Всички тайни на Карлос Кастанеда

User info

Welcome, Guest! Please login or register.


You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Сънуване


Сънуване

Изкуството на сънуването

Изкуството на сънуването

Съществуват и други светове, освен нашия, разположени един в друг като люспите на лука, и чрез специално обучение и подготовка ние можем да променим съзнанието си и да посетим тези удивителни места.

Изкуството на сънуването е способността човешко същество да използва обикновените си сънища и да ги превърне в контролирано осъзнаване посредством определена форма на внимание, наречена сънно внимание.

Карлос Кастанеда "Изкуството на сънуването":

"... Според твърденията на дон Хуан, нашият свят, в чиято цялост и неповторимост ние сме убедени, представлява само един от множеството последователно устроени светове, подредени като люспите на лука. Дон Хуан изтъкваше, че макар и в енергийно отношение да сме били определени да възприемаме само нашия свят, все още разполагаме с възможността да влизаме и в тези други сфери, които са също толкова реални, цялостни, неповторими и завладяващи, колкото и собственото ни мироздание.

Той ми обясняваше, че за да можем да възприемаме тези сфери, трябва не само да се стремим към тях, но и да имаме достатъчно енергия, за да можем да ги обхванем. Те съществуват постоянно и независимо от нашето съзнание, казваше той, а недостъпността им се дължи изцяло на нашето устройство. С други думи, само поради това свое устройство ние сме принудени да приемем, че единственият съществуващ и единственият възможен свят е този, с който се сблъскваме в ежедневието си.

Вярвайки, че нашето енергийно устройство е поправимо, дон Хуан посочваше, че магьосниците от древността постепенно са създали система от похвати и действия, предназначени да преправят енергийните ни способности за сетивно възприятие. Те са нарекли тази система "изкуството на сънуването" ...

... Сега, от дистанцията на времето, осъзнавам, че най-подходящото определение на дон Хуан за сънуването беше "врата към безкрайността". Ала тогава, когато ми го каза, аз отвърнах, че тази метафора нищо не ми говори.

- В такъв случай край на метафорите - отстъпи той. - По-добре да речем, че сънуването е практическият начин, по който магьосниците използуват обикновените сънища.

- Но как изобщо могат да бъдат използувани обикновените сънища? - попитах аз.

- Винаги попадаме в капана на думите - рече той. - В моя случай учителят ми се опитваше да ми опише сънуването, като казваше, че това е начинът, по който магьосниците пожелават "лека нощ" на света. Разбира се, той просто нагаждаше описанието към моите мисловни способности. Същото правя и аз спрямо тебе.

При друг повод дон Хуан ми каза следното: "Сънуването може да се преживее само лично. Сънуването не означава единствено да имаш сънища, нито пък да бленуваш, да желаеш или да си представяш разни неща. Чрез него ние можем да възприемаме други светове, които несъмнено сме в състояние да опишем, ала не можем да опишем какво ни е накарало да ги възприемем; и все пак чувстваме как сънуването разкрива пред нас тези други сфери. То е като някакво усещане - като процес на телата ни, като чувство в душите ни." ...

ВРАТИТЕ НА СЪНУВАНЕТО

Има седем Врати, които сънувачите трябва да отворят постепенно, една след друга. В енергийния поток на Вселената има входове и изходи, а що се отнася конкретно до сънуването, там Входовете са седем и те пораждат усещането за препятствия, които магьосниците наричат „седемте врати на сънуването".

Първа Врата

За да прекрачим прага на първата врата, трябва да почувстваме едно особено усещане, което се появява точно преди да заспим дълбоко. То напомня приятна отпуснатост, която не ни дава да отворим очи. Ние достигаме вратата в мига, когато осъзнаем, че засипваме, натежали и отпуснати в мрака.

Цялата тънкост е в това - да се добереш до енергийното тяло. За тази цел имаш нужда от енергия.

Да накараш един сънувач да намери определено нещо насън е само претекст. Истинската цел е да осъзнаеш, че заспиваш. И, колкото и да е странно, тя не се постига, като си заповядаш да осъзнаеш това, а като задържиш гледката на онова, което търсиш в съня си.

В сънищата си, за да преминеш през първата врата на сънуването. Най-напред трябва да съсредоточиш погледа си върху нещо, което си избрал като оправна точка. След това се прехвърляш на други елементи, но без да се взираш дълго в тях.

Постарай се да съсредоточиш погледа си върху колкото е възможно повече неща. Запомни, че ако поглеждаш бегло, образите няма да се променят. После се връщаш пак към началния елемент.

Какво означава да преминеш през първата врата на сънуването?

- Ние стигаме до нея като осъзнаем мига на заспиването или пък чрез някой невероятно реален сън, такъв, какъвто ти си имал. И щом я достигнем, трябва да минем през нея, а това става, когато сме в състояние да задържим гледката на всяко нещо, което изгражда нашите сънища.

Достигане на вратата: Като осъзнаем мига на заспиването или пък чрез някой невероятно реален сън

Преминаване през вратата: когато сме в състояние да задържим гледката на всяко нещо, което изгражда нашите сънища.

Втора Врата

Човек достига втората Врата на сънуването тогава, когато се събуди от един сън в друг. Може да имаш толкова сънища, колкото искаш, или си способен да имаш, но трябва да упражня¬ваш съответен контрол и да не се събуждаш в света, който познаваме.

Казах ти, че човек трябва да се събуди от един сън в друг, но в същност имах предвид - да смени няколко сънища, ясно и системно, както ти си направил.

Има два начина да се премине през Втората Врата на сънуването. Първия е да се събудиш в друг сън, тоест да сънуваш, че сънуваш, а след това да сънуваш, че се събуждаш. Вторият вариант е да използваш елементите на даден сън, така че от тях да се породи друг, точно като в моя случай.

След като преминат през първата или Втората врата, сънувачите достигат определен енергиен праг и започват да виждат разни неща или да чуват гласове. Всъщност не множество гласове, а един отделен. Магьосниците го наричат „гласа на сънния пратеник".

Втората врата се преодолява едва тогава, когато сънувачът се научи да изолира и да следва чуждата енергия, тоест скаутите.

Да се събудиш в друг сън или да сменяш сънищата си е упражнението, което древните магьосници измислили, за да развиват способността за изолиране и следване на скаутите.

Дон Хуан каза, че да следваш скаут е голямо постижение и че когато сънувачите са в състояние да го извършат, втората врата се разтваря широко за тях и те получават достъп до вселената, която се крие зад нея.

- Може ли един сънувач да изолира някой скаут направо, без да се е обучавал в сменяне на сънищата?

- В никакъв случай - това упражнение е от първостепенна важност.

Правилото за Втората врата като поредица от три етапа:

- първо, чрез упражнението за сменяне на сънищата сънувачите откриват скаутите;

- второ, следвайки скаутите, те отиват в друга реална вселена;

- трето, в тази Вселена сънувачите сами научават, посредством собствените си действия, нейните управляващи принципи и закони.

Трета врата

— Третата врата на сънуването се достига тогава, когато видиш насън някой, който спи, и се окаже, че ти самият си този някой — каза дон Хуан.

— Всяка от вратите на сънуването е свързана с две фази — каза той. — Първата, както знаеш, е достигането на вратата, а втората — преминаването през нея.

— При третата врата на сънуването — продължи дон Хуан — човек започва съзнателно да смесва реалността на сънуването си с реалността на ежедневния свят. Това е упражнението, което магьосниците наричат „усъвършенстване на енергийното тяло“. Сливането на двете реалности трябва да бъде толкова пълно, че за тази цел е нужно да си по-гъвкав от когато и да било. При третата врата се изисква да наблюдаваш всичко с голяма старание и любопитство.

Четвърта врата

Дон Хуан ми обясни, че при четвъртата врата на сънуването енергийното тяло пътува до специфични, точно определени места, и че тази врата може да бъде използвана по три начина: първо, за пътуване до конкретни места, намиращи се на този свят; второ, за пътуване да конкретни места, намиращи се извън този свят; и трето, за пътуване до места, които съществуват само в намерението на други хора.

Той заяви, че последният начин е най-труден и опасен, а освен това древните магьосници имали особени предпочитания към него.

P. S: Карлос Кастанеда не е описал останалите врати (петата, шестата и седмата).

You are here » Всички тайни на Карлос Кастанеда » Сънуване