спрем, тази сила ни кара да спечелим един ценен миг. Ако бяхме продължили да вървим, онзи огромен молоз без съмнение щеше да се стовари върху нас и да ни смаже. Някой друг път, обаче, в някоя друга клисура, същата тази външно определяща сила отново ще ни накара да спрем и да се наведем, за да си завържем обувките, докато друг молоз се откъртва точно над мястото, където стоим.

Карайки ни да спрем, тази сила ни кара да загубим един ценен миг. В този случай, ако бихме продължили да вървим, бихме се спасили. Дон Хуан каза, че предвид абсолютната липса на контрол от моя страна върху силите, които решават съдбата ми, единствената ми свобода в онази клисура се състояла в това безупречно да завържа обувките си.

Карлос Кастанеда "Огънят отвътре" (Дребните тирани)

— Казвал съм ти много пъти — рече той, — че за да върви по пътя на знанието човек трябва да има силно развито въображение. Както сам разбираш, по пътя на знанието нищо не е така ясно, както бихме искали да бъде.

От неудобство изтъкнах, че неговите поучения за самомнението ми напомнят на католическите постановки. След като цял живот ми говореха за тежките последици от греха, вече бях претръпнал.

— Воините се борят със самомнението като стратегия, а не като принцип — отвърна той. — Грешката ти е, че приемаш това, което ти казвам, от гледна точка на нравствеността.

— Но за мен ти си един високонравствен човек, дон Хуан — настоях аз.

— Забелязал си моята безупречност, това е всичко — рече той.

— Безупречността, както и освобождаването от самомнение, е твърде неясно понятие, за да има някаква стойност за мен — отбелязах аз.

Дон Хуан се задави от смях и аз го предизвиках да обясни безупречността.

— Безупречността не е нищо друго, освен правилното използване на енергията — рече той. — В думите ми няма никакъв намек за нравственост. Съхранил съм енергия и това ме прави безупречен. За да го разбереш, трябва ти да съхраниш достатъчно енергия.

You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Безупречност