Форма на огъня (три варианта)

(Изказвам благодарности на групата практикуващи в Мюнхен и специално на Ева, за разясненията по този пас. Показани ми бяха три варианта, които ще представя отделно. Първото описание е за иднивидуално изпълнение в стойка на войн.

Вторият вариант е за изпълнение в група. В края на паса се прами 15минути (или колкото реши групата) преглед. Третия вариант е за индивидуално изпълняване в седнало положение. На демонстрацията в Мексико е било обяснено, че тъй като голяма част от времето си прекарваме в седнало положение е добре някои от пасите да се изпълняват в такава позиция.)

Първи вариант

Стойка на войн. Подръпвате мембраните между пръстите на лявата ръка с пръстите на дясната (като във видео 1.4) но само веднъж и последователно за всяка мембрана. Същото с дясна ръка.

Ръцете до левия хълбок. Дланите са разпъложени като в начално положение на видео1.3 (но изнесени до левия хълбок, лявата китка отдолу). Китките се докосват. Като описват дъга пред тялото ръцете се преместват в същото положение до десия хълбок, като сега дясната е отдолу и продължават да се докосват. Връщате още веднъж ръцете вляво, после вдясно и пак вляво.

После потърквате леко дясната китка напред върху лявата сякаш драсвате клечка кибрит или сякаш изкарвате изкри между китките, повторете още 2 пъти (общо 3 драсвания), в същото време разтваряте пръстите на краката, но не много силно (това е само лек момент за внимание). Повтаряте поредицата още веднъж, като пак започвате от левия хълбок.

Стъпка навън, наляво с левия крак около петата, пръстите сочат наляво. Правите малка стъпка с десния крак и завъртате левия напред, заставате отново в стойка на войн с тяло гледащо напред.

Стъпвате на прътите на левия крак, после се поклащата непред върху възглавничките на левия крак 3 пъти, като разтваряте пръстите на краката. Повтаряте същото с десния крак.

Поставяте изправените длани гледащи към пода пред хълбоците точно над стъпалата. Правит три вътрешни кръга с левия крак като запазвате допира на цялото стъпало с пода, сякаш го изследвате, в същото врме лявата ръка следва кръговете на крака на нивото на хълбока, дланите продължават да гледат надолу. След третия кръг драскате с ходилото по пода назад 2 пъти (сякаш остъргвате енергия като в серията за намерението).

Повтаряте цялата последователност от дясната страна.

Повторете кръговете с ръцете и краката и остъргванията описани горе още веднъж, общо 2 пъти.

Описвате голям кръг навън с лявата ръка на нивото на хълбока и с крак плъзгащ се по пода, в същото време се въртите около десния крак на 90 градуса наляво сякаш разширявате кръга. Същото движение изпълнявате и с десния крак, но без да завъртате тялото (приключвате завъртени на 90градуса наляво спрямо първоначалната посока).

Вдишвате дълбоко, дланите продължават да гледат надолу, придърпвате леко ръцете назад. Издишвате и изнасяте ръцете леко напред, пръстите сочат напред. Вдишайте и преместете раменете и левия лакът наляво, но без да се движите от хълбока, сякаш нещо издърпва раменете по права линия. Издишайте и се върнете в начална позиция. Повторете същото надясно.

Вдишайте и преместете раменете и левия лакът изнесен отново наляво, но завъртате лявата длан да гледа нагоре. Издишвате и се преместете надясно, дясното рамо и лакът са изнесени надясно, лявата длан гледа надолу, дясната нагоре.

Повторете още 2 пъти, общо три такива движения.

Вдишайте, поставете ръцете с дланите нагоре пред тялото, дясната ръка се изтегля леко назад, дланта гледа нагоре. Изнасяте ръката право напред от лакътя (като във видео 2.6) и поднасяте дланта пред лицето. Наблюдавате дланта и вдишвате, издишвате, свивате дланта в юмрук, завъртате китката, завъртате подлакътника така, че пръстите да гледат надясно, а ръката да сочи надолу, с лявата ръка поставена на дясното рамо избутвате и завъртате тялото от кръста, юмрука на дясната ръка застава зад десния жизнен център отзад. Вдишвате изнасяте двете ръце непред описвайки красиви дъги, дланите гледат нагоре на нивото на хълбоците.

Повтаряте същото с лява ръка.

(Следващото движение е от видео 2.4)

Разтърсвате дланите и ръцете. Продължавате да вибрирате с ръцете, правите външен кръг нагоре с лява ръка, после пред тялото, надоу, в същото време се завъртате около десния крак на 180 градуса, като пристъпвате с левия крак. Изтегляте левия лакът наляво, подготвяте се за удар горе вдясно и с мощен удар пронизвате вдясно, едновременно правите лек скок надясно.

Скок на обратно като връщате левия лакът и ръка обратно. Вибрирате отново двете ръце и въртите лява ръка отпред и нагоре в обратен на предишния кръг, когато ръката се върне в долно положение около хълбока издърпвате лакътя нагоре вляво. От тук бавно, с едновременно издишване, пронизвате долу вдясно.

Повтяряте това движение с дясната ръка като завършите с дясна ръка пред левия хълбок.

Вдишвате и завъртате двете ръце по кръг към десния крак, после обратно оформяйки енергийно кълбо. Правите загребващо движение с лява ръка напред следвана от дясната, завъртате енергийното кълбо напред. Поставете това енергийно кълбо с ръце върху гръдния кош като го разтриете или придърпате. Вдишвате, отваряте ръцете от гръдния кош (китките остават допрени върху него) и с издишване изтласквате ръцете напрд, кото правите скок напред.

Втори вариант

(Изпълнява се в група от няколко човека.)

Групата се подрежда в кръг. Всеки от участниците е с лице в посока обратно на часовниковата стрелка (ако се гледа отгоре) на разстояние една протегната ръка от участника пред него. Този кръг представлява символична пещ, в която в края на паса трябва да бъдат изгорени спомените породени от прегледа. Всички изпълняват движенията по това описание, ако не е указано изрично нещо друго.

Стойка на войн. Подръпвате мембраните между пръстите на лявата ръка с пръстите на дясната (като във видео 1.4) но само веднъж и последователно за всяка мембрана. Същото с дясна ръка.

Ръцете до левия хълбок (вътрешната страна на кръга). Дланите са разпъложени като в начално положение на видео1.3 (но изнесени до левия хълбок, лявата китка отдолу). Китките се докосват. Като описват дъга пред тялото ръцете се преместват в същото положение до десия хълбок, като сега дясната е отдолу и продължават да се докосват. Връщате още веднъж ръцете вляво, после вдясно и пак вляво.

После потърквате леко дясната китка напред върху лявата сякаш драсвате клечка кибрит или сякаш изкарвате изкри между китките (започва символичното запалване на огъня на пещта), повторете още 2 пъти (общо 3 драсвания), в същото време разтваряте пръстите на краката, но не много силно (това е само лек момент за внимание). Повтаряте поредицата още веднъж, като пак започвате от левия хълбок.

Стъпка наляво с левия крак около петата, пръстите сочат наляво. Правите малка стъпка с десния крак и завъртате левия напред, заставате отново в стойка на войн с тяло гледащо напред.

Стъпка напред на прътите на левия крак, после се поклащата непред върху възглавничките на левия крак 3 пъти, като разтваряте пръстите на краката. Стъпка напред с десния крак и повтаряте същото движение.

Поставяте изправените длани гледащи към пода пред хълбоците точно над стъпалата. Правит три вътрешни кръга с левия крак като запазвате допира на цялото стъпало с пода, сякаш го изследвате, в същото врме лявата ръка следва кръговете на крака на нивото на хълбока, дланите продължават да гледат надолу. След третия кръг драскате с ходилото по пода назад 2 пъти (сякаш остъргвате енергия като в серията за намерението).

Повтаряте цялата последователност от дясната страна.

Повторете кръговете с ръцете и краката и остъргванията описани горе още веднъж, общо 2 пъти.

Описвате голям кръг навън с лявата ръка на нивото на хълбока и с крак плъзгащ се по пода, в същото време се въртите около десния крак на 90 градуса наляво сякаш разширявате кръга. Същото движение изпълнявате и с десния крак, но без да завъртате тялото (приключвате завъртени на 90градуса наляво спрямо първоначалната посока. Всички в групата са с насочени напред ръце, гледащи към центъра на кръга. Няколко секунди всеки наблюдава ръцете на намиращия се пред него).

Вдишвате дълбоко, дланите продължават да гледат надолу, придърпвате леко ръцете назад. Издишвате и изнасяте ръцете леко напред, пръстите сочат напред. Вдишайте и преместете раменете и левия лакът наляво, но без да се движите от хълбока, сякаш нещо издърпва раменете по права линия. Издишайте и се върнете в начална позиция. Повторете същото надясно.

Вдишайте и преместете раменете и левия лакът изнесен отново наляво, но завъртате лявата длан да гледа нагоре. Издишвате и се преместете надясно, дясното рамо и лакът са изнесени надясно, лявата длан гледа надолу, дясната нагоре.

Повторете още 2 пъти, общо три такива движения.

Вдишайте, поставете ръцете с дланите нагоре пред тялото, дясната ръка се изтегля леко назад, дланта гледа нагоре. Изнасяте ръката право напред от лакътя (като във видео 2.6) и поднасяте дланта пред лицето. Наблюдавате дланта и вдишвате, издишвате, свивате дланта в юмрук, завъртате китката, завъртате подлакътника така, че пръстите да гледат надясно, а ръката да сочи надолу, с лявата ръка поставена на дясното рамо избутвате и завъртате тялото от кръста, юмрука на дясната ръка застава зад десния жизнен център отзад. Вдишвате изнасяте двете ръце непред описвайки красиви дъги, дланите гледат нагоре на нивото на хълбоците.

Повтаряте същото с лява ръка.

(Следващото движение е от видео 2.4)

Разтърсвате дланите и ръцете. Продължавате да вибрирате с ръцете, правите външен кръг нагоре с лява ръка, после пред тялото, надоу, в същото време се завъртате около десния крак на 180 градуса (сега всички са с гръб към кръга), като пристъпвате с левия крак. Изтегляте левия лакът наляво, подготвяте се за удар горе вдясно и с мощен удар пронизвате вдясно, едновременно правите лек скок надясно.

Скок на обратно като връщате левия лакът и ръка обратно. Вибрирате отново двете ръце и въртите лява ръка отпред и нагоре в обратен на предишния кръг, когато ръката се върне в долно положение около хълбока издърпвате лакътя нагоре вляво. От тук бавно, с едновременно издишване, пронизвате долу вдясно.

Повтяряте това движение с дясната ръка като завършите с дясна ръка пред левия хълбок (след второто завъртане на 180 градуса всички участници гледат към центъра на кръга).

Вдишвате и завъртате двете ръце по кръг към десния крак, после обратно оформяйки енергийно кълбо. Правите загребващо движение с лява ръка напред следвана от дясната, завъртате енергийното кълбо напред. Поставете това енергийно кълбо с ръце върху гръдния кош като го разтриете или придърпате. Вдишвате, отваряте ръцете от гръдния кош (китките остават допрени върху него) и с издишване изтласквате ръцете напрд, кото правите скок напред.

С този скок стеснявате диаметъра на кръга, който е своеобразна пещ. След това всички участници сядат на земята и с гърба си оформят кръг, който представлява символична пещ, в която гори огън запален от общото намерение на групата. Всеки от участниците с раменете е опрян до съседните двама участници. В това положение всеки от участниците прави преглед на последния ден или на последната седмица, или на някой момент от живота си.

Прегледа продължава 15 минути, или колкото се уговорите. След това, символично изгаряте прегледаните спомени в огъня на образуваната от групата пещ. В края на прегледа всички заедно изпълняват общо помитащо движение с вдишване и издишване. След издишването главата се връща с лице насочено напред. В това положение приключва паса.

Трети вариант

(Изпълнява се индивидуално или от група участници разположени в кръг в положение седнали на стол, гърбът е изправен, без да се обляга, краката на ширината на раменете, стъпили здраво на пода без напрежение. Ако е група, устастниците гледат през цялото време към центъра на кръга. Всички описани паси се изпълняват в седнало положение.)

Подръпвате мембраните между пръстите на лявата ръка с пръстите на дясната (като във видео 1.4) но само веднъж и последователно за всяка мембрана. Същото с дясна ръка.

Ръцете до левия хълбок. Дланите са разпъложени като в начално положение на видео1.3 (но изнесени до левия хълбок, лявата китка отдолу). Китките се докосват. Като описват дъга пред тялото ръцете се преместват в същото положение до десия хълбок, като сега дясната е отдолу и продължават да се докосват. Връщате още веднъж ръцете вляво, после вдясно и пак вляво.

После потърквате леко дясната китка напред върху лявата сякаш драсвате клечка кибрит или сякаш изкарвате изкри между китките, повторете още 2 пъти (общо 3 драсвания), в същото време разтваряте пръстите на краката, но не много силно (това е само лек момент за внимание). Повтаряте поредицата още веднъж, като пак започвате от левия хълбок.

Стъпвате на пръстите на левия крак, после упражнявате натиск върху възглавничките на левия крак 3 пъти, като разтваряте пръстите на краката. Повтаряте същото с десния крак.

Поставяте изправените длани гледащи към пода точно над стъпалата. Правит три вътрешни кръга с левия крак като запазвате допира на цялото стъпало с пода, сякаш го изследвате, в същото врме лявата ръка следва кръговете на крака сякаш се плъзга по маса, дланите продължават да гледат надолу. След третия кръг драскате с ходилото по пода назад 2 пъти (сякаш остъргвате енергия като в серията за намерението).

Повтаряте цялата последователност от дясната страна.

Повторете кръговете с ръцете и краката и остъргванията описани горе още веднъж, общо 2 пъти.

Описвате голям кръг навън с лявата ръка на нивото на хълбока и с крак плъзгащ се по пода. Същото движение изпълнявате и с десния крак.

Вдишвате дълбоко, дланите продължават да гледат надолу, придърпвате леко ръцете назад. Издишвате и изнасяте ръцете леко напред, пръстите сочат напред. Вдишайте и преместете раменете и левия лакът наляво, но без да се движите от хълбока, сякаш нещо издърпва раменете по права линия. Издишайте и се върнете в начална позиция. Повторете същото надясно.

Вдишайте и преместете раменете и левия лакът изнесен отново наляво, но завъртате лявата длан да гледа нагоре. Издишвате и се преместете надясно, дясното рамо и лакът са изнесени надясно, лявата длан гледа надолу, дясната нагоре.

Повторете още 2 пъти, общо три такива движения.

Вдишайте, поставете ръцете с дланите нагоре пред тялото, дясната ръка се изтегля леко назад, дланта гледа нагоре. Изнасяте ръката право напред от лакътя (като във видео 2.6) и поднасяте дланта пред лицето. Наблюдавате дланта и вдишвате, издишвате, свивате дланта в юмрук, завъртате китката, завъртате подлакътника така, че пръстите да гледат надясно, а ръката да сочи надолу, с лявата ръка поставена на дясното рамо избутвате и завъртате тялото от кръста, юмрука на дясната ръка застава зад десния жизнен център отзад. Вдишвате изнасяте двете ръце непред описвайки красиви дъги, дланите гледат нагоре на нивото на хълбоците.

Повтаряте същото с лява ръка.

(Следващото движение е от видео2.4)

Разтърсвате дланите и ръцете. Продължавате да вибрирате с ръцете, правите външен кръг нагоре с лява ръка, после пред тялото, надоу. Изтегляте левия лакът наляво, подготвяте се за удар горе вдясно и с мощен удар пронизвате вдясно. Връщате левия лакът и ръка обратно. Вибрирате отново двете ръце и въртите лява ръка отпред и нагоре в обратен на предишния кръг, когато ръката се върне в долно положение около хълбока издърпвате лакътя нагоре вляво. От тук бавно, с едновременно издишване, пронизвате долу вдясно.

Повтяряте това движение с дясната ръка като завършите с дясна ръка пред левия хълбок.

Вдишвате и завъртате двете ръце по кръг към десния крак, после обратно оформяйки енергийно кълбо. Правите загребващо движение с лява ръка напред следвана от дясната, завъртате енергийното кълбо напред. Поставете това енергийно кълбо с ръце върху гръдния кош като го разтриете или придърпате. Вдишвате, отваряте ръцете от гръдния кош (китките остават допрени върху него) и с издишване изтласквате ръцете напред.

Author signature

-V-