Пасове от семинара в Рим - юни 2005 г.

Най-напред искам да се обърна към хората, които превеждат и описват паси в този форум. Тези описания ми помогнаха много.Пиша това като средство, с което да изразя огромната си благодарност към тях и към всички и всичко, които и което ми помага по пътя ми.

Това е описание на проведения през юни workshop в Рим. Каквото и да опиша, го приемете единствено като моя позиция. Ще се опитам да пресъздам това, което видях и усетих от моето ниво на осъзнаване на тази практика. Възможно е да съм объркал някои неща, така че всякакви забележки и коментари от други участници в семинара бих приел с благодарност. Както и забележки и коментари на други, които не са участвали:)

Темата на семинара беше "Личната сила". Въпроса "Какво е личната сила?" беше задаван на участниците три пъти по време на семинара - един път в началото, втори път - след еднодневно практикуване на пасите и трети път - в самия край. Всеки от участниците трябваше да запише отговора си в своя бележник. Отговорите бяха много различни, в зависимост от индивидуалността и енергийното състоявие на отговарящите.

Бяха показани няколко групи движения, свързани с осъзнаването и укрепването на Личната сила. Както си му е редът между хората, ще се опитам да ги систематизирам. Тази класификация не е хронологична, защото движенията бяха показвани в ред, който не е този на систематизирането им от мен.

Едната група от движения бих нарекъл групата на Небесните тела: това бяха формите на Луната, Земята и Слънцето. Тези пасове са показвани на предишни семинари, така че няма да се спирам над тях.

Струва ми се, че са малко видоизменени, но наистина е малко. Както каза инструктурката, идеята им е била да скъсят колкото се може Земния и Слънчевия пас, а да запазят колкото се може по-дълъг Лунния. Според думите на инструктурката по отношение на Лунната форма "Нещо в нас усеща, че все още принадлежим към деня заради отразената от Луната слънчева светлина.

Усещаме връзката си с нещо извън нас, нещо което сме загубили преди време. Връзката с Луната и Слънцето ни напомня какви сме били. Луната е най-близкото до нас небесно тяло. Тя влияе на всичко в нас и около нас. Можем да усетим това физическо влияние. Формата на Луната подсилва усещането."

В самия край на семинара беше показан много интересен пас. Не знам как да нарека разговор между трима души. Между двама е диалог, за това ще нарека разговора между трима триалог. Тази форма представлява триалог между трите космически тела - Луната, Земята и Слънцето. Играе се от трима души, като в началото всеки от тримата представя някое от небесните тела по избор.

След известно време на упражняване на паса, ролите се завъртат или разменят и така докато всеки се изреди да играе трите тела. Основния елемент в паса е изиграването от всеки на откъс от формата на съответното същество, което играчът представлява. Откъса е кратък - едно или две движения. След това следващия играч изиграва откъс от едноименната форма на своето същество и така тримата се изреждат в кръг.

Идеята е да се почувства кръстосаната връзка между пасите и от там - между самите същества. На движението, изиграно от предишния играч трябва да се отговори с движение, което чувстваш като отговор или като енергийно продължение. Играчите трябва да са навлезли в състояние в което да не се замислят над въпроса "Кое движение беше от този пас? Кое не съм играл? и т.н." Просто трябва да се остави тялото да отговаря.

Другата група от движения беше свързана с т.нар. El Colmo момент. Мисля че El Colmo в превод е нещо от рода на Кулминацията, но това не е важно. Смисълът на израза е "Момент на изблик, в който ние сме 100% сигурни, че сме прави, че човекът срещу нас е идиот, че е тъп, че не разбира нищо и нашето огромно желание е да вкараме собствения си мозък в неговата черепна кутия, да го накараме да мисли като нас. Дори не мислим дали е за негово добро, просто желанието ни да му (й) втълпим нашето разбиране обзема цялото ни същество. Това е момента, в който ние се изживяваме като съдници, като единствено имащите право да определяме кое е добро и кое - не, кое е правилно и редно и т.н."

Във връзка с El Colmo момента бяха разигравани т.нар. "Сцени с Режисьор и двама свидетели". При подготовката и периодично при разиграването на сцените се изиграва редуциран вариант на Слънчевата форма.

Освен тези известни вече сцени, беше игран и един нов за мен пас, който се изпълнява от трима души и който е един вид пантомимично представяне на това, което правим ежедневно и циклично - систематично подготовяме условията, реализираме нашия El Colmo момент, търсим близки и познати, които да изразят съгласие с нашата позиция. От друга страна подкрепяме близките си в техните El Colmo моменти и заедно с тях нападаме потърпевшия.

От трета страна, като потърпевши, се борим с всичката си налична енергия да отстояваме безсмислените си позиции само защото са наши ... или изглеждат като наши... В края на ситуацията всички участници са пропиляли безумно огромно количество енергия. Всеки осъзнава това ... За съжаление на другия ден отново се хвърляме в подобна битка и ставаме роби на цикличността.

На края споменавам един пас, който всъщност беше представен в началото и по-късно през следващите дни не беше игран. Инструкторите казаха, че може да се прави сутрин, като всяко от движенията се повтаря около минута и така пасът спомага за пробуждането на тялото и достатъчно сила, за да стигнем до яснотата, да си отговорим на въпросите сами.

Следва изброяването на движенията в реда в който бяха показани:

1. Подготвителен пас за триото за El Colmo

Описание:

Движенията са като в движенията за Раздвижване и Събиране на Енергията на Намерението и Уестуудската серия от книгата:

1. Събиране на енергията с крака. Краката бръсват последователно със стъпалата едно към друго и нагоре към бедрата. Движение 6 от Серията за подготовка на Намерението.

2. Изритване назад на буца кал от краката назад. При изритването кракът се задвижва от таза, така че бедрото да участва активно. Движение 15 от Серията за подготовка на Намерението.

3. Походка на силата. Ръцете са от двете страни на тялото с пръсти присвити, като че държат голяма топка, обърнати към тялото. Гръбначния стълб е опънат, като раменете са леко приведени напред. Краката се повдигат възможно най-високо, като при движението на коляното нагоре стъпалото застава в шпиц. Движение 8 от Серията за подготовка на Намерението.

4. Загребване на енергията зад левия жизнен център с лява ръка и изстрелването й пред левия жизнен център като нож. Повтаря се с дясна ръка. Движение 33 от Уестуудската серия.

5. Хващане на нещо точно зад врата в юмрук и запращането му напред пред лицето с отворена длан. Ръцете се редуват. Докато едната хваща и изхвърля, другата е пред съответния жизнен център. Движение 32 от Уестуудската серия.

6. Лявата ръка е до главата с длан към ухото и пръсти, сочещи нагорe. Дясната, с длан към тялото и пръсти, сочещи надолу е до десния жизнен център. Лява ръка, със извъртане на дланта навън, удря с върховете на пръстите нагоре. Дясна ръка, също със завъртане навън, удря надолу. В крайна позиция двете ръце хващат в юмрук енергията и със усилие я пренасят върху съответния си жизнен център отпред. Втриват енергията в центровете. Движение 31 от Серията за подготовка на Намерението.

7. Ръцете, кръстосани една върху друга се полагат върху корема под пъпа. Стои се така и се осмислят действията ни.

2. Пас за пробуждане и яснота

Инструкторите казаха, че ако при изпълнение на някое движение не се чувстваме добре, значи не го изпълняваме правилно. Всяко от движенията се изпълнява около минута. Не съм много сигурен, дали това не се отнася само за движенията, разтриващи главата или за целия пас. Във всеки случай, движенията бяха изпълнявани многократно. Условието, както при всички пасове, е да ги правиш колкото пъти и колкото дълго иска тялото ти.

Описание:

1. Започваме седнали, с крака напред, леко свити в коленете.

2. С дясна ръка, чиито пръсти са във форма като че ли държат голяма топка притискаме и разтриваме отдолу основата на пръстите на ляв крак там, където се свързват с предната възглавничка на стъпалото.

3. С двете ръце разтваряме пръстите на левия крак като последователно ги огделяме един от друг - отваряме ги широко като ветрило, като слънчеви лъчи.

4. С дясната ръка изцеждаме излишната енергия последователно от каналите между кутрето и безименния пръст, безименния и средния, средния и показалеца и показалеца и палеца на същия крак. След изцеждането на всеки канал правим изтръскващо движение с лавата ръка. Левият крак е със стъпало обърнато към земята, а десния е прострян напред.

5. Изтръскваме двете ръце заедно и последователно.

6. Поставяме стъпалото на левия крак на пода.Повдигаме и спускаме пръстите на крака, като ги движим от основата им при предната възглавничка на стъпалото.При повдигането вдишваме, при спускането издишваме.СТремим се да усетим и контролираме движението на всеки пръст поотделно. Можем да се опитаме да вдигаме и спускаме всеки пръст поотделно.

7. Стъпалото е изцяло на земята. Прибираме върховете на пръстите, плъзгайки ги по земята към предната възглавничка на стъпалото. Вприбрано състояние пръстите образуват мъничък свод. Вдишваме. При издишване отпускаме пръстите напред в нормално положение.

8. Двете ръце обхващат от своята страна глезена на левия крак, като палеца е от едната страна на глезена, а останалите пръсти са подредени и притискат от другата страна по дъга, която започва над кокалчето на глезена , напред и надолу около него.При това положение, при вдишване стъпалото, оставайки опряно с петата на пода, се повдига нагоре и назад докъдето е възможно. Издишваме и спускаме стъпалото на пода.

9. Левият крак се отпуска на пода леко сгънат в коляното, което също лежи на пода. Започва се притискане на крака от глезена през коляното към левия жизнен център с ръце.

Притискането се извършва с длани надолу и напред когато са при глезена, като пръстите се свиват отдолу към дланта като за юмрук без участието на палеца и стискат дясната част на крака, която в случая гледа нагоре. Нещо като една популярна закачка "Циганска целувка". Редуват се една след друга, като се придвижват нагоре към левия жизнен център.

10. Изпълняват се движенията от 2 до 9 огледално.

11. Седейки изпъваме двата крака напред, успоредни един на друг, в контрашпиц. Стъпалата са с долната част напред, а пръстите сочат нагоре.

12. Последователно изпъваме в шпиц и прибираме в контрашпиц на всеки крак. Редуваме двата крака, като усещаме движението от таза.

13. Сгъваме леко коляното на десния крак, оставяйки го на пода и прибираме стъпалото на десния крак към коляното на левия. Оставяме десния крак да лежи естествено на пода.

14. Левия крак се изпъва в шпиц, тялото се навежда възможно по-напред, главата се навежда към коляното на левия крак, двете ръце са или в страни от коляното на левия крак с длани опрени на пода или са хванали левия крак над глезена в зависимост от удобството на практикуващия. Вдишваме и издишаме дълбоко в това положение.

15. Продължава се предишното движение с единствената разлика, че стъпалото на левия крак се прибира в контрашпиц.

16. С върховете на пръстите на двете ръце потупваме предната част (по отношение на движение напред на изправено тяло) на левия крак, която в случая е насочена нагоре, започвайки от глезена през коляното към таза. Пръстите на ръцете са в положение сякаш пишат по клавиатура, но потупват по-силно.

17. Повтаряме движенията от 11 до 16 огледално за десния крак.

18. Изпъваме двата крака напред и лягаме по гръб.

19. С лява ръка подхващаме левия крак зад коляното, повдигаме крака, изнасяме го на ляво, после подобно на серията Бягащия човек, плисваме енергия върху десния крак. Връщаме стъпалото н алевия кракв ляво над коляното на десния, сгънат в коляното, със стъпало, гледащо към пода. От тук, сякаш загребвайки нещо със стъпалото, го изнасяме в шпиц напред и след това, докато от шпиц преминава в контрашпиц, изправяме левия крак вертикално нагоре доколкото можем и ни е удобно.

20. Така стъпалото на левия крак сочи към тавана (респ. - небето). В същото време прибираме десния крак като го сгъваме в коляното, така, че да стъпи с цяло ходило на пода близо до таза. Ръцете за удобство и устойчивост могат да се поставят под таза. Дишаме дълбоко, като усещаме дишането като че ли минава през стъпалото на левия крак, което е насочено нагоре.

21. Повдигаме ръцете и потупваме задната (по отношение на движение напред на изправено тяло) част на крака, започвайки от глезена през голяното към таза.

22. Повтаряме 18 до 21 огледално.

23. Изнасяме левия крак наляво, после надясно така, че да прескочи изпънатия напред десен крак и да легне, сгънат в коляното, върху него, като коляното сочи надясно. В същото време двете ръце се изнасят в двете съответни им посоки встрани перпендикулярно на тялото с длани нагоре.

24. Дясната ръка се завърта пред тялото наляво към левия жизнен център. От там, с върховете на пръстите, започва почукване върху гръдния кош по посока на лявото рамо. Почукването обхваща лявата половина на гръдния кош и с него се цели да се раздвижи и прочисти въздуха в дробовете ни, застоял от непълното дишане, което правим обикновено. Дишаме дълбоко.

25. Прибираме левия крак, сгънат в коляното, пред тялото, като го обгръщаме с двете ръце и силно го притискаме към себе си.

26. Повтаряме огледално 23 до 25 огледално.

27. Заставаме в седнало положение. Десният крак е сгънат в коляното, което лежи на пода, а стъпалото му е насочено наляво и се намира близо до лявата част на таза. Левият крак е в шпиц, преметнат над и вдясно от десния крак, с пръсти стъпили на пода в дясно от дясното коляно. Ръцете са подпрени назад и изпънати в лактите. Главата е обърната наляво. Вдишваме.

28. При издишването нялото се наклонява назад, като ръцете се сгъват в лактите, а краката се повдигат едновременно от таза над земята и се превъртат във въздуха така, че да застанат огледално на положението си от 27. Главата се обръща надясно. Вдишваме.

29. Повтаряме 27 и 28 няколко пъти.

30. Заставаме в седнало положение с допрени стъпала.

31. С палец отдолу и показалец отгоре (с цялата му втора фаланга) щипем веждите. Всяка ръка - съответната вежда, като започваме от частта, която е близо до носа и навън, после обратно - навътре и т.н. Събуждаме и разкрасяваме веждите и очите.

32. Правим поредица резки и бързи вдишвания и издишвания със сбърчен нос.

33. С цялата първа фаланга на показалците енергично разтриваме скулите точно от двете страни на носа, като движим пръстите нагоре-надолу.

34. С палците отпред и върховете на останалите пръсти отзад пощипваме крайчетата на ушните миди отгоре надолу и обратно.

35. Притискаме задната част на главата с върховете на пръстите, като палците са в ямките в основата на черепа отзад, а останалите пръсти са подредени във вертикална линия по черепа нагоре. Разтриваме енергично задната част на черепа, без да местим пръстите. Всъщност се движи скалпа заедно с пръстите, които запазват относителното си положение един спрямо друг и го притискат.

36. Продължавайки изпълнението на горното движение накланяме тялото наляво. Само лявата ръка продължава разтриването. Дясната спира движението си, като остава в непроменено положение. Вдишваме.

37. Връщаме тялото в изправено положение. Издишваме и разтриваме с двете ръце.

38. Накланяме тялото надясно, като спираме разтриването с лява ръка без да я отстраняваме от мястото й, но продължаваме разтриването с дясна ръка. Вдишваме.

39. Връщаме тялото в изправено положение. Издишваме и разтриваме с двете ръце.

40. Повтаряме 36 до 39 няколко пъти.

41. Отпускаме ръцете надолу. Седим и усещаме как виждаме с тила си всичко зад нас.

3. Трио за El Colmo

Описание:

Играе се от трима души. Единият, условно го наричам № 1, е човекът, който формално предизвиква El Colmo момента. Той е активния El Colmo вдъхновител на сценката. Следващият, № 2, е опонентът на № 1. Формално погледнато той би могъл да бъде наречен жертва на № 1, но всъщност има точно толкова принос за ситуацията, колкото и № 1.

Той отвръща с груба сила на опитите на № 1 да вкара мислите си в главата му. Третият участник, № 3, е близък, приятел или просто познат на № 1. Той играе ролята на съдник на ситуацията. Към него № 1 се обръща, за да потърси съгласието на друг със собствената му позиция. Нему е нужно това съгласие, иначе много по-бързо би осъзнал истинската стойност на момента. № 3 се явява катализатор и продължител на El Colmo и за двете спорещи страни.

1. № 1 и № 2 са застанали с гръб един към друг и правят нещо обичайно в ежедневието си. И двамата изпълняват едно и също движение. От основна стойка на ездач и ръце изнесени пред тялото, като частта им от лактите до върховете на пръстите сти вертикално и успоредно от двете страни на тялото. Дланите са обърнати една към друга и са на нивото на очите, но на ширината на раменете.

Дясна ръка се придвижва наляво до лявото рамо, като се запазва вертикалността на частта от лакътя до пръстите. След това се нръща обратно, като лява тръгва на дясно. Така последователно дланите преминавот пред лицето и се получава нещо като ежедневния ни танц с вътрешния диалог.

2. Двамата пристъпят назад и се сблъскват гръб с гръб, като продължават движението на ръцете.

3. Стресват се и с подскок се обръщат един към друг. Движението на ръцете продължава, като лявата ръка на единия се движи с дясната на другия и обратно. Получава се така, че ръцете на двамата играча се движат успоредно една с друга.

4. Започват усилено да движат ръцете си - започва спора.

5. № 2 започва да атакува № 1. № 1 блокира атаката на № 2. И атакуването и блокирането става от основна стойка със замах на ръката, свита в юмрук, който гледа с дланта надолу. Ръката е в дъга, леко свита в лакътя. Ударът е формален по дъга отвън навътре и отгоре надолу към главата на противника. Блокирането е с ръка в същото положение, но отвътре навън и отдолу нагоре.

Минимум контакт. № 2 атакува с лява ръка, № 1 блокира с дясна, № 2 атакува с дясна, № 1 блокира с лява. Отново атака от № 2 с лява и после с дясна ръка и съответното блокиране от № 1.

6. Същите четири атакумащи удара се повтарят, като атакува № 1, а блокира № 2.

7. Повтарят се стъпки 5 и 6.

8. № 2 атакува и № 1 отковаря по същия начин, но всичко става с придвижване стъпка по стъпка. При атакуването с лява ръка атакуващия прави стъпка напред с десен крак, дясна ръка - ляв крак. При блокирането с дясна ръка блокиращия прави стъпка назад с ляв крак, лява ръка - десен крак. Така № 2 прави четири атакуващи удара и четири стъпки напред, а № 1 прави четири блокиращи удара и четири стъпки назад.

9. № 1 атакува, а № 2 блокира както при 8.

10. Повтарят се 8 и 9.

11. С подскок двамата застават един срещу друг в основна поза с ръце на кръста на буквата Ф.

12. № 1 се ядосва и тръгва настрани, като прави кратки отсечени удари във въздуха с върховете на пръстите на краката си - с ляв крак - напред, надолу и в дясно, с десен крак - напред, надолу и в ляво. Казва си: "Това е! Не мога повече! Този нищо не възприема! Опитах всичко, но нищо не може да влезе в дървената му глава!"

13. В това време, докато двамата са спорили, № 3 стои на страна и изпълнява следната последователност бавно и спокойно:

- Ритане на енергията напред последователно с десен и ляв крак - три пъти. С десен на дясно, с ляв на ляво - три пъти. С десен назад и с ляв - назад - три пъти.

- Въртене с ръце. Започва три пъти с дясна ръка. После - три пъти с лява ръка. На последния мах с лява ръка, се завърта на 180 градуса по часовниковата стрелка, гледано отгоре. Два пъти мах с дясна ръка, два пъти мах с лява. На втория мах с лява ръка се завърта пак по посока на часовниковата стрелка, гледано отгоре и застава в изходна посока. Мах с дясна ръка - един път, мах с лява ръка - един път.

- Приключва с положени ръце върху корема. В този момент, № 1 изпълнявайки късите удари с крак напред, идва при него, за да търси подкрепата му.

14. № 2 започва да изпълнява същите движения, които е изпълнявал № 3 до момента, описани в т. 13. Той осмисля ситуацията, в която е попаднал.

15. В това № 1 и № 3 разговарят. Движенията им са същите както на № 1 и № 2 в т. 3. Движат ръцете си в синхрон, обърнати с лице един към друг.

16. Изпълняват събиране на енергията с крака от слънчевия пас.

17. Изпълняват изритване на кал назад от слънчевия пас.

18. Изпълняват походката на Силата бавно на място.

19. Изпълняват хващане на енергията зад бъбреците и хвърлянето й като нож на ниво долен пръстен от подготвителните движения. Изпълняват я с едноименните си ръце.

20. Изпълняват хващане на енергията зад врата и хвърлянето й като нож напред на нивото на Центъра за Вземане на Решения. Изпълняват с едноименни ръце.

21. С подскок се обръщат и застават в атакуваща поза, един до друг в линия и с лице перпендикулярно към № 2.

22. В същото време № 2 се обръща с лице към тях и застава в атакуваща поза. Атакуващата поза е вероятно взаимствана от източни бойни изкуства: Десен крак напред, стъпил на пръсти. Ляв крак поема тежестта на тялото, стъпалото здраво стъпило на пода, леко завъртяно с пръстите наляво.

Почти перпендикулярно на дясното стъпало. Дланите на двете ръце изпънати, леко обърнати напред, пръстите сочат нагоре. И двете ръце са пред тялото. Лявата е по-високо и малко по в ляво от вертикалната ос на тялото. Дясната е по-ниско и по-напред, пред стомаха.
Всички участици изпълняват едновременно следващите движения.

23. Ръцете разменят позициите си със завъртане по вертикална плоскост в посока напред, нагоре, назад, надолу. Краката остават в същото положение.

24. Стъпка с десен крака назад. Ръцете отново се завъртат и сменят положението си.

25. Стъпка с десен крака надясно и напред. Ляв крак надясно и застава отзад, поемайки тежестта на тялото. В същото време ръцете се завъртат в гореописаната посока и застават - дясна горе, лява - долу.

26. Стъпка с ляв крак напред и наляво. Десен крак се придвижва наляво и назад, заставайки зад левия и поемайки тежестта на тялото. Ръцете правят отново завъртане. В края лявата е по-високо, а дясната - по-ниско, както в 22. Разликата от 22 е че левият крак е напред, а не десния. При всички гореописани движения крака, който е отпред е стъпил на пръсти.

27. От това положение, тежестта се пренася върху левия крака и се нанася ритник с десния крак напред и нагоре, както при северния вятър.

28. Десния крак се изнася назад и отново поема тежестта. Правят се две последователни отстъпвания назад с десния крак. Левия го следва. Двете ръце сякаш дърпат въже от популярната игра.

29. Отново се изпълнява 27 и се застава в нападателната позиция от края на 26.

30. Тежестта се пренася на левия крак и се прави стъпка с десен напред, сякаш прекрачваме висока ограда. Стъпката е висока и широка. В края сме в основно положение, завъртени на 90 градуса на дясно от оста, която ни свързва с отсрещния играч.

31. Прекрачваме преграда с левия крак, като този път завъртането е на 180 градуса надясно. В края сме застанали с лице на 90 градуса надясно от оста, която ни свързва с отсрещния играч.

32. Прекрачваме преградата на обратно с левия крак на 90 градуса на ляво. В края сме в основна поза на една ръка разстояние един от друг. № 1 и № 3 са застанали рамо до рамо, като № 1 е в дясно от № 2 гледано с техните очи, а № 2 е в средата между тях и с лице към тях.

33. № 2 напада с дясна ръка. № 1 и № 3 едновременно блокират с лява. № 2 напада с лява, № 1 и № 3 блокират едновременно с дясна. Още веднъж същото.

34. № 1 натиска с дясната си ръка, която блокира нападащата лява на № 2, надясно и надолу, гледано от негова страна. Това движение извърта № 2 наляво на 90 градуса, гледано от негова страна. При извъртането № 2 се навежда под прав ъгъл от кръста (тялото му от кръста нагоре е в хоризонтално положение) и отпуска ръцете си към пода.

35. № 1 и № 3 удрят с левите си ръце в посока над и в ляво от тялото на № 2. В края на удара те са застанали полуобълрнати в посоката, в която е обърнат и №2 и сякаш са го ппрегърнали с левите си ръце през гърба без да го докосват.

36. № 2 изнася лакътя на дясната си ръка нагоре и назад. По този начин удря отдолу нагоре № 3. При удара № 2 се извърта на 90 градуса надясно, гледано от негова позиция и застава отново с лице към № 1 и № 3. При извъртането, с лявата си ръка нанася удар отдолу нагоре и към № 1.

37. № 1 и № 3 едновременно удрят № 2 с десните си юмруци с прав удар в гърдите, от което № 2 разтваря ръце и отстъпва една крачка назад..

38. Тримата участници застават за миг в основна поза и се замислят какво се е случило. Следващите движения отново се изпълняват в синхрон от тримата играчи. Движението е точно, както е описано в книгата Магическите пасове.

39. С вдишване се поднася лява ръка напред.

40. Започва издишване при което ръката се свива в юмрук. Нанася се удар с лакътя назад. Нанася се удар с юмрука в дясно пред тялото с максимално близка ръка до тялото. Нанася се удар с юмрука по дъга наляво и назад. Тук издишването завършва с отварянето на юмрука и пускането на това, което държи.

41. Вдишва се дълбоко с лява ръка назад и разперени пръсти и длан обърната надолу.

42. Започва издишване при което: Лява ръка прави три загребващи движения зад тялото само от китката. Хващане с юмрук на това, което сме загребали. Ръката, свита в юмрук описва дъга от ляво надасно на нивото на долния пояс от там, където е загребала до дясната страна на таза, от там дъгата се променя нагоре покрай дясното рамо, напред пред Центъра за взимане на решения, като в това време юмрука е завъртян така, че нанася удар с опакото на дланта, както е свит върху точка на една ръка разстояние пред центъра за вземане на решенията отгоре надолу.

43. Отваря се дланта и пуска това, което държи. Вдишваме.

44. Издишваме и спускаме ръката надолу, наляво, нагоре, надясно и напред и и с голяма сила я стоварваме с отворена длан върху мястото, където пусна нещото, което носеше. Приключваме издишването.

45. И тримата играчи остават малко в това положение и осъзнават цялата ситуация, разбират какво се е случило.

След това се разделят, за да попаднат утре в същата ситуация.

4. Форма на Слънцето

Почти няма промени от описаната в сайта.

1. Започва със събиране на енергията с краката. Движение 6 от Серията за подготовка на Намерението.

2. Изритване на кал назад. Движение 15 от Серията за подготовка на Намерението.

3. Трикратно ритане напред - ляв, десен крак, ляв -наляво, десен - надясно, назад - ляв, десен крак. Подобно на движение 11 от Серията за подготовка на Намерението.

4. Ритане напред и нагоре с ляв крак, веднага последвано от ритане назад с десен крак. Това три пъти. После Ритане напред и нагоре с десен крак, последвано веднага от ритане назад с ляв крак. Също три пъти. Подобно на движение 9 от Серията за подготовка на Намерението.

5. Обръщане на 90 градуса наляво. Повтаряне на 4.

6. Повтаря се 5 докато тялото заеме изходна посока, т.е. докато се направи пълен крък.

7. Походка на силата, която започва бавно, забързва се, преминава в бягане на място, бягане с обикаляне, бягане на място, забавяне и спиране.

8. Вдигане на енергията от стъпалата с двете ръце към жизнените центрове. Движение 10 от Серията за подготовка на Намерението.

9. От кръстосани пред тялото ръце започваме вдишване като разтваряме ръцете настрани и ги изнасяме над главата, където отново се кръстосват. Завършваме издишването и задържаме дъха. Спускаме ръцете надолу пред тялото, настрани и нагоре в начална позиция.

Това движение е съпроводено от мляскане с устата. При ръце горе правим преглъщане и започваме издишване, като в това време ръцете се спускат надолу и назад. Издишването завършва с леко приведено напред тяло, ръце надолу и леко назад, длани обърнати назад.Издишва се максимално дълбоко.

10. Ляв крак назад. Тялото полуобърнато наляво. Двете ръце стимулират левия жизнен център отпред и отзад с движение наподобяващо въртене на кпачки на буркани. Движение 21 от Серията за подготовка на Намерението.

11. Главата се завърта надясно и назад. започва бавно завъртане наляво и напред. По време на завъртането с очи се набелязват три точки, в които се съсредоточва вниманието и се запомнят в детайли.

12. Повтаря се стимулирането на жизнения център.

13. Повтаря се 11, но със затворени очи. Трите точки отново се фиксират, катоцелта е да ги видим с тялото си.

14. Отново се стимулира левия жизнен център.

15. Повтаря се 11 като този път се гледа с полуотворени очи. Идеята е да се видят трите обекта едновременно с очите и с тялото.

16. Повтарят се 10 до 15 огледално с дясната половина на тялото.

17. Започва се завъртане на ръцете както при разгряването. Подобно на Полукръг от енергия - Движение 22 от Серията за подготовка на Намерението, но ръката с изпъната китка започва движението си встрани от тялото, с широк полукръг минава напред, нагоре и към противоположното рамо, след което прави полукръг надолу и близо до тялото с извита назад под прав ъгъл китка. При достигане на изходното си положение прави удинично тръскане на китката. Докато едната ръка слиза надолу и тръска, другата се върти напред и нагоре.

Погледа следва ръката, която описва широк полукръг и се движи отдолу напред, нагоре и към противоположното рамо. Лява ръка, дясна, при лява се продължава завъртането с цялото тяло около дясна пета, докато се завъртим на 180 градуса назад, дясна, лява, дясна с продължаване на завъртането около лява пета на 180 градуса наляво до начална позиция. Повтаря се няколко пъти.

18. Същото се прави с обръщане първо на дясно и после на ляво.

19. Ръцете продължават кръговите си движения. Преминава се в движение напред и назад. При завъртане на дясна ръка се прави стъпка с ляв крак напред, после лява ръка - десен крак. Така четири стъпки напред и четири назад. Назад е същото - дясна ръка - ляв крак и лява ръка - десен крак.

20. Изправяме тялото, отпускаме ръцете надолу покрай тялото с длане напред. Повдигаме леко главата и усещаме пулсациите на слънцето, което огрява цялото ни същество до най-тъмната потайност на Аз-а.

5. Форма на Земята

Малко по-различна е. Описание:

1. Седим с крака на пред, сгънати в коленете, но не съвсем събрани пети. Двете ръце с длани нагоре са изпънати напред и над стъпалата. Дясната ръка се опира с върха на пръстите в ямката на лявото рамо. Вдишваме.

2. Дясната ръка намазва от рамото към китката на лява ръка, после към рамото и после към китката. През цялото време се издишва.

3. Дясна ръка заема начална позиция и вдишваме.

4. С издишване лява ръка намазва върху дясна от рамото към китката , към рамото, към китката. При връщането й към рамото за втори път, към лявото рамо тръгва и дясна ръка.

5. Двете ръце извършват поднасящо движение напред, тръгвайки от противоположните си рамене, като застават успоредно една на друга с гърбове на дланите към Земята между краката.

6. Обръщаме ръцете с длани към Земята и усещаме връзката с нея.

7. Двете ръце се повдигат напред и нагоре, като застават над главата с длани на горе. Стоим така и съзерцаваме небето и звездите.

8. Ръцете се спускат напред и надолу, като в същото време изнасяме краката назад. В края на движението сме застанали на четири крака в т.нар. поза "партер".

9. Накланяме тялото леко напред, като с корема чувстваме връзката със Земята. Повдигаме (стягаме) корема и връщаме тялото назад. Така три пъти.

10. От същата поза изтегляме лявото рамо напред, така че отваряма лявата страна на гръдния кош за връзка със Земята. Вдишваме дълбоко.Издишваме и връщаме тялото в изходно положение.

11. Същото изпълняваме с дясно рамо напред.

12. Изправяме тялото, като сядаме върху сгънатите си крака назад и прибираме ръцете до тялото надолу. От това положение накланяме тялото напред, а ръцете изнасяме назад и нагоре с длани, обърнати нагоре. Завъртаме тялото от кръста наляво. Главата също се извърта наляво и гледа наляво и нагоре. Ръцете се завъртат заедно с тялото. След това завъртаме тялото, ръцете и главата на дясно. Сънуваме, че летим. Правим това завъртане няколко пъти.

13. Изправяме тялото. Ръцете правят поднасящ жест напред. Все още сме седнали на краката си.

14. Издигаме ръцете напред и нагоре, като вдишваме с отворена уста. Ръцете с насочени нагоре длани са над главата . През тях гледаме небето. Завъртаме тялото от кръста наляво и надясно няколко пъти. Заедно въртим и ръцете около централната ветикална ос на тялото ни, наблюдавайки между отоворените палци и показалци небето. През цялото време се диша с отворена уста.

15. Сваляме ръцете надолу и изнасяме краката назад. Лягаме по корем с лице на ляво.

16. С лява ръка и ляв крак правим кръгове обратно на часовниковата стрелка, гледано отгоре. Галим Земята. Дясната ръка е спусната прокрай тялото, десния крак - изпънат.

17. Обръщаме се на дясно. Повтаряме галенето с дясна ръка и десен крак по часовниковата стрелка.

18. Обръщаме се по корем, като изнасяме двете ръце напред. Правим движение, сякаш плуваме "бруст". Друго виждане за движението е, че галим Земята с двете ръце и двата крака едновременно.

19. Прибираме двете ръце до тялото и изпъваме краката. Главата гледа на ляво. Лежим така и усещаме с корема и тялото си гравитацията, връзката със Земята.

20. Обръщаме главата надясно и повтаряме предишната точка.

21. Изнасяме дясна ръка напред и завъртаме тялото обратно на часовниковата стрелка по отношение на оста глава-пети, гледано откъм главата. С други думи, се завъртаме наляво през дясно рамо и лягаме по гръб. При завъртането усещаме с цялото си тяло контакта със Земята.

22. С дясната ръка правим широко движение, което започва от положението й напред от главата, завърта се успоредно на повърхността на Земята към краката, после преминава през дясно към ляво рамо. Там като че ли застава върху кълбо, разположено на гърдите ни и го гали от ляво на дясно. Крайното й положение е отдясно на кълбото, пред гърдите ни.

23. Същото движение се извършва с лява ръка. В края на движението двете ръце са застанали с пръсти нагоре пред гърдите, с леко присвити пръсти, сякаш подкрепят кълбото, разположено върху гърдите ни.

24. Двете ръце се завъртата по часовниковата стрелка, гледано отгоре. Така дясната идва под брадичката ни, а лявата е над пъпа.

25. Двете ръце се свиват в юмрук, сякаш хващат автомобилно кормило. Всъщност хващат Колелото на Времето и със сила го завъртатат обратно на часовниковата стрелка, гледано отгоре, на четвърт оборот, така че в края на движението двете ръце са в свити юмруци над съответния им жизнен център.

26. Отпускаме ръцете до тялото. Лежим и усещаме връзката си със Земята.

6. Форма на Луната

Според мен е същата, както е описана в сайта. Началото е леко съкратено. При загребванията в началото не се стига до коленете и стъпалата, а се свършва при долния пояс. Няма го сканирането с поглед на безкрайността.

В края втория пас на Синия Скаут се изпълнява едновременно с двете ръце три пъти удар наприд със съскане. След това си тръгваме напред и наляво.

7. "Сцени с Режисьор и двама свидетели"

Описание:

Упражнението се играе от трима души.

Упражнението има особено силно въздействие върху преценката ни за собствената ни личност, за нашето Аз като господар и съдник на затворения ни ежедневен свят. Често се случва да си казваме „Аз всъщност нямам El Colmo* моменти. Почти не мога да ги открия в ежедневието си.“ Истината най-често е в хитрината на нашето Аз, което ни заставя да си мислим така, за да запази господството си над нас. При по-внимателно вглеждане в ежедневието ни, установяваме „поне две такива ситуации на ден“.

В началото упражнението изглежда на незапознатия почти несериозно, но дори само след едно изиграване може да има разтърсващо действие върху нас. Изпълнението му изисква много съсредоточено внимание от практикуващите, за да постигнат максимален ефект. Всъщност това е едно истинско упражнение по прикриване до най-малките детайли.

В началото и периодически между етапите на упражнението се правят няколко движения, които бих нарекъл Пас за режисирана сценка. Всички движения тук са от слънчевия пас, защото смисълът му е да освети тъмната страна на нашето съзнание, за да можем ясно да видим нашето поведение в момента на El Colmo.

1.Започва се с движението за събиране на енергията от земята с ходилата и бръсването й от вътрешната страна на бедрата. От основна стойка на ездач десен крак бръсва по посока на ляво най-напред по земята, а после нагоре към вътрешната страна на бедрото и слабините, като стъпалото се завърта така, че долната му страна да сочи към бедрото на левия крак. След това същото се изпълнява с левия. Последователността е около 10-15 пъти.

2.Изритване на енергията напред, настрани и назад. От основна стойка ляв крак се повдига до около коляното, стъпалото се извива с долната част напред, пръстите - нагоре и се рита напред. Същото се изпълнява с десния крак (Ако нямате друг крак, може с десния да сте стъпили вече на земята в основна поза:).

След това се рита с ляв крак наляво от тялото, с десен – надясно от тялото, като пръстите на стъпалото сочат напред по отношение на позицията на тялото, с ляв – назад и с десен – назад, като пръстите сочат надолу. При всички ритания се внимава краката да не се обтягат докрай с цел да не се травматизират сухожилията.

3.Завъртане на ръцете както при разгряването. Лява, дясна, при втората лява се прави завъртане около дясна пета на 180 градуса по посока на часовниковата стрелка, гледано отгоре, дясна, при лява се прави ново завъртане надясно на 180 градуса, дясна и лява.

Изиграва се Паса за режисирана сценка.

Единият от тримата е разказвач на лична история, в която той е изпаднал в El Colmo момент. Той се нарича Режисьор и функциите му са такива. След като разкаже случката (сценария) с най-големи подробности, с възможно най-точно описание на диалозите, усещенията си и положението на тялото си, свидетелите изиграват сценката от негово име и от името на неговия опонент в El Colmo ситуацията.

Изиграва се Паса за режисирана сценка.

Свидетелите изиграват сценката от тяхна гледна точка, без д акоментират с Режисьора нищо. Представят директно в играта своето виждане за ситуацията. Това е импровизация и е доста трудно да се постигне истинност, но в това е номера. За цялото упражнение се изисква максимална концентрация от участниците.

Изиграва се Паса за режисирана сценка.

Свидетелите питат Режисьора:

1.От всичката събрана до сега информация, какъв е Вашият нов поглед към ситуацията (сценката) и Вашето ново положение на тялото?

2.Каква беше Вашата роля (Вашето участие) в тази сценка? С какво Вие допринесохте за El Colmo момента?

3.Какво беше Вашето основно оплакване по отношение на другия човек в оригиналната сценка? Как преценявате поведението му (й) в оригиналната сценка?

4.Правили ли сте самите Вие някога това, от което се оплаквате от другия в оригиналната сценка? Кога, къде и какво?

5.Каква нова позиция на тялото, какви нови действия и изрази бихте взели и пренесли в следващия си сблъсък с някого така, че да влезете в този сблъсък от позицията на Личната Сила.

Режисьорът отговаря на въпросите.

След това ролите се сменят така, че всеки от тримата участници да изиграе ролята на Режисьора.

8. Триалог между небесните тела

Описанието е дадено в началото на текста.

Author signature

-V-