Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Тенсегрити


Тенсегрити

Какво е Тенсегрити?

Тенсегрити

Тенсегрити е осъвременения вариант на движения наречени магически пасове, открити от индианските шамани, живели в Мексико през времената, предшестващи испанското нашествие.

Времена преди испанското нашествие е термин използван от дон Хуан, мексикански индиански шаман, който е въвел Карлос Кастанеда, Карол Тигс, Флоринда Донер-Грау и Таиша Абелар в света на познанието на шаманите, живели в Мексико в древните времена, които според дон Хуан са били преди 7000 - 10000 години.

Дон Хуан обяснява на своите ученици, че тези шамани откриват посредством практики необозрими за него, че за човешките същества е възможно да възприемат директно енергията течаща във Вселената.

С други думи тези шамани твърдят, според дон Хуан, че всеки от нас може да отхвърли за момент системата за превръщане на енергийния поток в сетивна информация, съответстваща на нашия тип организъм.

Превръщането на входящия енергиен поток в сетивна информация, според шаманите, създава система на интерпретация, която превръща течащата във Вселената енергия в познатия за нас свят на ежедневието.

Дон Хуан обяснява, че веднъж установили валидноста на директното възприемане на енергията, наричайки това виждане, древните шамани започват усъвършенстването му, прилагайки го върху себе си, което означава, че винаги когато пожелаели, те възприемали един другиго като съвкупност от енергийни полета.

Възприети по този начин от виждащия, човешките същества изглеждат като огромни сияйни сфери. Размерът на сияйните сфери е с широчината на разперени встрани ръце.

Когато човешките същества биват възприемани като съвкупности от енергийни полета, точка с наситена сияйност се отличава на височината на раменните плешки, на една ръка разстояние от гьрба. Виждащите от древно Мексико, които откриват тази сияйна точка я наричат събирателна точка, установявайки, че там се формира възприятието.

Те забелязват с помоща на своето виждане, че на това сияйно място разположено, на едно и също място при всички човешки същества, се събират безброй енергийни полета под формата на сияйни нижки, които съставляват Вселената като цяло. Събирайки се там, те се превръщат в сетивна информация, подходяща за използване от човешките същества като организми.

Тези шамани считат използването на енергията, превърната в сетивна информация като акт на чиста магия: енергията като цяло, трансформирана в един истински, всеобхватен свят, в който човешките същества като организми могат да живеят и умират. Действието по превръщане на потока от чиста енергия в обозрим свят, древните шамани пречисляват към система за интерпретации.

Тяхното разтърсващо заключение, разтърсващо за тях разбира се, а може би и за някои от нас, които имат енергията да бъдат съсредоточени, е че събирателната точка не е само мястото където се събира възприятието чрез превръщане на входящия поток от чиста енергия в сетивна информация, но е и мястото където става интерпретацията на тази информация.

Тяхното следващо разтърсващо заключение е, че събирателната точка се измества от нормалното си положение по време на сън по много естествен и ненатрапчив начин.

Те открили, че колкото по-голямо е изместването, толкова по-чудати са съпровождащите го сънища. От тези наблюдения чрез виждане, шаманите се насочват към практически действия за волевото изместване на събирателната точка. Те наричат резултатите, до които достигат изкуството на сънуване.

Това изкуство се определя от шаманите като прагматичното използване на обикновенните сънища за създаване на вход към други светове посредством волевото изместване на събирателната точка и волевото и задържане в на новата позиция.

Наблюденията на тези шамани при практикуване на изкуството на сънуването са смесица от разум и директно виждане на енергията, така както тя тече във Вселената.

Те разбират, че в обичайната си позиция събирателната точка е мястото, където се съсредоточава определен, мъничък сноп от енергийните нишки, от които се състои Вселената, но ако събирателната точка, промени положението си в сияйното яйце, то друг един различен мъничък сноп от енергийни полета се съсредоточава в нея, създавайки като резултат един нов приток на сетивни данни: енергийни полета, различни от обичайните се превръщат в сетивна информация и тези различни енергийни полета се интерпретират като един различен свят.

Изкуството на сънуване се превръща за тези шамани в най-всепоглъщащата практика. В хода на тази практика те преживяват несравними състояния на физическа сила и благосъстояние, и в усилията си да повторят тези състояния в часовете на будност, те открили, че могат да ги повторят следвайки определени движения на тялото. Техните усилия достигат кулминация с откриването и развиването на голям брой такива движения, които те наричат магически пасове.

Магическите пасове на тези шамани от Мексиканската древност стават тяхното най-ценено притежание. Те ги обграждат с ритуали и загадъчност, преподавайки ги само на своите посветени, обградени с изключителна тайнственост. Това е начина, по който дон Хуан Матус ги показва на своите ученици.

Неговите ученици, бидейки последната брънка от неговата традиция, достигат до единодушното заключението, че всяка по-нататъшна тайнственост относно магическите пасове е в противоречие с интереса им да направят света на дон Хуан достъпен за всички хора.

Ето защо те решават да спасят магическите пасове от това несвойствено положение.

По този начин те създават Тенсегрити, термин взаимстван от архитектурата и означаващ "свойството на скелетни конструкции, съдържащи елементи подложени на постоянно напрежение и елементи с временно свиване разположени по такъв начин, че всеки елемент да оперира с максимална ефективност и икономичност."

Това е най-подходящото име, защото е комбинация от два термина напрежение и цялостност, термини олицетворяващи двете движещи сили на магическите пасове.

Карлос Кастанеда за Тенсегрити

Моят учител, дон Хуан Матус – мексикански магьосник от индианското племето Яки – обучи мен, Карол Тигс, Флоинда Донер – Грау и Тайша Абелар на особени движения, практикуването на които носи не само здраве, сила и младост, но се явява също така и основно оръжие в битката за осъзнаване, в която неизбежно е въвлечен всеки магьосник-войн.

Дон Хуан наричаше тези движения магически паси или магически движения. Той твърдеше, че магическите паси са били открити от древните магьосници в процеса на практиката по сънуване.

Под сънуване дон Хуан разбираше особено изкуство по преобразуване на обекнодените сънища в средство за разширяване на възприятията и засилване на осъзнаването. Много годино поред ние четиримата заедно с тримата чакмули жени-стражи на нашата магическа група – работихме върху усъвършенстването на магическите паси.

Пред нас стоеше най-сложната задача да изчистим техниките от нежелани наслоения, които са били обусловени от настроенията и подбудите на древните виждащи, насложени върху основните форми на движение.

Стараехме се изпод слоевете езонерична шлака да извлечем същността на древните практики и да превърнем онова, което успяхме по този начин да спасим, в съвременна технология за всестранно осъзнаване и развитие на човека.

В крайна сметка ние успяхме. От огромното количество най-различни паси, ние оформихме стройна система от компактни последователности, всяка от които притежава напълно определен и контролиран от волята ефект. Тази система нарекохме „ТЕНСЕГРИТИ”.

За думата "Тенсегрити"

Думата Тенсегрити е била създадена от архитекта и мечтателя Р. Букминстер Фулър, и е комбинация от напрежение и интегрираност, което Карлос Кастанеда е видял като идеалното обяснение на движещите сили на магическите пасове, и на начина на съществуване, който дон Хуан Матус му предава: обръщайки еднакво внимание на всички части на нашето същество, всички страни на нашите действия с други, всички части на сцената в която сме, и как те си взаимодействат.

You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Тенсегрити